Urla Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması

URLA BELEDİYESİ
KURUMSAL LOGO YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

1.YARIŞMANIN KONUSU:
Her geçen gün gelişen İlçemizin, tarım ve turizmdeki gücü, eşsiz tarihi geçmişi ve öncü Belediyecilik
hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtan; aynı zamanda, yasaları, ulusal ve
uluslararası planları, dünyadaki eğilimleri, sosyolojik ve teknolojik gelişmeleri yönetim bilimi ışığında
temel alan, kent bilinci ve kurumsallaşmış yapı ile sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı yaşam hakkını
sağlayan, İlçe yaşayanlarının ve Urla’yı yaşayanların hayallerini önemseyip ihtiyaçlarını hakça karşılama
ilkelerini benimseyen Urla Belediyesinin kurum kimliğinde kullanılacak özgün bir logo tasarım
yarışmasıdır.

2.AMAÇ :
Yarışma sonucunda seçilecek logonun Urla Belediyesinin yanı sıra İlçenin simgesi olacak bir niteliğe
sahip olması da amaçlanmaktadır. Logo, Urla’nın bölge ve ilçe kimliği ile vizyonunu yansıtacak şekilde,
hem Urla, hem de Ege Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel
kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulacaktır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk
koşuldur. Tüm çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir.
Tasarımda “T.C. Urla Belediyesi” ile “1866” ibareleri yazılı olarak kullanılacaktır. Logo, kavramsal
olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir. Ancak siyasi ve etnik
bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran isim ve logolar Urla Belediyesinin logosu olamaz.

3.DEĞERLENDİRME :
Urla Belediyesinde toplanan eserlere birer rumuz verilerek gönderen kişiyi tanımayan değerlendirme ekip
üyeleri çalışmalarını tamamlayarak her bir esere puan vereceklerdir.5 seçici kurul üyesinin verdiği
puanlar her bir eser için ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacak.
Böylece en yüksek puana sahip ilk iki eser belirlenecektir.

4.KATILIM KOŞULLARI:
4.1.Yarışma, herkese açıktır.
4.2.Urla Belediyesi personeli, düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun kendisi ve birinci
derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
4.3.Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
4.4.Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir
yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını
çağrıştırmamaları gerekmektedir.
4.5.Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
4.6.Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın
sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan
önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını, yarışma sonucunun ilan edildiği
tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül
iptal edilir. Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
4.7.Seçici Kurul tarafından herhangi bir eser seçilmediğinde halk oylaması ve yarışma iptal edilecektir.

5.TEKNİK KOŞULLAR:
5.1.Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, 250 gr mat kuşe beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15
cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek; kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyahbeyaz
şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka
kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok v.b.
malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına
uymayan logolar elenecektir.
5.2.Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi
vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk
formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.
5.3.Yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı
açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir.
5.4.Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

6.BAŞVURU KOŞULLARI:
6.1-Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve kurumsal logo yarışması şartnamesini
http://www.urla.bel.tr/ internet sayfasından edinebilirler.
6.2-İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra
üzerine sadece 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF,
123456 vb. gibi)
6.3-Aynı RUMUZ, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır.
6.4-Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiç bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur
bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
6.5-Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini 22.01.2015 günü Saat: 17:00’a kadar Urla Belediyesi
adresine, 6 kopya halinde elden teslim etmeli ya da o tarihte aşağıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya
da kargoya vermelidirler.
6.6-Postadaki gecikme ve hasardan Urla Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
6.7-Bu tarihten sonra iletilen çalışmalar dikkate alınmaz.
6.8- Yarışmacı yarışmaya 3 farklı eserle katılacağı takdirde her bir eseri ayrı ayrı zarfla ve farklı
rumuzlarda teslim etmesi gerekmektedir.

Adres :
Urla Belediyesi
Hacıisa Mahallesi
Bülent Baratalı Caddesi
Cumhuriyet Meydanı No:3
Urla/İZMİR P.K. 35430
Telefon : 0.232.754.10.88 – 754.11.44
Fax : 0.232.754.10.09
E-Posta :info@urla.bel.tr

7.YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışma İlan Tarihi : 22.12.2014
Son Teslim Tarihi :22.01.2015
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi :09.02.2015
Halk Oylaması Tarihleri :16.02.2015 – 02.03.2015
Sonuç İlan Tarihi :09.03.2015

8.SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM:
8.1-Seçici Kurul:
Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşacaktır ve kurul, halk oylamasına sunulmak üzere 2 (iki) eser ve
mansiyon ödülü alacak bir eseri belirleyecektir.
• Sibel UYAR, Urla Belediye Başkanı
• Yılmaz KARAKOYUNLU, Urla Belediyesi Meclis Üyesi
• Prof. Dr. Halil YOLERİ
• Prof. Dr. Yakup ÖZTUNA
• Yard. Doç. Dr. Ceren BULUT

8.2- Seçim:
Seçici kurulun belirlediği ilk iki eser, kurumun internet sayfası üzerinden belediye binası giriş katında
kurulacak seçim standından ve Mahalle Muhtarlıklarından (6360 sayılı yasaya istinaden Mahalle olan Köy
Muhtarlıklarından) 16.02.2015 tarihinde halk oylamasına sunulacak ve 02.03.2015 günü en çok oyu alan
eser ilan edilerek, logo olarak belirlenecektir.

9.ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü 10.000,00TL. olarak belirlenmiştir. İkinciye ve mansiyona layık görülen tasarım için
plaket ve katılım belgesi takdim edilecektir. Halk oylaması sonucu oyların sayılmasıyla, en fazla oyu alan
birinci, sonraki aday ikinci olarak belirlenecektir.

10.LOGO HAKLARI:
10.1.Yarışmada birincilik ödülü alan Logonun, telif ve yayın hakları Urla
Belediyesi’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Urla Belediyesi tarafından her
türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Urla Belediyesi arşivine
girecektir.
10.2.Seçici kurul, birinci seçilen Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir.
Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı,
birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli
ile, süresiz olarak Urla Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak,
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24.
maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline
yarayan araçlarla mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını
belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı
haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Urla Belediyesi’ne
devrettiğini kabul ve taahhüt eder.
10.3.Urla Belediyesinin ödül alan eseri kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu,
katılımcı gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4.Bu şekilde kullanılan Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve
Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini,
başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
10.5.Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili
( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
10.6.Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Logo için Urla Belediyesi’nden ya da diğer kişilerden
herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.
10.7.Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da Urla Belediyesi arşivine
girecektir.
10.8.Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru
olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Urla Belediyesi tarafından tespit
edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Urla
Belediyesine iade edilir.