Üstün Zekalılar Öğretmenliği Karmaşası

blog yazarı
Volkan UĞUR

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Programı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın açılmasındaki amaç; özel eğitime gereksinim duyan üstün zekalı öğrencilerin desteklendiği ‘Bilim ve Sanat Merkezleri’ ilkokul kademesi öğretmen ihtiyacını karşılamaktır.

2005-2006 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermesi tasarlanmışken, BİLSEM ilkokul kısmının kapatılarak, 5. Sınıftan itibaren öğrenci alımı yapılması kararlaştırılmıştır. Üstün Zekalılar Öğretmenleri ise, yan alanları olan ‘Sınıf Öğretmenliği’ alanından istihdam edilmişlerdir. Ancak bu düzenleme ile program mezunlarının, üstün zekalı öğrencilere rehberlik hizmeti sunan ‘Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ ve BİLSEM  kurumlarında çalışma imkanları kalmamıştır. İlerleyen yıllarda da BİLSEM ilkokul kademesi açılarak, Sınıf Öğretmeni alanında atama yapılmaya başlanmıştır. Yani yetişmiş Üstün Zekalılar Öğretmenleri sınıf öğretmenliği alanında çalışırken, Sınıf Öğretmenleri yetiştirilmek üzere BİLSEM kadrolarına atanmaya başlamışlardır. Bu durum iş gücünden, zamandan ve maddi yönden kayba sebep olmaktadır.

2015 yılına gelindiğinde ise, YÖK tüm özel eğitim alanlarını(Zihin-Görme-İşitme Engelliler ve Üstün Zekalılar Öğretmenliği) birleştirerek ‘Özel Eğitim Öğretmenliği’ programını kurmuştur. Söz konusu dört programa hali hazırda devam etmekte olan öğretmen adayları Özel Eğitim Öğretmeni unvanıyla mezun olmuşlardır. Milli Eğitim Bakanlığı da gerekli düzenlemeyi yaparak, Özel Eğitim Öğretmenliği alanına atama yapmaya başlamıştır. Ancak YÖK uygulamasının aksine, MEB Üstün Zekalılar Öğretmenlerini Sınıf Öğretmenliği alanında istihdam etmeye devam etmiştir.

Tüm bu noktalardan hareketle talebimiz; 9 Aralık’ta başlayacak olan ‘Alan Değişikliği’ sürecinden önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararınca oluşturulan ‘Öğretmenlik Alanları’ listesinin güncellenmesidir. Listede Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunlarının Özel Eğitim Bölümü alanına dahil edilmesiyle, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri kadrosunda çalışmaları doğru olacaktır. Bunun yanında, bölüm mezunları BİLSEM kadrosuna doğrudan dahil edilerek, Üstün Zekalılar Öğretmenliği programın açılma amaçlarına uygun düzenleme hayata geçmiş olacaktır.

 

                                                                                                     Volkan UĞUR

                                                                                            Üstün Zekalılar Öğretmeni