“Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar” Semineri

TÜBİTAK 2229 kapsamında teklif edilen seminerimiz 17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Kdz.Ereğli’de yapılması planlanmaktadır. İlkokul, Ortaokul, Özel okul ve BİLSEM öğretmenleri ve öğretmen adayları katılımcı olarak müracaat edebilir.

Katılımcılarda aranan ölçütler;

MEB, Bilsem ve Özel Okullardaki Fen, Matematik ve Sınıf öğretmenleri olmalıdır.
Tercihen eğitim alanında lisansüstü eğitim yapıyor ya da yapmış olmalıdırlar.
Tercihen üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili bilimsel araştırma yapmış olmalıdırlar.
Öğretmenlerin seçiminde farklı illerden olmalarına dikkat edilecektir.
Öğrenciler ise eğitim fakültelerinin fen, matematik ve sınıf öğretmenliği bölümünde 3.sınıf ya da 4. sınıfta olmalıdırlar. Tercihen yüksek başarıları olmalıdır. Üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili lisansüstü eğitim yapmaya istekli olmalıdırlar. Ayrıca, halen eğitim alanında lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden tercihen üstün yeteneklilerin eğitimi alanında çalışanlar seçilecektir.

Not: Etkinlikler Kdz.Ereğli Öğretmenevi’nde yapılacaktır.

Seminer katılmak isteyenler katılımcı formunu doldurarak hasansaidfen@gmail.com adresine göndermelidirler.

B.E.Ü. ÖZELMER yayını olan Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi ilk sayısı çıktı.

Üstte “Neden Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Önemli” menüsünde görüşlerinizi siteye üye (tüm bilgilerini eksiksiz doldurmayanların üyeliği onaylanmayacaktır) olarak paylaşabilirsiniz. Forum olarak ayarlanmıştır. Görüşlerin suç oluşturmayacak şekilde (şahsa, kuruma itham ve iftara içeren, suçlayıcı, hakaret ifadesi olan, bölücü gibi) yazılmasını önemle rica ederim. Yazılan görüşlerle ilgili tüm sorumluluk görüşü yazan kişiye aittir.

Amacımız ülkemizde “üstün yeteneklilerin eğitimi”yle ilgili toplumsal bir bilincin oluşmasıdır.

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Proje Koordinatörü

Amaç

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminin kalitesinin artırılması ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu bireylerin eğitimlerine ilişkin tutumları ile ilgili olarak yapılan araştırmalar öğretmenlerin kararsız tutumda olduklarını göstermektedir (Tortop ve Kunt, 2013). Bu durumu Lassis (2007), üstün yetenekli eğitimin başarısız olmasının nedeni olarak gösterir. öğretmenlerin üstün yeteneklilik ve üstün yetenekli örgencilerin eğitimiyle ilgili bilgi sahibi olmaları bu alanla ilgili tutumlarının artmasına neden olacaktır. Bu etkinlik, üstün yeteneklilerin eğitimi alanında çalışan öğretim üyelerinin, bu alandaki yeni yaklaşımlar hakkında öğretmen adayları ve öğretmenleri bilinçlendirmeleri ve özyeterliklerini artırması amacıyla gerçekleştirilecektir.

Önem

Üstün yeteneklilerin eğitimi ülkemizde son zamanlarda üzerinde durulan konulardan biridir. Bu eğitimin daha iyi verilebilmesi için hızla akademik çalışmalar yapılması yanında, bu alanla ilgili olan ya da olacak öğretmenlerin bilgi düzeyleri ve yeterlikleri artırılmalıdır. Bülent Ecevit Üniversitesi’nde kurulan Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZELMER http://ozelmer.beun.edu.tr/), hemen Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP) uygulamasına başlamıştır. Ayrıca, Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi’ni (UYAD kururarak akademik araştırma ve yayınlara da başlamıştır. Üniversitemizdeki bu yapılanma ve çalışmalarının, ayrıca farklı üniversitelerdeki hocalarımızın bu alandaki çalışmalarının, bölgemiz ve tüm Türkiye’deki öğretmen, öğretmen adayı ve araştırmacılarla paylaşılması oldukça önemlidir.

Kapsam

Bu etkinlikte, üniversitelerin eğitim fakültelerinde okuyan öğretmen adayları, eğitim alanında lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, M.E.B. örgün eğitim kurumlarında, Bilim-Sanat Merkezlerinde, Özel Okullar’da çalışan sınıf, fen, matematik öğretmenleri etkinliğin kapsamı içerisindedir.