Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Özellikleri Çalıştayı

Üstün Yeteneklilerin Eğitimi ve Özellikleri Çalıştayı: Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları 27 – 31 Ocak 2014

TÜBİTAK tarafından desteklenmesi durumunda TÜM PROJELERDE KATILIMCILARIN YEME ve KONAKLAMA gibi ekonomik destekleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Hiç bir katılımcıdan ek ücret talep edilmeyecektir.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:
1. Sınıf öğretmeni olarak çalışıyor olmak
2. Daha önce benzer projeye katılmamış olmak.
3. Uzun süreli etkinlik geliştirmeyi engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.
5. Aynı ilden birden fazla başvuru olması durumunda mesleki tecrübesi daha aza olanlar tercih edilecektir.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmen Adayları Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:
1. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olmak.
2. Akademik ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olmak.
3. Etkinlik geliştirmeyi engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

AMAÇ

Bu etkinliğin amacı sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimi konularındaki farkındalık düzeyini artırmaktır.

Etkinlik kapsamında üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimi konularında teorik ve uygulamalı bir program yürütülecektir.

KAPSAM

Bu etkinlikle kapsamında;
• Üstün Yeteneklilik kavramı ve önemi
• Dünyada ve Türkiye de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi
• Üstün yeteneklilerin Eğitiminde Öğretmenin yeri ve Önemi
• Üstün yetenekli çocukların özellikleri
• Üstün yetenekli çocukların Değerler Eğitimi
• Matematikte üstün kabiliyet (Tanılama, geliştirme ve etkinlikler)
• Fen Bilimlerinde Üstün kabiliyet (Tanılama, geliştirme ve etkinlikler)
• Üstün yeteneklilere yönelik Drama Çalışmaları (Geliştirme, uygulama ve etkinlikler)
– Laboratuar uygulanmaları yer alacaktır.

YAYGIN ETKİ

Bir çocuktaki mevcut yetenekler ne kadar erken fark edilirse o kadar iyidir. Böylelikle bu yeteneklerin körelmesine etki edecek faktörlerden öğrenci uzak tutulacak ve bu yeteneklerini geliştirebilmesi için ortamlar sağlanacaktır. Bu sebepten dolayı üstün yetenekli öğrencilerin tanılanma sürecinde ilköğretimin birinci kademesi oldukça fazla önem taşımaktadır. Bu eğitim aşamasında görev yapan sınıf öğretmenlerine tanılama sürecinde önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin basında çocukların mevcut yetenekliliklerinin fark edilmesi ve bu yeteneklerini geliştirmek için özel eğitime yönlendirilmeleri gelmektedir. Sınıf öğretmeninin bu ve buna benzer görevlerini etkili bir şekilde yerine getirme derecesi bu alanla ilgili bilgi alt yapısı ile doğru orantılıdır. Öğretmenin bilgi alt yapısı zayıfsa bu görevlerini etkili bir şekilde yerine getiremeyecek ve bir çok üstün yetenekli öğrenci toplumda fark edilemeden eğitim süreçlerini tamamlayamayacaktır. Ülkemizde tanılama sürecinin özellikle aday gösterme basamağında sınıf öğretmeninin gözlem sonuçları temel veri olarak kullanılmaktadır. Üstün yetenekli bir çocuğun keşfedilip yönlendirilmesi sürecinde bu kadar önemli görev ve sorumlulukları olan sınıf öğretmenlerinin üstün yeteneklilik kavramı ile ilgili bilgi seviyesinin artırılması ülkemizdeki üstün yetenekli çocukların geleceği açısından önem taşımaktadır.

İLETİŞİM

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/AMASYA

Tel: 0358-252 62 30 (3350)

email:mgokdere@yahoo.com

BAŞVURU : http://www.fenegitimi.com/ustunyeteneklilik/basvuru.html