Üstün Başarı Bursu ve Eğitim Bursu Aydın Doğan Vakfı

Aydın Doğan Vakfı’nın kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar misyon edindiği, öncelikli destek alanlarından biri “eğitim” olmuştur. Eğitime yapılan destek ve teşvikler ile ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine yapılan katkı bu misyonun en önemli göstergesi olmuştur. Bunun yanı sıra, Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” mottosuyla, özellikle genç kadınların eğitim yoluyla güçlenmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aydın Doğan Vakfı’nın amaçlarından birisi de, Atatürk İlkeleri’ne bağlı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çağdaş ve evrensel uygarlığın önemli bir üyesi olması ve en doğru biçimde temsil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencisi genç kızlarımıza burs vermektir.

Aydın Doğan Vakfı, Üstün Başarı Bursu ve Eğitim Bursu vermektedir. İki burs için belirlenen kriterler aşağıda yer almaktadır.

Aydın Doğan Vakfı Üstün Başarı Bursu Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı olmak,
Devlet Üniversitelerinde lisans seviyesinde eğitim alan kız öğrenci olmak,
Tıp, Mühendislik ve Hukuk Fakültelerinde öğrenci olmak,
Üniversite yerleştirme sınav sonucuna göre yerleştirildiği alanda başarı sıralamasında, ilk 15.000 lik sıralamanın içinde olmak
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
Başvuru tarihinde 23 yaşını doldurmamış olmak,
Ara sınıflar için : Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aydın Doğan Vakfı Eğitim Bursu Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı olmak,
Devlet Üniversitelerinde lisans seviyesinde eğitim alan kız öğrenci olmak,
“Baba Beni Okula Gönder” seferberliği kapsamında yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen kız öğrenci pansiyonlarında ortaöğrenimi süresince kalmış olmak,
Üniversite yerleştirme sınav sonucuna göre yerleştirildiği alanda başarı sıralamasında, ilk 50.000 lik sıralamanın içinde olmak
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
Başvuru tarihinde 23 yaşını doldurmamış olmak,
Ara sınıflar için : Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.
Aydın Doğan Vakfı burs başvuruları E-Bursum üzerinden 1-30 Eylül tarihleri arasında alınacaktır. Ön koşulları geçen başvurular, Aydın Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır. Sonuçlar adaylara e-posta yoluyla duyurulacaktır.

Aydın Doğan Vakfı Bursu’na başvurabilmek için ilk olarak E-Bursum’a üye olmalısınız.