Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Proje Danışmanlık Eğitimi

Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar (28.Ocak-3 Şubat 2014)- Proje Danışmanlık Eğitimi

BEUN ÖZELMER- Hasan Said TORTOP (Proje Danışmanı)

Amaç

Bu bilimsel etkinlik, öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak üstün yetenekli öğrencilerle yapacakları bilimsel araştırma projelerinde daha etkili danışmanlık yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Önem

Üstün yeteneklilerin eğitimi ülkemizde son zamanlarda üzerinde durulan konulardan biridir. Bu eğitimin daha iyi verilebilmesi için hızla akademik çalışmalar yapılmasının yanında, bu alanla ilgili olan ya da olacak öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde yeterliklerinin artırılması gerekmektedir.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde önemli yaklaşımlar, bu bireylerin bağımsız bilimsel araştırma yapabilmelerini sağlayıcı eğitim programlarının hazırlanmasını önermektedirler (Renzulli, 1977; Betts, 1985; Betts ve Krecher, 1999; Feldhusen ve Kolloff, 1986). Üstün yetenekli öğrencilerin, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilmelerinde onlara danışmanlık yapacak öğretmenlerin eğitimi de bu yüzden oldukça önemlidir.

Bu bilimsel etkinlikte okullarımızda karşılaşabileceğimiz üstün yetenekli öğrencilere yönelik bilimsel araştırma projesi danışmanlığını etkili bir şekilde nasıl yapılabileceği “üstün yeteneklilerin eğitmindeki çağdaş yaklaşımlar” ekseninde işlenecektir. Böylelikle öğretmenlerimiz geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinde daha fazla özyeterliliğe sahip olacaklardır.

Kapsam

Bu bilimsel etkinlikte, M.E.B. örgün eğitim kurumlarında, Bilim-Sanat Merkezlerinde, Özel Okullar’da çalışan sınıf, fen, matematik ve okul öncesi öğretmenleri etkinliğin kapsamı içerisindedir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Katılımcılarda aranan ölçütler;
MEB, Bilsem okullardaki Fen, Matematik ve Sınıf ve Okulöncesi öğretmenleri olmalıdır.
Öğretmenlerin seçiminde farklı illerden olmalarına dikkat edilecektir.
Lisans mezuniyetinin 2.5 ve üzeri olması.
İdari görevinin olmaması.
Tercihen lisansüstü çalışma yapmış ya da yapıyor olmak.

Eğitmenler

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Proje Koordinatörü

B.E.Ü. Özel Eğt. Hiz. Arş Uyg. Mer. Müdürü

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi Editörü

EĞİTMENLER

Doç.Dr. Mücahit ÇOŞKUN
Kocaeli Üniversitesi KUYEM Müdürü
(Proje Çalışması Yapılacak Üstün Yeteneklilerin Özellikleri, Tanılanması, Proje Tabanlı Eğitimin Uygulanabilirliği)

Üzeyir OĞURLU
Kocaeli Üniversitesi
Özel Eğitim Bölüm Başkanı
(Proje Danışmanları İçin Duygusal Gelişim Eğitimi; Üst. Duygusal Gelişim, Liderlik, Üstün Yetenekliler Bilim Danışmanlığında Duygusal Gelişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler)

Doç.Dr. Orhan Akınoğlu
Marmara Üniversitesi
(Proje Danışmanlığında Problem Tabanlı Öğrenmenin Kullanımı)

Dr.Feyzullah Şahin
Namık Kemal Üniversitesi
(Bilimsel Araştırma Projelerinde Mentörlük; Mentörlük, Mentörlük Uygulamaları, Danışmanlık ve Mentörlük Farkı, Etkili Mentörlük )

Yrd.Doç.Dr. Faruk Levent
Marmara Üni.
(Türkiye’de ve Dünya’da Üstün Yet. Eğit . Yasal Bağlam, Üstün Yetenekli Çocukların Hakları; Üstün Yeteneklilerin Bilimsel Araştırma Yapmalarıyla Kazanacakları Yasal Haklar)

Yrd.Doç.Dr. Hasan MEYDAN
Bülent Ecevit Üniversitesi
( Proje Danışmanları İçin Bilimsel Etik Eğitimi; Üstünlerde Ahlak Gelişimi ve Değerler Eğitimi, Bilimsel Etik)

Yrd.Doç.Dr.Çağlar ÇETİNKAYA
Dumlupınar Üniversitesi
(Proje Danışmanları İçin Yaratılık Eğitimi; Yaratıcılık, Bilimsel Araştırmalarda Yaratıcılığın Önemi, Yaratıcılık Etkinlikleri)

Yrd.Doç.Dr. Hasan Said Tortop
Bülent Ecevit Üni.
(Proje Fikri Bulma Yaklaşımları, Proje Yarışmalarında Değerlendirme, Etkili Proje Danışmanlığı )

Yard.Doç.Dr. Cevat EKER
Bülent Ecevit Üniversitesi
(Proje Danışmanlığında Öz-Düzenleme Stratejilerinin Kazandırılması)

Yrd.Doç.Dr. Ali SICAK
Bülent Ecevit Üniversitesi
(Üstün Yetenekliler Eğitim Modellerinde Bağımsız
Bilimsel Araştırma Projeleri ve Danışmanlık Boyutu)

Doç.Dr. Cengiz TÜYSÜZ
Mustafa Kemal Üniversitesi
(Proje Danışmanları İçin Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları)

Prof.Dr. Mustafa SÖZEN
Bülent Ecevit Üniversitesi
(Bilimsel Araştırma Projesi Yazımında Dikkat Edilmesi Gerekenler, TÜBİTAK Projelerinde Kalite Standartları)