Üstün Yetenekli Çocuklarla Bilim Tarihi Yolculuğu – II

Üstün Yetenekli Çocuklarla Bilim Tarihi Yolculuğu – II

İlki 2017 yılında başarıyla geçekleştirilen Üstün Yetenekli Çocuklarla Bilim Tarihi Yolculuğu isimli projenin ikincisi 22-28 Ocak 2019 tarihlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Projenin amacı yine üstün yetenekli öğrencileri bilimin doğuş ve gelişme öyküsü ile buluşturmaktır. Proje boyunca gerçekleştirilecek gözlem, inceleme, etkinlik, uygulama, tartışma ve paylaşımlarla üstün yetenekli öğrencilerin nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını incelemeleri hedeflenmektedir. Bu süreçte öğrencilerin bilimsel yöntemin; bilimsel düşünce türünün ve bilimsel bakış açısının oluşumunu kavramalarına ve uygulayabilmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerin bilimsel sonuçları tarihsel bir sıralamada değil bu sonuçların bağlı oldukları koşullar içinde tartışabilmeleri (Yıldırım, 2010) istenmektedir. Bu durum öğrencilerin serbest düşünce becerilerinin gelişmesini destekleyecek, bilgiye daha çok merak duymaları, bilime ve bilimsel düşünmeye daha çok yaklaşmalarını ve bilimle ilgili daha kapsamlı görüşe sahip olmalarını sağlayacaktır.

Hedef Kitle
Hedef kitle üstün yetenekli tanısı almış, halen bir Bilim Sanat Merkezi’ne devam eden 7. Ve 8. sınıf öğrencileridir. Katılımcı sayısı verimli uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için 30 ile sınırlı tutulacaktır. Eşit sayıda kız ve erkek öğrencinin temsiliyeti önemlidir. Daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenmiş/düzenlenmiş herhangi bir projede katılımcı olarak yer alan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Etkinlik Konuları
Bilimin Doğuşu
Mitler, Oyunlar, Kutlamalar ve Bilim
Müzik Tarihi
Bilim Gazetesi
Canlılığın Sınıflandırılması: Ağaçlar ve Kuşlar
Matbaa
Pusula
Spor Bilimleri ve Spor Tarihi
Mikroskop
Fizik Biliminin Kurulması
DNA
Genetik Sırlar Perdesini Aralıyor
Astronomi Tarihi ve Modern Astronomi
Leonardo da Vinci
Antik Çağlarda Bilim
Kimya Tarihi
Biyoloji Tarihi
Matematik Tarihi
Bilim İnsanı Olarak Bilim Tarihinde Sen

Proje Alanı
Proje ekibi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli öğretim üyeleri ve çeşitli illerde görevli fen bilgisi öğretmenlerinden oluşmaktadır.

Konaklama ve Başvuru Tarihleri
Projenin tamamı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Konaklama Abant İzzet Baysal Üniversitesi Misafirhanesi’nde yapılacaktır. Yemek ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından desteklenen proje bütçesinden karşılanacaktır.
Katılımcılardan 50 lira katılım ücreti talep edilmektedir.

Başvuru Tarihleri : 15 Aralık 2018 – 10 Ocak 2019

Katılımcıların İlan Edilmesi : 13 Ocak 2019

İletişim:
Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK AKAR
E-mail: ebru.ozturkakar@gmail.com

Detay ve Başvuru :