Üretelim-Öğretelim Proje Yarışması

“ÜRETELİM-ÖĞRETELİM” PROJE ETKİNLİĞİ (YARIŞMASI)
(ARTVİNLİLER VAKFI’NIN DESTEĞİ İLE)

1) PROJENİN ADI: “Üretelim-Öğretelim Proje Yarışması”

2) KONUSU:
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ve Artvinliler Vakfı’nın sponsorluğu ile öğretmenlere yönelik “Üretelim-Öğretelim Proje Yarışması”, Artvin genelindeki okul ve kurumlarda görevli tüm öğretmenlerin eğitim süreci içerisinde öğrencilerinin eğitim-öğretime katılımlarını ve
başarılarını artırmaya yönelik proje tabanlı eğitim anlayışı doğrultusunda eğitim materyalleri geliştirmeleri için “Üretelim-Öğretelim Proje Yarışması” düzenlenmesi.

3) SÜRESİ:
Başlangıç Tarihi: 08.02.2016
Son Katılım Tarihi: 28.04.2016

4) HEDEF GRUBU: Artvin genelindeki okul ve kurumlarda görevli tüm öğretmenler

5) AMACI:
– Öğretmenlerin proje tabanlı yapılandırıcı eğitim ve öğretime katkı sağlaması.
– Öğretmenlerimizin eğitim teknolojilerini kullanmalarının yaygınlaştırması, mesleki bilgi
ve becerilerinin gelişimine katkı sunulması.
– Öğretmenlerimizin sürekli öğrenen bireyler olması.
– Öğretimi kolaylaştırıcı eğitim metot ve materyallerinin hazırlanması ve geliştirilmesi.
– Öğretmenlerin araştırma yapmalarının teşvik edilmesi.

6) KAPSAMI:
– Bu yarışmaya, bütün öğretmenler katılabilir.
– Bu yarışmaya, öğrenciler katılamaz.
– Katılımcılar birden fazla proje ile yarışmaya müracaat edebilir, ancak final aşamasına sadece bir proje ile çağrılacaklardır.

7) FALİYETLER:
İlimizde görev yapan tüm öğretmenlere yönelik olmak üzere;
– Öğretmenlerin yeni eğitim metotları doğrultusunda yeni eğitim-öğretim materyalleri geliştirmesi.

9) PROJEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
– Projeler anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise müfredatına uygun ve kullanılabilir olmalıdır.
– Projeler özgün olmalı. Herhangi bir yerden değiştirilerek de olsa alınmamalıdır. Bu konuda tüm hukuki sorumluluk proje sahibine aittir.
– Projenin özgün olmadığı tespit edildiği takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Projeler reklam içeriği taşımamalıdır.
– Projeler branş öğretimiyle alakalı olabileceği gibi genel eğitim öğretim konularıyla alakalı da olabilir.
– Öğretmenler kendi branşlarından proje hazırlayabilecekleri gibi branşlarının dışında da proje hazırlayabilirler.
– Projeler öğrenmeyi motive edici ve kolaylaştırıcı olmalıdır.
– Projeler dersleri ve hedef davranışları destekleyici nitelikte olmalıdır.
– Projede sunulan eğitim materyalinin örnek modeli proje raporuyla birlikte sunulmalıdır.
– Proje ile ilgili yapılan her türlü harcamalar katılımcılara aittir.
– Yeni ve orijinal bir fikir olmalıdır ve fikir eğitime katkı sağlayacak bir neticeye bağlanmalıdır.
– Genelleşebilir ve geniş bir kullanım alanına sahip olmalıdır.
– Kalıcı öğrenmeye katkı sunmalıdır.
– Kolay bulunabilecek malzemelerle yapılan, uygulanabilir bir proje olmalıdır.
– Proje hedeflediği öğrenci seviyesine uygun olmalıdır.
– Proje raporu anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
– Rapor görsel materyallerle zenginleştirilmelidir.
– Proje içerisinde öğretim materyalleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.
– Proje öğrenci merkezli olmalıdır.

10) UYGULAMAYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
– Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmenlere duyurulacaktır.
– Öğretmenler tarafından hazırlanmış olan projeler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
– İl genelinde birinci, ikinci, üçüncü olan eserler ödüllendirilecektir.
– Ödüllendirme tek kategoride yapılacaktır.

11) PROJE BAŞVURULARI
Başvurular 08.02.2016 tarihinden itibaren başlayarak 28.04.2016 tarihinde son bulacaktır.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sayfasındaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Projenin anlatımı 500 kelimeyi geçmeyecek ve yeterince açıklayıcı olacaktır.

12) İLETİŞİM
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Telefon : 0 466 212 10 32 – 0 466 212 59 51 – 0 466 212 59 53
Adres : Çarşı Mah. Adliye Sok. No.4

13) YARIŞMANIN ÇIKTILARI
Yarışma sonunda dereceye giren projeler Müdürlüğümüzün http://artvin.meb.gov.tr/ ve web sitelerinde yayınlanacaktır.
Derece alsın veya almasın gönderilen eserlerin tüm telif hakları Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.

 

ÜRETELİM-ÖĞRETELİM PROJE YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

ÖĞRETMENİN:

Adı soyadı

T.C

Çalıştığı Okul

Branşı

İş Telefonu

Cep

E-postası