Urla TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, eğitim niteliğini arttırma çalışmalarımız kapsamında 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Urla Cumhuriyet Meydanında, ilçemizde ilk kez TÜBİTAK Bilim Şenliği gerçekleştirecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bir ülkenin gelişmesi, vatandaşlarının eğitimli ve üretken olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında görev yapan eğitimciler olarak bizler, bilim ve teknolojinin gelişimine katkı verebilen, yaşadığı topluma değer katan, üretken ve her türlü kaynağı etkin ve verimli kullanabilen bireyler yetiştirebilmek için çalışmaktayız.

Temel amacı, bilim kültürünü toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek olan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında, TÜBİTAK tarafından desteklenen, Müdürlüğümüzce yürütülen “BİLİM HAYATIMIZIN İÇİNDE” Bilim Şenliğimize hepinizi davet etmekten onur duyuyorum.

Urla’da ilk kez gerçekleşecek olan bilim şenliğimize tüm okul türlerindeki öğrencilerimizi, eğitim personelimizi, velilerimizi ve genelde Urla halkını davet ediyoruz.

Bilim Hayatımızın İçinde Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim niteliğini arttırma çalışmaları kapsamında hazırlanan, TÜBİTAK tarafından desteklenen, ” Bilim Hayatımızın İçinde” bilim şenliğimiz ilçemiz merkezindeki Urla Cumhuriyet Meydanı’nda 11-12 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. Urla’da ve yarımadada ilk kez gerçekleşecek olan bir bilim şenliği ile tüm okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, eğitim personelinin, velilerin, tüm Urla halkının, İzmir’in özellikle batı bölgesindeki İlçelerde öğrenim gören ve yaşayanların, genel olarak bilimsel çalışmalarla ilgili farkındalığının artması, bilim kültürünün yaygınlaştırılması, günlük yaşamla bilimi ilişkilendirmesi ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Proje ile öğrencilerimiz ve Urla halkının;

– Bilime karşı olumlu tutum geliştirmeleri

– Bilimsel çalışmalara karşı istek duymaları

– Gündelik yaşam ve bilimle bağ kurmaları

– Bilimsel bilgileri uygulama fırsatı bulmaları

– Bilim insanlarıyla tanışma olanağı yakalamaları

– Yaşadığı çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmaları

– Çevre kirliliğine yönelik duyarlılık kazanmaları

– Yaşadığı coğrafyada bilimsel faaliyet gerçekleştiren kurumlarla ilgili farkındalık kazanmaları

– Yaşadıkları yerdeki üniversiteler hakkında bilgi sahibi olmaları

– Tanışacakları bilim insanlarını rol model almaları

– Denizcilik, tarım ve arkeoloji ile ilgili farkındalıklarının artması

– 21. Yüzyıl becerileri edinmeye yönelik çalışmalarla kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
0 (232) 7541017
0 (232) 7545776
0 (232) 7545617
0 (232) 7545698

urlabilimsenligi@gmail.com