Üstün Zekalılar Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

Program Tanıtımı

Üstün Zekalılar Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde üstün zekalılara yönelik en son düzenlenen programlar araştırılıp detaylı incelenerek oluşturuldu.

BİYEP’te çocuğunuz bir yandan aktiviteler ile eğlenirken bir yandan en üst seviyede faydalanacak. Akademik altyapısını geliştirirken Sosyal, Duygusal ve Zihinsel yapısınıda geliştirecek ve güçlendirecektir.

Biz BİYEP’te çocuklarımıza problemlerin çözümünde kullanmaları için araç ve yöntemler öğretmiyoruz. Onlara sorunların çözümünde kendi araçlarını ve yöntemlerini tasarlamalarını öğretiyoruz.

BİYEP’te takip edilen konular birbirini izleyerek bir sonraki yıla altyapı oluştururur. Böylelikle bir yıl sonra bir üst sınıfa geçtiğinde çocuğunuz programa devam ederek gelişimini sürdürmektedir. Bir yıl içinde çocuğunuz birbirinden bağımsız konular yerine birbirine bağlı olan felsefe, drama, matematik ve bilim alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Programda, Fen Bilimleri, Felsefe, Matematik ve Akıl Oyunları başlıklarındaki konular, problem ve proje tabanlı öğrenme, yaparak öğrenme, beyin fırtınası, yaratıcı ve eleştirel düşünme, eğitici drama, yaratıcı drama vb. teknik ve süreçler içiçe tasarlandı. Böylece üstün zekalı çocuklarımızın, bir bilim insanının temel ihtiyaçları olan olan Bloom’un üst öğrenme sınıflamalarından analiz, sentez ve değerlendirme alanlarındaki yeteneklerini geliştirmekteyiz.

Ayrıca programımız tematik bir yaklaşım içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle Matematik, Fen Bilimleri, Felsefe ve Drama başlıklarında birbirini tamamlayıcı olarak etkinlikler tasarlanmıştır. Örneğin; Fen Bilimlerinde Uzay konusu ele alınırken, Drama, Felsefe ve Matematik’te de uzay konusu ele alınmaktadır. Bu sayede bütüncül bir yaklaşımla konunun derinlemesine kavranması sağlanmaktadır.

BİYEP’in Diğer Programlardan Farkları

BİYEP Akademik Temeli Yapılandırır.

Çocuğunuzun geleceği için zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

BİYEP’te çocuklarınızın vaktini belgesel izleyerek öğrenebileceği bilgileri yada kendi başına da kısa sürede öğrenebileceği bilgisayar programları, oyunları, web tasarımı yada başka tür uygulamaları vererek harcamayız.

BİYEP programında Fen Bilimlerini temel alır. İlkokul’dan sonra Ortaokul’a geçerken Fen Bilimlerinde çocuğunuzun ihtiyacı olan Akademik Temeli atar. Çocuğunuz bu temeli tahtadan öğrenmez, bilimin doğasında olduğu gibi denerken (deneyler) ve projeler (uygulamalar) yaparken öğrenir. Deneyleri kendi kurmaya çalışır. Denerken hata yapar, hatasından kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir.

BİYEP Olgunlaştırır.

Bir çocuğun kalp atışlarında bir yetişkinin zihni bulunuyor onlarda.

Düşünün bir kere akademik performansı çok iyi olan bu çocukların akranları arasındaki sosyal ve duygusal ilişkileri anlaması ne kadar zor. Hemen hepsi tam olarak nerede olduklarını bilemezler, yaşadıkları iletişimsizlikleri anlamlandıramazlar. Dünya’yı ve içinde yaşadıkları çevreyi anlamlandırmakta ne kadar çaresizler.

BİYEP’te Felsefe ve Drama çalışmalarında onlara düşünmeleri, değerlendirmeleri ve anlamaları için şans veriyoruz. Konuşuyorlar, kurguluyorlar, tartışıyorlar, kavramlar ile oynuyorlar. Kısacası OLGUNLAŞIYORLAR. Olgunlaştıkça rahatlıyorlar, sakinleşiyorlar ve Dünyaya daha kolay uyum sağlıyorlar.

“İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır”
Yunus Emre

BİYEP’in Ana Felsefesi, Bilgi Vermek Değil, Bilgiye Nasıl Ulaşılacağını Öğretmektir.

Biz onlara kendi yöntemlerini bulmada, kendi araçlarını tasarlamalarında rehberlik ediyoruz.

BİYEP Süreklidir.

Sene başından sene sonuna, 1.sınıftan 4.sınıfa birbirini takip eder. BİYEP 4.sınıftan sonrada kendi programından gelen çocuklar ile beraber devam edecektir.

BİYEP Çocuğunuzu Takip Eder.

Çocuğunuzun akademik gelişimini Milli Eğitim Bakanlığının Müfredatlarındaki kazanımlara göre takip eder, değerlendirir ve raporlandırır.

Akademi Bir Ailedir.

Çocuklarımız bizim en değerlilerimizdir. Bunu her köşemizde hissedersiniz.

Programa Katılım Süreci

Ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine göre üstün zeka grubuna giren çocuklar programa başvurabilirler.

Aileler çocuklarının durumunu belge ya da raporla belirtmeleri gerekmektedir. Rapor olmaması halinde Üstün Zekalı Çocuklar Akademisi’nin anlaşmalı psikologları tarafından ücretli olarak yaş grubuna uygun Stanford Binet veya Wisc-R zeka testi yaptırılabilir.

Yaş Grupları: 1., 2., 3. ve 4.sınıflar

Program Dahilinde: Akademik program, eğitim materyalleri + Katılım Belgesi (Sertifika) + Öğrenci Değerlendirme Raporları

Program Tarih, Saat ve Günleri:

2013 – 2014 Eğitim Yılında
15 Eylül 2013 – 01 Haziran 2014
I.Dönem: 19 Hafta
II.Dönem: 16 Hafta

Pazar günleri
– 1. ve 2. sınıfllar için 13:15 – 16:15
– 3 ve 4.sınıflar için 10:00-13:00

Program Ücreti: Aylık 360 TL + Kdv

Dersler:

– Matematik
( Uzamsal Akıl Yürütme, Gerçek Dünyadan Matematik Problemleri, Cebir ve Geometri ),

– Bilim
( Çocukların deneyleri kendi kendilerine yaptıkları uygulamalı Fen Bilimleri ),

– Felsefe,
– Drama,
– Akıl Oyunları,
– Liderlik,
– Düşünme Becerileri ( yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri),
– Gelecek Problemleri Çözme,
– Yaratıcı Yazım,
– Münazara,
– Beyin Fırtınası,
– Dedektif Kulubü,

Detaylı bilgi için lütfen 0542 399 1005 ‘den Üstün Zekalı Çocuklar Akademesi ile bağlantı kurunuz.
Ataşehir Bulvarı Fırat Cad. Gardenya 5-22 E Blok K:1 D:6Atatürk Mah. Ataşehir İstanbul