Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD) İlk Sayısı Çıktı

Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama  ve Araştırma Merkezi (ÖZELMER) tarafından uluslararası hakemli bir dergi  olan UYAD’ın ilk sayısı çıkmıştır. Derginin ilk sayısında İsrail’den  Hanna David “üstün yeteneklilerde rehberlik” konusunu iki kardeş  olma durumuyla incelemiştir. Ahmet Bildiren “öğrenme stillerine”  üstün yetenekli bireyler açısından bakmıştır. Ayşe Bakioğlu ve Faruk  Levent ise üstün yetenekli eğitime ürkiye için incelemelerde  bulunmuşlardır. Eşref Akkaş ve Cevat Eker ise BİLSEM’e devam eden  öğrencilerin başarı durumlarını farklı açılardan incelemişlerdir. Bu alanda  önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan derginin editörlüğünü B.E.Ü. ÖZELMER  Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP yapmaktadır (Bkz. http://ozelmer.beun.edu.tr  ve ).