Üstün Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi

“Üstün Yetenekli Öğrencilere Küresel Vatandaşlık Eğitimi” Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın 4004 – “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” başlığı altında desteklenen bir projedir.

Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Ogurlu yürütücülüğündeki projemiz çerçevesinde hedef kitle olarak düşünülen üstün yetenekli tanısı almış 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarındaki ortaokul öğrencilerine dünyamızdaki küresel problemlere ve bunların çözüm yoluyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin küresel vatandaşlık programından en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek programda farklı yöntem ve tekniklerle düzenlenmiş etkinlikler ve bunlarla uyumlu spor ve sanat etkinlikleri yer alacaktır.

Üstün yetenekli 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri, Türkiye’nin farklı yerlerinden üstün yetenekli öğrenciler başvuru formunu doldurarak projemize katılımcı olarak başvurabilirler. Ücretsiz olan eğitimimiz için başvuru son tarihi: 01 Haziran 2015

Amaç
Uygulanması düşünülen küresel vatandaşlık eğitimiyle aşağıdaki kazanımların gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır:
Üstün yetenekli öğrencilerin küresel problemlere farkındalıklarını artırmak
Üstün yetenekli öğrencilerin kendine güven ve saygı, eleştirel düşünme yetenekleri, iletişim, işbirliği ve sorun çözme yeteneklerini geliştirmek.
Üstün yetenekli öğrencilerin gelecekle ilgili tutumlarını olumlu hale getirmek.
Üstün yetenekli öğrencilerin diğer dünya vatandaşları ile empati kurma becerilerini geliştirmek.
Üstün yetenekli öğrencilerin dünya milletleri arasındaki bağımlılığı anlamalarını sağlamak.
Üstün yetenekli öğrencilerin küresel ve yerel problemlerin çözümünde aktif rol alma isteğini artırmak.

Önemli Tarihler
Başvuru Tarihleri: 23 Nisan – 1 Haziran 2015
Başvuru Sonuçları: 5 Haziran 2015
Kayıt için Son Gün: 9 Haziran 2015
Yedek Listenin Açıklanması: 10 Haziran 2015
1. Grup Eğitimleri: 15-20 Haziran 2015
2. Grup Eğitimleri: 22-27 Haziran 2015
Eğitimler saat 09.00-18.00 arasında verilecektir.

Bize Ulaşın
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Eğitim Fakültesi
0 262 303 24 71
0 262 303 24 03
kureselvatandaslik@gmail.com