Üstün Yetenekli Öğrencilere Barış Eğitimi

Üstün Yetenekli Öğrencilere Barış Eğitimi” projesi Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK’ın 4004 – “Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” proje kategorisinde desteklediği bir projedir. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir Ogurlu yürütücülüğündeki bu proje çerçevesinde hedef kitle olarak belirlenen üstün yetenekli tanısı almış 5, 6, 7 ve 8. Sınıflara devam etmekte olan ortaokul öğrencilerine karşılaştıkları kişisel veya sosyal sorunları barışçıl şekilde çözme ile ilgili farkındalık ve beceriler kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Projedeki etkinlikler yaratıcı problem çözmeyi içeren çeşitli yöntem ve tekniklerle düzenlenmiş eğitici ve eğlendirici eğitsel etkinlikleri kapsamaktadır. Bu etkinliklerle üstün yetenekli çocukların karşılarına çıkacak bireysel ve sosyal problemleri ve konuları barışçıl yöntemlerle çözmenin öneminin farkına varmaları ve bu yöntemleri kullanarak sorunları çözebilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca bu proje kapsamında öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve okullarından üstün yetenekli 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerinin projeye katılmak için başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Ücretsiz olan projeye katılım için başvuru son tarihi: 1 Ağustos 2016

Eğitimin uygulanacağı hedef kitle
1. Projenin hedef kitlesi ülke genelindeki üstün yetenekli olarak tanılanmış ortaokul öğrencileridir (5, 6, 7 ve 8. sınıf).
2. Çalışma 40 üstün yetenekli öğrenci ile gerçekleştirilecektir. Bu öğrencilerin tamamı 6 gün boyunca her gün eğitime katılacaktır.
3. Üstün yetenekli öğrenciler başvurularını proje web sayfası üzerinden hazırlanan formu doldurarak veya şahsen başvurarak yapacaklardır
4. Öğrencilerin seçimi sırasında, öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olmaları veya MEB Rehberlik 5. Araştırma Merkezlerinde kabul edilen zekâ testlerinden birisinde “Üstün Zekâlı” tanısı alabilecek bir rapora sahip olma ve daha önce TÜBİTAK 4004 projesine katılmama ön şartı aranacaktır.
5. Başvuru sayısının istenenden fazla olması durumunda, eğitime katılacak öğrenciler kura yöntemiyle belirlenecektir.
6. Etkinlikler 4 Eylül 2016–9 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
7. Eğitimler, 20+20 şeklinde 2 farklı sınıfta verilecektir.
8. Proje kapsamında öğrencilerin velilerine ilk gün rehberlik semineri verilecektir. Secilen öğrencilerin velilerinin ilk gün proje eğitim yerine çocuklarıyla birlikte gelmeleri gerekmektedir.

Proje Süresi Ne Kadar?

6 gün 09.00-18.00 arası devam edecektir. 04-09 Eylul 2016 arasında 2 farklı grup olacaktır.

Projeye Katılım Şartları Nelerdir?
Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olmaları veya MEB Rehberlik Araştırma Merkezlerinden aldıkları “Üstün Zekâlı” raporuna sahip olma ön şartı aranacaktır.

Detay ve başvuru için tıklayınız