Ana SayfaYarışmalarUşak ve Cumhuriyet Konulu Kısa Film Yarışması

Uşak ve Cumhuriyet Konulu Kısa Film Yarışması

şak ve Cumhuriyet konulu kısa film yarışması, Uşak’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. yılı anısına kısa film yarışması düzenlenmektedir.

Yarışmaya başvuracak filmlerin, yaratıcı ve özgün olması beklenmektedir. Filmlerin, Uşak ve Cumhuriyet arasındaki ilişkiyi farklı bir bakış açısıyla ele alması da önemlidir.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA UŞAK KONULU KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
1.1. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle Uşak Valiliği himayelerinde, Cumhuriyet ve Uşak konulu, Uşak’ın güncel ve tarihsel değerlerini, kültürünü sinematografik anlatıyla buluşturmak ve Cumhuriyetimizin Uşak’a kazanımlarını ve yansımalarını beyaz perdeye aktarmak.
1.2. Uşak’ın tanıtımına katkıda bulunmak ve görsel hafızada yer edinmesini sağlamak.
1.3. Öğrenci, profesyonel ya da amatör fark etmeksizin tüm sinemaseverlerin Uşak’ta geçen ve çekilen veya Uşak ile ilgili bir anlatıya sahip filmler tasarlamalarının önünü açmak.
1.4. Başta Uşak halkını ve sinemaya ilgi duyan herkesi kısa filme yönelterek sanatsal duyarlılığı üretici yönde teşvik etmek.

2. KAPSAM
Uşak ve Cumhuriyet Konulu Kısa Film Yarışması, 15.08.2023-5.12.2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup herkesin katılabileceği bir kısa metraj film yarışmasıdır.

3. BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI
3.1. Yarışmaya 2022 ve 2023 yıllarında çekilmiş, daha önce Uşak Kısa Film Yarışmasına başvurmamış yapıtlar başvurabilir.
3.2. Yarışmaya katılacak filmlerin Uşak’ta çekilmiş ve konusu itibarıyla Uşak’la ilgili olması ve Cumhuriyetimizin Uşak’taki kazanımlarını ve yansımalarını ele alması gerekmektedir.
3.3. Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan kısa filmler katılabilir.
3.4. Yarışmaya katılan filmler dijital ortam üzerinden (Wetransfer, Youtube) ulaştırılacaktır.
3.5. Yarışmacılar en geç 30.11.2023 tarihine kadar (Wetransfer, Youtube) üzerinden başvuruda bulunmalıdırlar. Başvurusu gerçekleştiren katılımcı, aşağıda yer alan dört madde başta olmak üzere şartnamenin tamamını onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır;
– Başvurumda yer alan bilgilerin doğruluğunu onaylar, meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan sorumlu olduğumu kabul ederim.
– Filmde kullanılan senaryo, görüntü, görsel ve müziğin özgün olduğunu ya da kullanım için izin alınmış olduğunu kabul eder, çıkabilecek telif hakkı ve benzeri sorunların tüm sorumluluğunu üstlenirim.
-Uşak Kısa Film Yarışması ile ilgili yapılan ve ticari kazanç sağlanmayan ortamlarda ve çalışmalarda, tarafımın haberdar edilmesi şartıyla, filmimin gösterilmesine izin veriyorum.
– Başvuru şartlarını yerine getirdiğimi onaylar, başvuru formundaki bilgileri ve şartnamedeki maddeleri filmin yönetmeni ve/veya sahibi olarak kabul ederim.
3.6. Yönetmen ve yapımcılar yarışmaya birden fazla eserle katılabilirler.
3.7. Ön elemeyi geçen filmler için gerekli olan belgeler, 07.12.2023 tarihinde katılımcılardan talep edilecektir.
3.8. Yarışmaya katılacak filmlerde, İngilizce alt yazı kullanılması tavsiye edilmektedir.
Türkçe ve İngilizce dışında herhangi bir dilde çekilmiş filmlerde ise Türkçe ve İngilizce altyazı ekleme zorunluluğu vardır.
3.9. Yarışmaya katılmış olan yönetmenler, ön değerlendirmeden geçmiş olsun ya da olmasın başvuru tarihinden sonra filmlerini yarışmadan çekemezler.

