Üstün Zeka ve Üstün Yetenek Tanısı Almış Şehit ve Gazi Çocuklarına Tam Eğitim Bursu

Şehit ve Gazi Çocuklarımıza Tam Eğitim Bursu

İlkokul ve Ortaokulda öğrenim gören üstün zekalı ya da üstün yetenekli tanısı
almış Şehit ve Gazi Çocuklarımıza okulumuz kontenjanı çerçevesinde 2015-2016
Eğitim yılından başlamak üzere Tam Eğitim Bursu verilecektir.
Burslar, öğrencilerin ilkokul ve ortaokul eğitimleri süresince verilecektir.
Burslardan yararlanmak isteyen Şehit ve Gazi çocuklarımızın velileri; durumlarına
ilişkin belgeleri Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık
Vakfı Okullarına sunacaklardır.
Çocuklarımızın durumlarının incelenmesinin ardından okulumuza kayıtları
tamamlanacak ve eğitim imkânından yararlanacaklardır.

Başvuru İçin Adres
Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı
Özel Okulları
İnönü Mahallesi 1695 Cad. No: 27 Batıkent/Yenimahalle Ankara
Telefon: +90 312 276 94 94
E-Posta: info@tuzyeksav.org.tr
info@turkiyeustunzekalilarokulu.com