Üstün Zekalı Çocuk Eğitimcilerine Öneriler

Sınıflarında normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte üstün zekalı çocukların da olması biz eğitimcilere ayrıca sorumluluklar yüklüyor. Özellikle sınıf öğretmenleri bu süreçte daha temkinli ve donanımlı olmalı, öğrenim görevlerinin dışında ek programlar da hazırlayabilmeli. Eğitim verdiğiniz sınıf seviyesinin üstün zekalı çocuklara göre aşağıda kaldığı durumlar da yaşanabilir, burada önemli olan her iki grubun farklılıklarını gözeterek dengeyi koruyabilmek.

Etkili ve dengeli bir eğitim için özellikle sınıf öğretmenleri nelere dikkat etmeli?

1- Çocuğun çalışma ve ödevlerini sınıfın işlemekte olduğu konularda ve aynı tempoda tutmaya çalışmamalı, onun algı ve hızına uygun ödevler vermeli.

* Ödevlerde tekrara ve alıştırmalara fazla yer vermemeli.
* Daha çok problem çözme tekniğini gerektiren ödevler vermeli.

2- Yarı teknik malzemelerin okunması, özetlenmesi, bazı araçların modellerinin yapımı, şemalarının çizimi ve onların çalışma kurallarını açıklama ödevleri verilmeli.

3- Tartışma, proje ve dramatizasyon çalışmalarına önem verilmeli.

4- Tasnif, organize etme ve maddelendirme olanağı veren fırsatlar yaratılmalı.

5- Ders etkinliklerinde kitabi etkinliklerden çok, geniş gözlem ve deneylere yer verilmeli.

6- Kendilerine özgü ilgileri olduğundan grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem verilmeli.

7- Öğrenciyi okul içi ve dışı etkinliklere yönlendirmeli.

8- Önderliği gerektiren ya da önderliği geliştirmeye fırsat verecek çalışmalara katılması için teşvik edilmeli.

9- Bu tip çocuğun başarısını, sınıf arkadaşlarının başarısı seviyesi ile değil kendi öğrenme güç ve sürati ile karşılaştırmalı.

10- Anne ve baba ile bu konuda işbirliği yapmalı, onlara çocuklarını ihmal etmeden ve gurura kapılmadan yetiştirmek için gerekli anlayışı kazandırmaya çalışmalı.

11- İleri öğrenim için en uygun yolun seçilmesinde uzmanlarla işbirliği yapılmalı.

12- Bu çocuklarda üstünlük duygusunu yaratmak, “aşağılık duygusu” kadar zararlı sonuçlar doğurur. Çocuk arkadaşlarını ve çevresindekileri aşağı görür ve toplumda yalnız bir kişi olarak yaşamına devam etme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Onun için üstünlük duygusunun çocuklarda yaratılmamasına azami dikkat sarf edilmeli.