Üst Düzey Düşünmeyi Geliştiren Öğretim Stratejileri

Üst düzey düşünme becerileri, öğrencilerin daha derinlemesine, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerine yardımcı olan önemli öğrenme stratejileridir. Aşağıdaki üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim stratejileri örnekleri bulunmaktadır:

 1. Analiz: Öğrencilerin bir konuyu ayrıştırmalarına ve farklı parçalarını incelemelerine yardımcı olmak için aşağıdaki stratejiler kullanılabilir:
 • Öğrencilere bir metin veya görsel verilir ve daha sonra öğrencilerin ana fikirleri ve ayrıntıları belirlemesi istenir.
 • Öğrencilere bir senaryo verilir ve daha sonra bu senaryo hakkında çeşitli sorular sorulur. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar, senaryonun farklı yönlerini analiz etmelerine yardımcı olabilir.
 1. Sentez: Öğrencilerin farklı bilgi ve fikirleri bir araya getirmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki stratejiler kullanılabilir:
 • Öğrencilere bir konuda araştırma yapmaları ve daha sonra bu araştırmaları bir makale, sunum veya başka bir yaratıcı proje şeklinde sunmaları istenebilir.
 • Öğrencilere farklı kaynaklardan verilen bilgi parçaları verilir ve daha sonra öğrencilerin bu bilgileri bir araya getirerek yeni bir şey yaratmaları istenir.
 1. Değerlendirme: Öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açılarını ve yargıları eleştirel bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için aşağıdaki stratejiler kullanılabilir:
 • Öğrencilerin bir argümanı eleştirel bir şekilde değerlendirmeleri istenir ve daha sonra bu argümanın ne kadar geçerli olduğunu tartışmaları istenir.
 • Öğrencilere bir metin verilir ve daha sonra metindeki yargıların doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmaları istenir.
 1. Yaratıcılık: Öğrencilerin farklı fikirleri bir araya getirerek yeni şeyler yaratmalarına yardımcı olmak için aşağıdaki stratejiler kullanılabilir:
 • Öğrencilere bir konu veya sorun verilir ve daha sonra öğrencilerin bu konu veya sorun hakkında farklı fikirler üretmeleri istenir.
 • Öğrencilere bir görsel verilir ve daha sonra bu görsel hakkında farklı yorumlar ve fikirler üretmeleri istenir.