Üsküdar Üniversitesi Üniversitem Benden Sorulur Yarışması

Üniversitesi öğrenci

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
“ÜNİVERSİTEM BENDEN SORULUR”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

AMAÇ VE KONU

Üsküdar Üniversitesi, aday öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen tercih – tanıtım kampanyası için mevcut öğrencilerinin fikir ve önerilerini almak amacıyla bir yarışma düzenlemektedir.

1- BAŞVURU KOŞULLARI

1.1. Yarışma Üsküdar Üniversitesi’nin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin katılımına açıktır.

1.2. Katılımcılar başvurularını, bireysel veya ekip adına yapabilir. Başvurunun ekip adına yapılması durumunda, ilgili şartnamedeki ve başvurudaki koşulların temin edilmesinden “Ekip Temsilcisi” sorumludur.

1.3. Katılımcının başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.

1.4. Yarışma, 5 kategoride aşağıdaki başlıklarda düzenlenecektir.

• En iyi reklam kampanyası,
• En iyi kurumsal tanıtım filmi senaryosu,
• En iyi kurumsal hediyelik ürün tasarım konsepti,
• Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan fotoğraf,
• Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan sosyal medya paylaşımı,

1.4.1. En iyi reklam kampanyası kategorisine başvuru koşulları şöyledir;

1.4.1.1. Üsküdar Üniversitesi markasının tanıtımına yönelik bir debrief (yaratıcı brief) hazırlanmalıdır.
1.4.1.2. Reklam Kampanyasının durum analizi aşaması eksiksiz hazırlanmalıdır.

1.4.1.3.1. Hedef Kitle Analizi
1.4.1.3.2. Rakip Analizi
1.4.1.3.3. SWOT Analizi
1.4.1.3.4. Reklam Amacı, vaat ve vaat desteği.

1.4.1.3. Reklam kampanyasının kreatif strateji planlaması eksiksiz hazırlanmalıdır. Kreatif stratejilerin gerekçeleri belirtilmelidir.
1..4.1.4. Reklam Kampanyası 360 derece reklam kampanyası beklentisi çerçevesinde pazarlama iletişimi araçları düşünülerek planlanmalıdır. Buna ek olarak kampanya içerisinde yer alması uygun görülen bir sosyal sorumluluk fikri ön plana çıkartılmalıdır.
1.4.1.5. Slogan, TV reklam senaryosu ve reklam fikri ve kampanyanın ana konsepti kampanya dosyası ile birlikte teslim edilmelidir.
1.4.1.6. Kampanyanın genel süreçteki medya planı ve mecra bazında yapılacak etkinlikler kampanya dosyasında yer almalıdır. Mecraların neden seçildiğine dair bilgilendirme yapılmalıdır. Seçilen mecraların hedef kitlelerle örtüşüp örtüşmediği kontrol edilmelidir.
1.4.1.7. Kampanya bütçesi belirtilmelidir.

1.4.2. En iyi kurumsal tanıtım filmi senaryosu kategorisine başvuru koşulları şöyledir:

1.4.2.1 Senaryonun özgün ve kreatif olması gerekmektedir.
1.4.2.2 Senaryo, filmin toplam süresi 5 dakikayı geçmeyecek şekilde Amerikan formatında hazırlanmalıdır.
1.4.2.3 Senaryo, Üsküdar Üniversitesinin kuruluşundan bugüne kadar olan gelişimini anlatacak biçimde oluşturulmalıdır.
1.4.2.4 Senaryo, Üsküdar Üniversitesinin Akademik Birimlerini ve hizmetlerini tanıtacak biçimde kaleme alınmalıdır.
1.4.2.5 Senaryoda, Üsküdar Üniversitesinin kurumsal yapısına, hedeflerine ve öğrenci odaklı eğitim anlayışına yer verilmelidir.

1.4.3 En iyi kurumsal ürün tasarımı konsepti kategorisine başvuru koşulları şöyledir:

1.4.3.1 Üsküdar Üniversitesinin kurum kimliğini güçlendirecek, üniversite kültürünü çok yönlü yansıtacak, yaşatacak, tüm öğrencilerin, mezunların, çalışanların ve toplumun üniversite ile duygusal bir bağ kurmasını sağlayacak kurumsal ürünler tasarlanacaktır.
1.4.3.2 Yapılacak olan kurumsal ürün tasarımları, üniversitenin kurumsal kimliğine aykırı olmamalıdır.
1.4.3.3 Tasarımlarda her türlü teknik ve malzeme kullanılabilir.
1.4.3.4 Ürünler, aksesuara, giyime, çantaya, içeceğe, mezun ve çocuklara yönelik olabileceği gibi, paydaşların ihtiyaçları düşünülerek farklılık da gösterebilir.
1.4.3.5 Tasarım, ilgili malzemeye uygulanabilir olmalıdır.
1.4.3.6 Değerlendirmede başarılı bulunan ve uygulanacak olan tasarımlarda
değişiklik veya farklı bir düzenleme istenebilir.

