UŞAK ÜNİVERSİTESİ LOGO YARIŞMASI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR
1) Yarışmanın Adı: Uşak Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması,
2) Yarışmanın Konusu: Uşak Üniversitesinin ve Uşak ilinin kimliğini ön planda tutacak, Uşak Üniversitesini en iyi temsil edecek kurum kimliği logosunun özgün tasarım yarışması,
3) Yarışmanın Amacı: Uşak Üniversitesinin kurumsal yapısında kullanılacak logonun, Üniversitenin misyon ve vizyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel ve kolay kullanıma imkan sağlayacak bir şekilde tasarlanıp, oluşturulması ve bu logonun Uşak ilinin kimliğini de ön plana çıkartacak şekilde tasarlanması amaçlanmaktadır.
Uşak Üniversitesi, genç, dinamik, girişimci ve hızlı büyüyen bir üniversitedir. Son iki yılda Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul sayısını iki katına çıkaran Uşak Üniversitesi, öğrencilerin tercih ettiği bir ilgi merkezi haline gelmiştir. Yabancı öğrenci kabul eden, yurt dışındaki birçok üniversiteyle ikili anlaşmalar yapan Uşak Üniversitesi Uluslararası arenada da kendini göstermektedir
Bu çerçevede tasarımcılar aşağıdaki bilgiler doğrultusunda tasarımlarını hazırlayabilirler.
Uşak Üniversitesi,
Misyonumuz
Uşak Üniversitesi, aklın ve evrensel değerlerin ışığında ürettiği bilgiyi başta öğrenciler olmak üzere çevresine yayan, küresel-yerel sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla fikir ve düşüncelerini özgürce açıklayan yenilikçi bir kurum olmayı görev edinmiştir.
Vizyonumuz
Verdiği eğitimle; özgüvene ve sorun çözme becerisine sahip, yaratıcı, sorgulayan, mutlu bireyler yetiştirmenin yanında; ürettiği bilgi ve hizmetlerle tercih edilen, şeffaf, hesap verebilen bir üniversite olmaktır.

4)
1. Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, herkese açıktır. Üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil olmak üzere, 18 yaşını doldurmuş ilgili herkese açıktır.
2. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış
olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.
5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Uşak Üniversitesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamazlar.
6. Yarışma, Uşak Üniversitesi bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışındaki, tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, Uşak Üniversitesi’nin ve seçici kurulunun kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

5) Katılım İçin Tasarım Koşulları
1. Tüm çalışmalar “Uşak Üniversitesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.
2. Seçilecek tasarımın; Uşak Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks kağıdı, branda, pankart, afiş, web sitesi vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde etkisini kaybetmeyeceği, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması istenmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.
3. Uşak Üniversitesi, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Uşak Üniversitesi’nin görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
4. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Uşak Üniversitesi’ne devredilmiş sayılacaktır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
5. Ödül kazanan tasarımı Uşak Üniversitesi her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
6. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserler Uşak Üniversitesi’nin sorumluluğunda değildir.

6) Katılım İçin Teknik Koşullar
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 adet rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123)
2. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanacaktır. Örnek Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200 gr A4 kağıtlar paspartu yapılmamalı, kartona yapıştırılmamalıdır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.
3. Tasarımlar, Grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) ile hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonu CD ortamında teslim edilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
4. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
5. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
6. Uşak Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

8) Kullanım Koşulları ve Hakları
1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Uşak Üniversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Uşak Üniversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Uşak Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
2. Ödül kazanan eserler; Uşak Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Uşak Üniversitesi ve Seçici Kurulunun kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

9) Ödül
Ödül 7000Tl

10) Değerlendirme Süreci ve Seçici kurul
Seçici Kurul
Prof.Dr. H. Yakup Öztuna
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof.Dr. M.Faysal Gökalp
(Uşak Üniversitesi)
Doç.Dr. Bilal Sezer
(Uşak Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Meral Özçınar Eşli
(Uşak Üniversitesi)
Yrd.Doc.Dr.Tugcan Güler
(Dokuz Eylül Üniversitesi)

11)Yarışma Takvimi
Yarışma Başvuru 20.04.2013
Yarışma Son Başvuru :20.05.2013
Son Değerlendirme:1.06.2013

İletişim Ve Yarışma Sekretaryası
Eserler aşağıdaki adrese gönderilecektir. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Adres: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü/ Bir Eylül Yerleşkesi/ Uşak.
Telefon:02762212121
Fax: 02762212202
Web Sitesi: www.usak.edu.tr
Sekretarya: Uşak Üniversitesi Rektörlüğü/ Genel Sekreterlik
Ad Soy Ad : Seher KETBOĞA
Telefon : 0276 221 21 21 / 1033