UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi

Değerli Akademisyenler,

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin sekizincisi uluslararası düzeyde 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde, 13-14 Mayıs 2016 tarihlerinde “Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu” ile eş zamanlı olarak Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı, TÜBİTAK destekleri ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Sektörümüzde 2009 yılında, TÜBİTAK destekleriyle ve Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi Nonwoven Enstitüsü, İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Laboratuvarları, Güney Kore Tekstil Gelişim Enstitüsü, Kyoto Teknoloji Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Zirve’nin işbirliği kurumlarının artırılması planlanmaktadır.
Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacılarını bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

UTİB Türkiye 8. Uluslararası Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe AR-GE Proje Pazarı Zirvesi kapsamında proje önerileri, her yıl olduğu gibi üzerinden kabul edilecek olup proje kabulleri 18 Mart 2016 Cuma saat 17.00’ye kadar devam edecektir. Etkinlik kapsamında bu yıl belirlenen kategoriler  Tıbbi Tekstiller ve Tıbbi Cihazlar  Koruyucu ve Askeri Tekstiller  Nanoteknoloji ve Tekstil Uygulamaları  Taşıt Tekstilleri (Kara, Deniz, Hava-Uzay, Demiryolu)  Tekstil Makinaları ve Ekipmanları  Tekstil ve Konfeksiyon Sektörüne Yönelik Alınmış Patentler  Diğer Tekstiller şeklinde olup, projelerin tanıtımı daha önce olduğu gibi Merinos AKKM (konferans salonlarında) araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecek, “Patent Almış Çalışmalar ve Diğer Tekstiller” kategorileri hariç 5 kategoride sunulacak projelerden bağımsız üyelerden oluşan “Ödül Seçici Kurulu” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri değerlendirilerek her bir kategoride birinciye 10.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye 4.000 TL olmak üzere toplam 100.000 TL nakden ödüllendirilecektir. “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe VIII. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”ne katılımlarınızdan büyük mutluluk ve onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

İbrahim BURKAY
Yönetim Kurulu Başkanı

http://www.utibargeprojepazari.com/