1.4.4 Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan fotoğraf kategorisine başvuru koşulları şöyledir:

1.4.4.1. Yarışma Üsküdar Üniversitesinin tüm öğrencilerine açıktır.
1.4.4.2. Katılımcılar yarışmaya sadece bir fotoğraf ile katılabilirler.
1.4.4.3. Fotoğrafların üzerinde dijital teknikle oynanmamış olması gerekir.
1.4.4.4. Fotoğraflar, fotoğraf makinesi ya da cep telefonu ile çekilebilir.
1.4.4.5. Fotoğrafların JPEG formatında kaydedilip yarışma sayfasına yüklenmesi gerekir. Fotoğraf boyutu minimum 1 MB olmalıdır.
1.4.4.6. Üsküdar Üniversitesi, yarışmaya katılan tüm fotoğrafları kullanım hakkına sahiptir.

1.4.5 Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan sosyal medya paylaşımı kategorisinde koşullar şöyledir:

1.4.5.1. Dijital medyada üniversitede yapılan etkinlikleri, akademik başarı öykülerini anlatan Youtube, Instagram, Twitter veya Facebook içeriği olmalıdır. Paylaşımlar mutlaka #UskudarBende etiketi ile yapılmalıdır.
1.4.5.2. Video içerikleri 60 saniyeyi geçmemeli, görüntülerde kullanılan kişilerin izni alınmalıdır.
1.4.5.3. Eserler özgün, basit, güncel, halka hitap eden, popüler ve ilgi çekecek bir tema üzerinde, beğeni ve paylaşım sayıları yüksek olmalı, olumlu yorumlar almalıdır. Netiket (Sosyal Medya etiği) kurallarına uygun paylaşımlar yapılmalıdır.

1.5. Yarışmaya katılacak öğrencilerimiz, çalışmalarını aşağıdaki web sitesi üzerinden başvuruda bulunarak iletebilecekler.

https://universitembendensorulur.com/

2-KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

2.1. Çalışmaların içeriğinde doğrudan-açıkça şiddetin gösterilmesi, şiddete aracılık etmesi, şiddet propagandası yapılması doğrudan diskalifiye sebebidir.

2.2. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri tam ve doğru olarak vermekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür.

2.3. Katılımcı, başvuru yaparak sunduğu kendine ve diğer kişilere ait kişisel verileri hukuka uygun olarak paylaşmış olduğunu kabul eder. Aksi durumda doğabilecek hukuki sorumluk, bilgilerin yanlış ibraz edilmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar, verilerin korunmasına yönelik diğer yükümlülükler katılımcıyı bağlar.

2.4. Katılımcının ekip adına başvurmuş olması halinde ödül, ekip temsilcisine teslim edilecektir.

2.5. Yarışmaya gönderilecek çalışma içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. materyal kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası katılımcının sorumluluğundadır.

2.6 Yarışmaya katılacak olan çalışmaların daha önce herhangi başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

2.8. Yarışmaya katılacak olan çalışmaların siyasi bir içerik, ima taşımaması, argo, hakaret, kişisel verilerin izinsiz aktarımı, cinsellik, çocuğun uygunsuz kullanılması gibi unsurlar içermemesi ve reklam niteliği taşımaması gerekir.

2.9. İçinde ürün yerleştirme veya ürün reklamı bulunduran çalışmalar diskalifiye edilir.

2.10. Üsküdar Üniversitesinin, yarışmaya katılan tüm çalışmalar için her türlü telif ve farklı tanıtım mecralarında kullanım hakkı saklıdır.

3-İLAN

3.1 Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren çalışmalar, düzenlenen yüz yüze veya çevrimiçi törende açıklanır ve dereceye giren çalışmalar tören günü içinde ilan edilir.

3.2 Organizasyon sorumlularının tören gününü ve yerini, ilan edilen tarihten en geç bir ay önce tüm katılımcılara bildirilerek ve internet sitesinde ilan edilerek değiştirilebilmesi mümkündür.

3.3 Yarışma sonuçlarının ilanen açıklanacağı tarih 03 / 05 / 2021

4-DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

Değerlendirme yapılırken şu kıstaslar dikkate alınacaktır:

• Çalışmaların özgün olması
• Verilen / verilecek olan mesajın içeriğinin basit ve anlaşılır olması
• Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
• Üsküdar Üniversitesi Tercih Günleri tanıtım konsepti ile uyumlu olması
• Konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel – işitsel niteliği
• Kreatif unsurlar barındırması

5-ÖDÜLLER

5.1. Yarışmanın jüri tarafından değerlendirilmesinin tamamlanması ile birlikte ödüller ve ödül sahipleri tören eşliğinde açıklanır.

5.2. Üsküdar Üniversitesi, ödül töreninden önce ödül bedellerinde bir artış yapma ve tören yerini değiştirme hakkına sahiptir.

5.3. Katılan herkes için katılım sertifikası düzenlenmektedir. Eserlerden jüri tarafından sergilemeye değer bulunanlar Üsküdar Üniversitesi tarafından uygun mecralarda sergilenecektir. Bunun dışında ödüle layık görülen çalışmalar için belirlenen ödüller ve bedelleri aşağıdaki şekildedir:

• En iyi reklam kampanyası:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

• En iyi kurumsal tanıtım filmi senaryosu:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

• En iyi kurumsal ürün tasarım konsepti:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

• Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan fotoğraf:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

• Üsküdar Üniversitesini en iyi anlatan sosyal medya paylaşımı:
Birinciye: 3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL

5.4. Üsküdar Üniversitesi, dereceye girmiş çalışmalara ilişkin olarak kendisine ortaklık altında devredilen hakları istediği zaman kullanabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

thirteen + 3 =