Üstün Başarı Lisans Bursları

Üstün Başarı Bursları Kuruluşunun 70. yılı nedeniyle Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları
Derneği tarafından verilecektir.

Burslar İstanbul’daki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde, öğrenim gören T.C. vatandaşı
öğrencilere verilir. Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler için % 100 bursluluk şartı
aranır. Burslarımız karşılıksızdır.

2018-2019 öğretim yılı başvuru tarihleri: 25 Eylül – 15 Ekim 2018 tarihleri arası.
2018-2019 öğretim yılı aylık burs tutarı: 500,00 TL.
2018-2019 öğretim yılı burs ödeme süresi: Ekim 2018 / Haziran 2019 arası 9 ay süreyle.

2018-2019 Öğretim Yılında Lisans Bursu Verilecek Alanlar:

– Hukuk
– Tıp
– Bilgisayar Mühendisliği
– Matematik Mühendisliği
– Uçak ve Uzay Mühendisliği
– Makine Mühendisliği
– Elektrik-Elektronik Mühendisliği
* Elektrik Mühendisliği
* Elektronik Mühendisliği
* Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
– Çevre Mühendisliği
– Endüstri Mühendisliği
* Endüstri ve Sistem Mühendisliği
– Mimarlık
– Moleküler Biyoloji ve Genetik
* Moleküler Biyoteknoloji
– Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
* Siyaset Bilimi
* Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
* Uluslararası İlişkiler
* Uluslararası Çalışmalar
– İktisat

Bu alanların dışındaki başvurular kabul edilmez.

Bursiyerimiz Olma Koşulları:
– T.C. Vatandaşı olmak.
– Devlet veya Vakıf Üniversitelerinin 2.veya üstü sınıflarda öğrenim görüyor olmak.
Hazırlık ve lisans 1.sınıf öğrencilerine burs tahsis edilmez.
– Vakıf Üniversitelerinde öğrenim görüyorsa %100 burslu olmak.
– Akademik genel not ortalaması 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3,70; 100
üzerinden not verilen üniversitelerde en az 90 olmak.
– Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine bağlı olmak.

Başvuru Şekli ve Süreç:
– Bursiyer adayları başvurularını yukarıda belirtilen tarihler arasında www.sacdd.org
internet adresimizden “Lisans Öğrencileri Bursu İstek Formu” nu doldurup
kendilerinden istenen belgelerle birlikte online olarak göndererek yaparlar.

– Başvuru formunu eksik dolduranların ve eksik belge gönderenlerin başvuruları dikkate
alınmaz.

– Vakıf web sitesindeki online başvuru formunda yer alan bilgiler çerçevesinde Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen puanlara ve koşullara göre yapılan ilk değerlendirmeyi
takiben burs verilebilecek öğrenciler önceliklerine göre sıralanır.

– Ön elemeyi geçen adaylar mülakata davet edilir.

– Burs kazanan öğrencilere durumları e-mail veya sms yoluyla bildirilir.

Başvuru Formuyla Birlikte Gönderilmesi Gereken Belgeler:

1- Son öğretim yılında aldıkları dersleri ve notları gösteren, öğretim kurumundan
onaylı not döküm belgesi (transkript)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Vukuatlı nüfus dökümü, (Tüm aile fertleri görünecek şekilde olmalıdır.) (e-devlet)

4- Öğretim gördüğü okuldan alınacak onaylı öğrenci belgesi,

5- Adli sicil kaydı dökümü, (e-devlet)

6- Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
(e-devlet)

7- Öğrenciye ait bankamatik hesabını gösteren hesap bilgileri ve IBAN numarası
(Ziraat Bankası)

8- Ailenin mali durumunu gösteren belgeler,
a) Çalışanlar için onaylı maaş bordrosu,
b) Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
c) Emekliler için aylık maaşı gösterir belge, (e-devlet)
d) Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları
kayıtları olmadığına dair belge, (e-devlet)

9- Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı tapu bilgilerini gösterir liste ve
listedeki her malın detaylı döküm belgesi, (e-devlet)

10- Annenize, babanıza ve kendinize ait ayrı ayrı araç tescil belgesi, (e-devlet)

11- Annenize, babanıza ve kendinize ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka
isimlerinin görüleceği şekilde ayrı ayrı belge, (e-devlet)

12- Taahhütname, (Bu taahhütname bursiyer tarafından burs tahsis edildikten sonra
doldurulup ıslak imzalı olarak Derneğimize teslim edilecektir.)

Not: Engelli öğrenciler bu belgelere ek olarak tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış engelli raporlarını da göndereceklerdir.

Bursiyerlerin Yükümlülükleri:
Vakfımızdan burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakfın burs koşullarını bilerek ve kabul
ederek burs almaya başlarlar.
Bursiyerler, burs koşullarına aykırı hareket ettikleri takdirde haklarında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler Vakıfça gerekli görülen hallerde burs başvuru formunda veya Vakfa gönderdikleri belgelerdeki bilgilerin araştırılmasını ve kullanılmasını kabul eder.

Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili okul değişikliği, bölüm değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe, adres, telefon, e-mail adresi değişikliği vb her değişikliği Vakfa derhal bildirmek zorundadır.

Bursiyerimiz olan öğrenci her dönem başında öğrenci belgesini ve not belgesini (transkript), her öğretim yılı başında da adli sicil kaydını Vakfımıza ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursların Devamı – Kesilmesi:
Vakıf Üniversitelerinde %100 burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerin bursları kesilir.

Dönem başında göndermesi gereken belgelerin Vakfımıza ulaşmasından bursiyerler
sorumludur. Söz konusu belgelerin Vakfımıza ulaşmaması bursun kesilmesine neden olur.

İstenen başarı düzeyini sağlayamayan bursiyerlerin bursları kesilir.

Doğal afet, kaza, sağlık vb. istem dışı olay ve sorunlar nedeniyle bir öğretim yılında başarısız olan öğrencilerin burs ödemelerinin devamına Vakıf Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Böyle bir sorun yaşayan öğrencilerin durumlarını belgeleyerek Vakfımıza yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

– Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
– Kayıt donduranların,
– İstenilen eksik belgeleri tamamlamayanların,
– Disiplin cezası alanların,
– Hüküm giydiği tespit edilenlerin,

bursları kesilir ve gerekirse bursiyerlerden o tarihe kadar yapılan ödemeler yasal yollara
başvurularak geri istenebilir.