4. ÖZEL KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME
4.1. Başvurular arasında, yarışmanın resmi seçkisinde yer alarak izleyiciyle buluşacak 10 finalisti Uşak Kısa Film Yarışması yönetimi belirleyecektir.
4.2. Finalist olarak yarışmada yer alacak yönetmenin veya filmin temsilcisinin ulaşım ve konaklama masrafları süreç içersinde belirlenerek ilgili kişi ile irtibata geçilecektir.
4.3. Gösterime seçilen tüm filmler seçici kurul üyelerinin ve Yarışma Yönetiminin belirlediği salonlarda ve Yarışma Yönetiminin belirlemiş olduğu programa göre izleyicilere sunulacaktır.
4.4. Gösterime giren filmlerin tamamının eser sahiplerine yarışmadaki gösterimleri için sembolik bir telif ödenecektir.
4.5. Uşak Kısa Film Yarışması’nın jürisi, finale kalan 10 yapıt arasından Birincilik, İkincilik, Üçüncülük Ödülü’nün kazananlarını belirleyecektir.
4.6. Yarışmaya başvuruda bulunan film sayısının 30’dan az olması durumunda yarışma yönetimi ödül derecelendirmesinin bir veya birden fazlasını kaldırarak güncellemeye gidebilir, yarışmayı yalnızca gösterim seçkisine dönüştürebilir.
4.7. Yarışmaya katılan filmler, yarışma sonrasında Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak filmin yönetmenin bilgisi dâhilinde ilin tanıtımı için kullanılabilir, gösterilebilir ve bu gösterimler için yarışmaya katılan filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.
4.8. Kısa Film Yarışmasına katılmış olan filmlerde görev alan; yapımcı, oyuncu, yönetmen ve filme katkısı olan diğer sanatçılar da şartnameyi kabul etmiş sayılırlar. Olumlu ve/veya olumsuz olarak meydana gelebilecek durumlardan sanatçıları haberdar etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
4.9. Meydana gelebilecek olası yasal sorunlardan Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5. ÖDÜLLER VE ÖDEMELER
5.1. Uşak Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren yapıtlara Kanatlı Denizatı Ödül heykelcikleri takdim edilecektir.
5.2. Uşak Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren yapıtlara Uşak Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yarışma destekçileri tarafından para ödülü takdim edilecektir.
5.3. Ödüllerin iletimi ve yarışma gösterimleri için verilecek telif ile ilgili ayrıntılı bilgiler süreç içersinde ilan edilecektir.
5.4. Yarışmaya katılan filmlerin afişleri Uşak Kısa Film Yarışma Yönetimine gönderilecektir.

6. JÜRİ SÜRECİ VE ÜYELERİ HAKKINDA
6.1. Uşak Kısa Film Yarışması’nın ön eleme süreci Uşak Kısa Film Yarışma yönetimi ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilecektir.
6.2. Uşak Kısa Film Yarışması’nın ana jürisinden ayrı olarak, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce en az 5 kişiden oluşmak kaydıyla – belirlenecek ve yakın bir tarihte kamuoyuyla paylaşılacaktır.
6.3. Yarışmada filmi bulunan ve/veya yarışmaya katılan yarışmacılar ile arasında birinci derece akraba bağı bulunan kişiler seçici kurul üyesi olamaz.
6.4. Yarışma yönetimi seçici kurul üyelerini, akademisyenlerden, kültür yöneticilerinden, sanatçılardan, sinema sektöründen, diğer sanat dallarından, film festivallerinin yöneticilerinden seçebilir.
6.5. Ana seçici kurulun başkanı yarışma yönetimi tarafından belirlenir. Ancak seçici kurul üyeleri gerekli gördüğü takdirde seçici kurul başkanını kendi içinde seçebilir veya seçici kurul başkan unvanına gereksinim duymayabilir.
6.6. Seçici kurul üyeleri tüm filmleri izlemekle ve kurul toplantısına bulunmakla yükümlüdür. Yarışma günlerinde, yarışma yönetiminin belirleyeceği tarih ve mekânda gerçekleşecek Ana Seçici Kurul toplantısına katılmayan üyenin oyu geçersiz sayılacaktır.
6.7. Seçici kurul üyeleri oylamalarını demokratik bir biçimde verir ve kurul başkanı da dâhil olmak üzere her üye bir oy hakkına sahiptir.
6.8. Seçici kurul üyeleri filmi sanatsal ve yaratıcılık kategorilerinde değerlendirebilir. Filmin prodüksiyon yetkinliği ana belirleyen olarak ele alınamaz.
6.9. Ödüllerin gerekçeli kararları seçici kurul üyeleri tarafından ödül töreni esnasında açıklanacaktır. Ana Seçici Kurul her ödül için gerekçeli karar yazmak ve bunu ödül töreninde okumak zorundadır. Seçici kurulun yargısı kesindir.
6.10. Seçici kurul üyeleri film hakkında değerlendirmelerini toplantılarda ve ödüller verilirken açıklayabilir. Bu durumlar dışında hiçbir şahıs veya kurumla paylaşamaz.

7. GENEL KOŞULLAR
7.1. Yönetmelik kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen yarışmacıların ödülleri iptal edilir ve ödüller verilmiş ise iadeleri istenir. Ödülün iade edilmemesi durumunda yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatılır.
7.2. Bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalan tüm hususlara ilişkin karar yetkisi Yarışma Yönetimi ile Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aittir.
7.3. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik hakkı Yarışma Yönetimine ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aittir.
7.4. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen yarışmacılar, ön elemeyi geçse dahi yarışma yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
7.5. Başvurusunu yapan her yarışmacı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.