Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Geleceğin Öğretmenleri Doğa Eğitimi

Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Geleceğin Öğretmenleri Doğa Eğitimi için Sakarya’da Buluşuyor

Projede;

16 Üstün yetenekli ilköğretim 8.sınıf öğrencisi ve
Farklı branşlardan son sınıf 16 öğretmen adayı olmak üzere 32 katılımcı yer alacaktır.

Katılımcıların konaklama ve iaşe masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.Ulaşım masrafları katılımcıya aittir.

Projemiz…

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Sakarya İlimizde, alanında uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler ile üstün yetenekli öğrenciler ve geleceğin öğretmenleri doğa eğitimi için buluşuyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projede öncelikli olarak katılımcıların;

• Doğayı disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak bu konuda temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

• Doğadaki olayları, ilişkileri araştırıp sorgulayarak ve bilimsel temellere dayandırarak açıklayabilmelerini sağlamak,

• Çevreye karşı olumlu tutum geliştirerek onu koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteği kazanmalarını sağlamak,

• Gerçekleştirilecek etkinliklerle çevre sorunlarına ilişkin yaratıcı çözüm üretmelerini sağlamak,

• Yapılacak etkinlikler ile eğlenerek bilime ilişkin merak duygusu kazanmaları ve ortaya çıkardıkları ürünlerle de başarı duygusunu tatmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bunlara ek olarak:

• Üstün yetenekliler sıklıkla öğretmenleri tarafından “davranış problemleri olan bireyler” olarak görülmektedirler. Projede üstün yetenekliler ve öğretmen adaylarının bir arada işbirlikli olarak çalışması en azından bu projedeki öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencileri doğru olarak tanımalarına ve özelliklerini gözlemlemelerine fırsat vereceği düşünülmektedir.

• Son olarak, proje süresince üstün yetenekli öğrenciler kendilerine benzer avantaj ve dezavantajlara sahip akranları ile tanışarak vakit geçireceklerinden projenin onların sosyal ve iletişim becerilerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Proje süresince gerçekleştirilecek etkinlikler ile üstün yetenekli öğrencilerin ve öğretmen adaylarının doğa bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Doğada ve laboratuarlarda gerçekleştirilecek bu eğitimler ile katılımcıların aktif rol alarak kalıcı bilgiler edinmeleri ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gelişmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinlikler

Girişimcilik ve Çevre

Yenilikçi Fikirler

İçme Sularına Uygulanan Analizlerin Yerinde İncelenmesi

Doğada Gizlenen Matematik 1 ve 2

Biyolojik Çeşitçililik ve Önemi

Bir Fidan ile İz Bırakalım

Asit Yağmurları

Biyo Bozunur Plastik Yapımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) Keşfediyorum

Atıktan Sanata

Çevreci Araç Tasarımı

Doğadan Enerjiye

Elektromanyetik Kirliliğin İnsan ve Çevre Üzerine Etkileri

Konaklama ve Ulaşım

Katılımcıların konaklama ve iaşe masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Ulaşım masrafları katılımcıya aittir.

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2016

Proje Başlama Tarihi: 25 Temmuz 2016

Proje Bitiş Tarihi: 31 Temmuz 2016

http://ustundogaegitimi.com/