ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR KIŞ OKULU KADIKÖY YERLEŞKESİ

Üstün zekâlı çocukların ‘’Düşünme Becerileri, Yaratıcılık, Ben farkındalığı ve Sosyal-Duygusal Gelişimlerinin’’ desteklenmesi amacıyla Çocuk Üniversitemizde 2014-2015 Kış okulları düzenlenecektir. Kış Okulları programımız Kadıköy yerleşkemizde yürütülecek olup; 7-8 yaş için Satranç ve Temel Sanat Eğitimi atölyesinden oluşan  her Cumartesi dört saat toplam kırk saatlik bir eğitimden oluşmaktadır. 9-12 yaş içinse Bilimsel Süreç Becerileri Okulu açılacak olup, her Cumartesi üç saat toplam otuz saatlik bir eğitim sunulacaktır. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi  Kadıköy  Yerleşkesi Eğitim programları aşağıdaki gibidir;

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ OKULU

Kazandırılacak yetenekler:

Gözlem Yapma, Ölçme, Sınıflama, Verileri Kaydetme, Sayı ve Uzay İlişkileri, Önceden Kestirme, Değişkenleri Belirleme, Verileri Yorumlama, Sonuç Çıkarma, Hipotez Kuma, Verileri Kullanma ve Model Oluşturma, Deney Yapma, Değişkenleri Değiştirme ve Kontrol Etme, Karar Verme.

 

Eğitim İçeriği (Ana Noktalar):

  • Madde ve Maddenin Temel Özelliklerini İçeren Deneyler
  • Uzaydan Gelen Madde ve Özelliklerini İçeren Deneyler
  • Asit-Baz Deneyleri ve Kimyasal Reaksiyonlar
  • Işığın Özellikleri, Kırılması ve Gölge Oyunları
  • Ses ve Özellikleri (Ses Deneyleri)
  • Elektirik ve Devre Elemanları (Elektrik Deneyleri)
  • Bilimsel Gezi
  • Basit Makineler, Legolardan Oluşturulacak Sistemler
  • Basınç ve Sıvıların Kaldırma Kuvveti Deneyleri
  • DNA ve Uzay

 

Hedef Kitle: 9-12 yaş grubu ( Üstün Zekâlı olduğu tanılanmış öğrenciler)

Eğitim Süresi: 11 Ekim-13 Aralık (30 saat)

Saat: 10.00-13.00 (Cumartesi Günleri)

Program Koord: Yrd. Doç.Dr.Ayşin KAPLAN SAYI, Öğrt. Gör. Ayşegül KINIK TOPALSAN

Öğretim Üyesi: Öğrt. Gör. Ayşegül KINIK TOPALSAN

Katılımcı Sayısı: 15 Kişi

ZENGİNLEŞTİRME OKULU

Kazandırılacak yetenekler:

Yaratıcılık, Duyguları sanat yoluyla ifade etme, Eleştirel Düşünme, Seçenekleri Değerlendirme, Gözünde Canlandırma, Odaklanma, Kuvvetli Analiz, İleriyi Düşünme, Kuramsal Düşünme.

Temel Sanat Eğitimi:Temel sanat eğitiminde; sanata ilişkin temel ilke ve kavramlar üzerinde durumakla birlikte; bu eğitimde öğrencilerin yaratıcı gücü, gözlem becerisi ve  duygularını sanat yoluyla ifade etme becerisi geliştirilmeye çalışılır. Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus’a, Johannes Itten’in hazırlık derslerine dayanır. Temel sanat dersleri, görsel tasarımın esaslarına dayanarak öğrencileri yetiştirmeyi amaçlar. Temel sanat dersleri Londra’da, Maurice de Sausmares, Harry Thrubron, Tom Hudson, Victor Pasmore ve Richard Hamilton tarafından başlatıldı. Victor Pasmore, temel sanat derslerinin; sanat eğitimi için bilimsel bir eğitim sağladığını iddia etmiştir.

Satranç: Satranç performans ile doğrudan ilişkili olduğu için çocuklar üzerinde önemli etkiler sağlamaktadır. Çocuklara uzun vadeli hedeflere odaklanmayı ve buna ulaşmak için adım adım ilerlemeyi, farklı gelişmeler karşısında planlarını tekrar gözden geçirip gerekli değişiklikleri yapmayı öğretir. Başarıya ancak ve ancak sistemli, disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir. Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar. Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamın zenginleşmesine yardımcı olur. Çocuğa güven duygusu aşılar.

Hedef Kitle: 7-8 yaş grubu ( Üstün Zekâlı olduğu tanılanmış öğrenciler)

Eğitim Süresi: 11 Ekim-13 Aralık (40 saat)

Saat: 9.30.00-13.00 (Cumartesi Günleri)

Program Koord: Yrd. Doç.Dr.Ayşin KAPLAN SAYI

Satranç Öğretim Üyesi: Uluslararası Satranç Antrenörü Nahid KAHRAMANLI

Temel Sanat Eğitimi Öğretim Üyesi: Uzman Gülseren ÖNAL

Katılımcı Sayısı: 15 Kişi

 

 

Kayıt için velilerimizin “www.aydin.edu.tr”  web sitesinden kayıt formunu doldurmaları ve İAÜ Çocuk Üniversitesi bürosuna gelerek, sözleşme ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Son Kayıt Tarihi: 9 Ekim Perşembe 2014’tür.

Katılım Koşulu: Ülkemizde standardizasyonu yapılmış zekâ testlerine göre üstün zihin düzeyine sahip çocuklar kabul edilecektir. Ailelerin zekâ testi sonuç raporlarını kurs başlangıç tarihinden bir hafta önce tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.