Uşak Üniversitesi Resim Yarışması

8. BAHAR ŞENLİĞİ RESİM YARIŞMASI

Amaç:

Uşak Üniversitesi 8. Bahar Şenliği kapsamında, Resim yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın amacı; Uşak Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencileri sanata teşvik etmektir.

Konu:

Yarışmanın konusu, Bahar Şenliği ile bağlantılı şekilde “80’ler” (80’lerde gençlik, Türkiye, sanat gibi tematik açılımlar seçilebilir) olarak belirlenmiştir.

Katılım:

Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1adet) eseriyle katılabilir.

Yarışma yalnızca Uşak Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derecede yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya eser verecek sanatçılar, iki boyutlu yüzey üzerinde, kendi anlatım biçimlerine uygun teknik ve malzeme seçebilirler. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi önerilir.

Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 100 cm’den fazla olamaz.

Eserler, sergilemeye hazır, imzalı olarak elden teslim edilecektir. (kargo ya da posta ile gönderilenler, demonte halde ve kurulması gereken eserler kabul edilmeyecektir.)

Yarışmaya 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olan öğrenciler kabul edilecektir.

Ekteki form eksiz olarak doldurulup, kapalı zarfta ve bir rumuz kaydıyla, eserlerin arkasına iliştirilecektir.

Eserler 03-05-2013 tarihi (hafta sonu hariç) saat 17:00’a kadar, Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne tutanakla, elden teslim edilecektir. Son teslim tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Değerlendirme:

Seçici kurul belirlediği tarihte Güzel Sanatlar Fakültesinde toplanarak, sergilemeye değer bulunan ve ödüle değer bulunan eserleri belirler.

Ödüller:

Uşak Üniversitesi 8. Bahar Şenliği Resim Yarışması’nda dağıtılacak ödüller:

Birinci 1000 TL.

İkinci 750 TL.

Üçüncü 500 TL.

Mansiyon 250 TL.

Ödül töreni 8. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşecektir.

Sergileme:

Sergilemeye değer bulunan eserler Ödül töreni 8. Bahar Şenlikleri kapsamında Uşak Üniversitesi Sanat Galerisi’nde sergilenecektir.

Eserlerin iadesi:

Sergiye giremeyen eserlerin iadesi, teslim edildikleri toplama merkezinde, Seçici Kurul Toplantısından bir gün sonra yapılacaktır. Sergilemeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iade işlemleri sergi bitiminde, toplama merkezinden yapılacaktır. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren 15 (on beş)gün içerisinde eserlerini bizzat teslim almak zorundadır. Belirtilen sürede geri alınmayan eserlerle ilgili herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Diğer Koşullar :

Ödül alan eserlerin tüm telif hakları, farklı bir ödeme yapılmaksızın, Uşak Üniversitesi’ne geçecek ve eserler geri iade edilmeyecektir.

Uşak Üniversitesi; ödül alan ve sergilemeye değer bulunan eserleri, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

Teslim alınan eserlerin, iadesine kadar korunmasıyla ilgili her türlü önlem alınacaktır. Ancak yine de doğabilecek aksaklıklar ve hasardan sergi düzenleme komitesi ve görevliler sorumlu tutulamaz.

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Kurulu Onursal Başkanı : Prof. Dr. Sait ÇELİK

Organizasyon Komitesi : Prof. Dr. Lütfi ÖZAV (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı V.

( Diğer üyelerin isimleri daha sonra verilecektir).

Yarışma Düzenleme Kurulu : Yrd. Doç. Zafer GÜVEN

( Diğer üyelerin isimleri daha sonra verilecektir).

Uşak Üniversitesi Bahar Şenlikleri