Üstün Yetenekliler Destek Eğitim Odası Öğretimsel Materyal Hazırlama Çalıştayı

Üstün Yetenekliler İçin Destek Eğitim Odası Öğretmenlerinin Öğretimsel Materyal Hazırlama Çalıştayı (9-10 Ocak 2016)

Çalıştay Yeri: Akçakoca Öğretmenevi Akçakoca-Düzce

Çalıştay Tarihi: 30-31 Ocak 2016

Eğitim Koordinatörü: Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Eğitmenler
Zafer Akkaya – Paralel Müfredat Modeli ile ilgili doktora yapmaktadır.
Nilda Boyacıoğlu – Maker Müfredat Farklılaştırma stratejileri ile ilgili doktora
yapmaktadır.
Şengül Korkut – Bütünleştirilmiş Müfredat Modeli ile ilgili y.lisans
yapmaktadır.

Çalıştay Ücreti: 435 tl

Çalıştay Konuları:
1. Üstün zekâlılar ve özellikleri
2. Farklılaştırılmış öğretim stratejileri (21 adet)
3. Bloom taksonomisine göre kazanım farklılaştırma
4. Maker müfredat modeline göre farklılaştırma
5. Kaplan modeline göre farklılaştırma
6. Parallel müfredat modeline göre farklılaştırma
7. Bütünleştirilmiş müfredat modeline göre farklılaştırma
8. Çoklu menü modeline göre farklılaştırma
9. ÜYEP modeline göre farklılaştırm
10. ÜYÜKEP modeline göre farklılaştırma
11. Öğretimsel tasarımların değerlendirilmesi