Üstün/Özel Yetenekliler Eğitimi Konferansı

Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi Konferansı’nın Değerli Katılımcıları,

Bu yıl 28-29 2015 Kasım tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Uluslararası Üstün Yetenekliler Eğitimi” konferansında sizleri İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
Ana teması “Dünyada ve Türkiye’ de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi” olarak belirlenen konferans kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan sunumlar ve workshop oturumları gibi etkinlikler ile farklı üniversite, kurum ve okullarda görev yapan bilim insanları, eğitimciler, öğretmenler, aileler ve diğer tüm paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacağını düşünüyoruz.

BM Çocuk Hakları Sözlesmesi’ne göre yetenekleri ne düzeyde olursa olsun, her çocuğun kapasitesini gelistirecek eğitim alması, temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Bu temel hak aslında bireyin var olma hakkı’dır.Var olan sistemde okulların amacı, herkese aynı eğitimi vermek, belirli bir zaman dilimi içerisinde önceden belirlenmiş becerilerin ve kazanımların elde edilmesini sağlamaktır. Bu durumda becerileri önceden öğrenmiş olan veya çok hızlı öğrenen öğrenciler için farklılastırılmış öğretim olanakları sunulmazsa, bu özellikteki öğrencilerin eğitsel gereksinimleri yeterince karşılanmamış olur (Tomlinson& Alan, 2000).

‘’Herkese aynı eğitim’’in sunulması durumundan en çok etkilenen gruplardan birtanesi ‘’Üstün Zekalı’’ çocuklardır. Bireylere eşit fırsat sağlamak demek ‘’aynı fırsatları sağlamak ’’ anlamına gelmediği gibi, adaletli de değildir. Toplumun adalet ilkesinin bir uzantısı olarak okullar tüm çocuklar için özelliklerine uygun eğitimsel fırsatları sunmalıdırlar ki; tüm çocuklar zekâlarını ve yeteneklerini potansiyellerinin en üst noktasına kadar geliştirebilsinler.
Üstün zekanın gelişimi ve bu çocukların potansiyellerini devam ettirebilmeleri için çevre olanaklarının bu potansiyeli desteklemesi ve zenginleştirmesi gerekmektedir. 1972’deki Marland Raporuna göre anaokulu ve 4.sınıf arasında eğitim gören üstün zekalı çocukların %5’i okula uyum problemleri yaşamalarından dolayı 10 yaşına geldiklerinde zihinsel olarak okuldan tamamen kopmuşlardır.Çünkü okullarda bu çocuklar sürekli tekrarlara maruz kalmakta ve kendi hızlarında eğitim alamamaktadırlar.

Üstün zekalı çocuklara uygun eğitim verilmezse, hızlandırma, gruplama, zenginleştirme ve farklılaştırma gibi öğretimsel müdahaleler alınmazsa üstün zekalı çocuklar gerekli becerileri kazanamadıkları gibi; benlik saygıları da zayıflamaktadır. 1991’de Amerika’da okulu bırakan üstün yetenekli öğrenci oranı %18-25 arasında iken bu oran ilerki dönemlerde %12.1’düşümüş olup, bu durum üstün zekalılar programları ve bu programlarda çalışan üstün zekalı çocuklar konusunda eğitim almış öğretmenler sayesinde gerçekleşmiştir.

Üstün/Özel yetenekli Çocukların Eğitimi hakkında daha fala farkındalık uyandırmak ve paydaşların biraraya gelip, uygulanabilir ve sıradışı fikirler üretmelerini sağlamak bu konferansın amacını oluşturmaktadır.

Değerli akademisyenler, alanda çalışanlar ve sevgili aileler sizleri “Uluslararası Üstün/Özel Yetenekliler Eğitimi” konferansında İstanbul’da görebilmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Düzenleme Kurulu Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ayşin KAPLAN SAYI

İletişim
Beşyol Mah. İnönü Cad.No: 38 Sefaköy-Küçükçekmece / İSTANBUL

info@aydin.edu.tr

P.K.: 34295
Теl: 444 1 428
Faks: (212) 425 57 59

http://conferenceofgifted2015.aydin.edu.tr/