Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi

Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi

Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi
TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayfer Sayın

Etkinliğin Amacı: Üst düzey düşünme becerilerinin nasıl kazandıklarını ve geliştirdiklerini anlamak için öğrencilerin başarılarının ölçülmesi gerekmektedir. PISA, PIRLS ve TIMSS gibi uluslararası geniş ölçekli sınavlarda öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine yönelik sorular bulunmaktadır. MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ndeki (2018a) ifadelerden hareketle MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2018 yılından itibaren geçiş sınavlarında “beceri temelli soruları” kullanmaya başladığını belirtmiştir. Bu bağlamda kademeler arası geçiş için kullandığı önemli sınavlardan biri olan LGS’nin de soru tipleri ve ölçülen özellikler açısından üst düzey düşünme becerilerine yöneldiği görülmektedir. Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası sınavlarla birlikte ilk ve orta eğitim düzeylerinde üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaların olduğu ancak yükseköğretim düzeyinde bu çalışmaların daha kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu etkinliğin amacı, lisansüstü öğrencilerinin üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesine yönelik olarak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. Bu kapsamda hem kuramsal hem de uygulamalı olacak şekilde bir etkinlik programı planlanmaktadır.

Etkinliğin Kapsamı: Etkinlik kapsamında öncelikle üst düzey düşünme becerilerinin neler olduğu ve özelliklerinin detaylı bir şekilde örneklerle incelenecek ve test geliştirme adımları örneklerle gösterilecektir. Uluslararası izleme sınavlarında üst düzey becerilerinin nasıl ölçüldüğüne yönelik örneklerin ardından soru yazma ilkeleri ve bağlam geliştirme teorik ve uygulama çalışmaları yapılacaktır. Üst düzey düşünme becerilerinin çoktan seçmeli, açık uçlu, performans görevi ve portfolyaya dayalı ölçümleri ile öğrencilerin durum belirleme süreçlerine katılımlarına ilişkin bilgi ve beceriler teorik ve uygulamalı olarak aktarılacaktır. Projede puanlama anahtarı hazırlama, yenilikçi madde kullanımı ve üst düzey becerilerin ölçülmesinde otomatik madde üretiminden ve çevrim içi platformlardan nasıl yararlanılacağına ilişkin uygulamalar yapılacaktır. Üst düzey düşünme becerilerinden elde edilen sonuçların madde ve test bazında nasıl yorumlanacağına ilişkin uygulamalar yapıldıktan sonra proje kapsamında katılımcıların projeleri değerlendirilecektir.

Katılımcılar: Etkinlik eğitim alanında lisansüstü eğitime devam eden öğrencileri ile çevrim içi ortamda yürütülecektir.

Etkinlik 13-18 Kasım 2023 tarihleri arasında Zoom platformunda çevrim içi gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Kriterleri

Projede yer alacak katılımcıların seçiminde aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

  • Bu proje eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler için planlanmıştır. Bu nedenle farklı alanlardan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
  • Eğitimler Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı eğitimi, matematik eğitimi ve fen bilimleri eğitimi alanında lisansüstü eğitime devam eden öğrenciler ile sınırlıdır.
  • Proje kapsamında lisansüstü eğitimine devam etmekte olan 30 öğrenci katılımcı olarak seçilecektir.
  • Katılımcıların dağılımında cinsiyet ve öğrenim görülen programa göre benzer bir dağılım olmasına dikkat edilecektir.
  • Projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla katılımcıların farklı üniversitelerden ve farklı coğrafi bölgeden olmasına dikkat edilecektir. Bir yükseköğretim kurumundan en fazla üç katılımcı projeye dâhil edilecektir.
  • Daha önce 2237-A kodlu bir projeye katılmayan lisansüstü öğrencilerine öncelik verilecektir.

Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğrencilerin projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

Katılımcıların etkinliklere katılımı esas olup %90 ve üzerinde katılım gösteren katılımcılara Katılımcı Belgesi verilecektir.

https://ustduzeybeceriler.gazi.edu.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.