Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje pazarı

Ar-Ge ve tasarım alanlarında proje fikirlerine sahip akademisyen, sanayici ve öğrencileri farklı alanlardan uzmanlarla bir araya getirmeyi ve projelerine teknolojik ve finansal katkıda bulunabilecek temsilcilerle buluşturarak ikili iş birliklerinin sağlanabileceği bir proje platformu sunmayı amaçlamaktadır.

TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı Temaları
Deri, Tekstil, Seramik, Malzeme ve Metalürji, Elektrik-elektronik, Bilişim, Biyomedikal, Makine, Gıda, Tarım ve diğer tüm kategorilerde başvuru alınmaktadır.

Proje Pazarı Katılım Koşulları
Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı ulusal bir etkinliktir.
Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına akademisyenler, öğrenciler, girişimciler veya sanayi kurumu temsilcileri projeleriyle başvuru yapıp katılım sağlayabilecektir.
Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarına bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir. Ekip olarak yapılan başvurularda ekip liderinin belirtilmesi gerekmektedir.
Bir katılımcı, etkinliğe en fazla 3 proje ile başvurabilir.
Proje önerileri Türkçe olarak kabul edilecektir.
Proje önerileri Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı Yazım Kuralları ve katılım koşullarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
Başvuru için 17 Şubat 2020 mesai saati bitimine kadar projepazari@usak.edu.tr adresine E-posta olarak tüm belgelerin gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı kazananları ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme ile belirlenecektir. ÖN DEĞERLENDİRMEDE yeterli olan projeler NİHAİ DEĞERLENDİRME aşamasında yarışabilecektir.
Ön Değerlendirmeyi geçen projeler poster haline getirilerek Nihai Değerlendirme aşamasında posterlerini ve varsa prototiplerini sergileyeceklerdir.
Posterler dikey 70 cm (genişlik) x 90 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır.
Katılımcıların posterlerini kendilerinin bastırmaları gerekmektedir.
Proje sahiplerinden en az birinin projenin başında değerlendirme sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
Ön Değerlendirme sonuçları Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı web sayfasında (https://projepazari.usak.edu.tr) ilan edilecektir.
Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.

Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı

1. DTS Yüzey Tasarım Yarışması Şartnamesi

Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı kapsamında Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) alanında yaratıcı, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla genç tasarımcıların desteklendiği “1. DTS Yüzey Tasarım “ yarışmasıdır.

1.YARIŞMANIN AMACI

· Özelde Uşak ili olmak üzere, Türkiye genelinde Deri, Tekstil ve Seramik sektörlerinin uluslararası pazarda moda ve trend yaratabilecek özgün yüzey tasarımları ortaya çıkarmak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak,

· DTS sektörlerinde yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,

· Uşak ilinde ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini artırarak, uluslararası pazarda yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,

· Genç tasarımcıları DTS sektörlerinde endüstriyel üretim sürecinde firmalarla işbirliği halinde çalışmalarına imkan vermektir.

2.YARIŞMANIN BAŞVURU KRİTERLERİ

· Yurt içi ve Yurt dışında üniversitelerin güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin/akademilerin ilgili bölümlerin lisans (3.,4. Sınıf) , yüksek lisans, sanatta yeterlilik (doktora) öğrenim gören ya da mezun olan (mezuniyeti 1 yılı geçmemiş) , meslek yüksekokullarının tasarım programında öğrenim gören ya da mezun olan ( mezuniyeti 1 yılı geçmemiş) kişiler yarışmaya katılabilir.

· T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı ya da Ülkemizde yukarıda belirtilen ilgili alanlardaki üniversitelerde lisans, yüksek lisans eğitimi almaya devam edenler (mezun olmamak şartı ile) kişiler başvurabilir.

· Yarışmaya katılan her tasarım özgün olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır

· Yarışmacı katıldığı tasarım/tasarımlar ile daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekmektedir.

Yarışmacı aynı projesi ile hem Uşak Üniversitesi TTO Tasarım Yarışması hem de Uşak Üniversitesi TTO 1. Ar-Ge Proje Pazarına başvuramaz. Tasarım Yarışmasına katılım gösteren proje sahibi aynı projesi ile proje pazarına başvuru yaptığı takdirde, iki başvurusu da geçersiz sayılır.
Yarışmacı üç kategoriden sadece 1 tanesine başvurabilir.

3.YARIŞMANIN KAPSAMI

1. DTS Yüzey Tasarım Yarışması’nda ilan edilen tema kapsamında, yarışmada Deri Yüzey Tasarımı Birincisi,Tekstil Yüzey Tasarımı Birincisi, Seramik Yüzey Tasarımı Birincisi, olmak üzere toplam 3 ödül verilecektir.

4.YARIŞMANIN TEMASI

Yarışmanın ana teması “İZ” olarak belirlenmiştir.

“İZ” bir şeyin akması, sürüklenmesi, yuvarlanması, dokunmasıdır. “İZ” geride kalandır… “İZ” belirtidir, ipucudur. Kimine göre geçmişi hatırlarken, geleceğe miras bırakmaktadır… El izidir, ayak izidir, parmak izidir ya da göremezsiniz dokunamazsınız ama varlığını hep hissedersiniz… Yüreklere yerleşen derin izler de vardır, tarihin şanlı sayfalarına iz bırakmakta vardır…

“İz” sizin için nedir?

5.YARIŞMA KATEGORİ İÇERİĞİ

Yarışma, Deri, Tekstil ve Seramik alanları için üç kategoriden oluşmaktadır.

Deri Yüzey Tasarımı Kategorisi; Büyükbaş hayvan derileri, küçükbaş hayvan derileri, sürüngen hayvan derileri kullanılmalı emitasyon kullanılmamalıdır. Karışık malzeme kullanılarak yapılan yüzey tasarımlarda %80 deri malzeme olmalıdır.

Tekstil Yüzey Tasarımı Kategorisi: Yarışmada Tekstilin tüm alanlarındaki ürünlerde uygulanabilecek katma değeri yüksek, estetik ve fonksiyonel nitelikte tasarımların sunulması hedeflemektedir.

Seramik Yüzey Tasarımı Kategorisi: Duvar veya yer karosu yüzey tasarımları hedeflenmektedir.(30×30 cm, 30×60 cm ve 60×60 cm ölçülerinde)

Katılımcılar; yarışmanın ana temasına uygun olarak, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte, estetik ve üretile bilirlik özellikleri üstün olan en fazla 3 tasarımdan oluşacak bir kapsül koleksiyon hazırlamalı ve kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunmalıdır.

6.YARIŞMA BAŞVURUSU İÇİN DİJİTAL ORTAMDA YÜKLENMESİ GEREKENLER:

Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Proje sahiplerinin başvuru sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri, sisteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

· Tasarım Yarışması Fotoğraflı ve Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (projepazari.usak.edu.tr adresinde Başvuru kısmında yer almaktadır.)

· Proje Paftaları

7.TEKNİK ŞARTNAME-PROJE PAFTALARI

1.Aşama: Online Eleme

Yarışmacılar ön eleme aşamasında;

· Hikaye Paftası: Katılımcıların yarışma temasına bağlı kalarak, kendilerinin belirlediği bir tema başlığı ile ilham kaynağı görsellerini içeren; renk, biçim ve doku olarak fikirlerini anlatan (max.1500 karakter boşluklar dâhil) metinlerin ve renk paletinin de yer aldığı hikaye paftası,

· Ürün Paftası: Katılımcılar her bir tasarımın görselinin, çiziminin veya uygun anlatım biçimi ile ifade edilmiş formunun bulunduğu, tasarımlarını en iyi şekilde ifade eden ve kullanım alanı önerilerini de içeren ürün paftası (tek bir ürün paftasının yeterli gelmediği durumda en fazla 3 adet ürün paftası hazırlanabilir.)

· Teknik Çizim Paftası: Ürünlerin teknik çözümlemesinin yapıldığı, boyutların ve teknik özelliklerin ifade edildiği detaylı anlatımların, üretim biçimi ve malzeme önerilerinin yer aldığı teknik çizim paftası hazırlamalıdır.

Tüm paftalar 50cm x 70cm ölçülerinde yatay olarak dijital ortamda hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF dosyası haline getirilerek sisteme gönderilmelidir.

Başvurusu dosyası; PDF formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 300 dpi, 24 bit renk derinliğine sahip olmalı, boyut olarak 22Mb geçmemeli projepazari@usak.edu.tr adresine şartlara uygun olarak e-posta olarak gönderilmelidir.

Ön eleme aşamasında; Ön Elemede Yüklenmesi Gereken Evraklar, başvuru sırasında eksiksiz olarak sisteme yüklenmelidir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Aşama: Final Eleme

Ön elemeden başarı ile geçen adaylar tüm paftaların orjinallerini 50cm x 70cm ölçülerinde fotoblok olarak (yukarıda belirtilen özelliklere uygun şekilde) Uşak Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Rektörlük Binası Kat:1 Oda No: 128 64200 UŞAK adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Bu yarışma sürecinde ürün gönderilmesi istenmemektedir. Orijinal paftaların üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek herhangi bir ibare ya da işaret bulunmamalıdır.

Final elemesinde yer alan yarışmacıların tasarımları, yarışmanın jüri üyeleri tarafından aşağıdaki başlıklar altında incelenir ve değerlendirilir:

· Temaya uygunlukları,

· Malzeme kullanım biçimleri,

· Anlatım ve sunum yeterlilikleri,

· Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri,

· Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması,

· Tasarımların katma değer yaratma ve Pazar oluşturabilme düzeyi

projepazari.usak.edu.tr