Ünivetsite Öğrencilerine Yönelik Kısa Film Yarışması

Ünivetsite Öğrencilerine Yönelik Kısa Film Yarışması

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEME KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU
Uyuşturucu madde kullanımını önleme kısa film yarışması.

AMAÇ
Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemektir.

YARIŞMACILAR
a. Yarışma değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu ayrımı
gözetilmeksizin üniversitede öğrenim gören herkesi kapsamaktadır. Yarışma
bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.
b. 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi onayı olması
zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda
ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

YARIŞMA KURALLARI
a. Yarışmacılar, sadece 1 eser ile yarışmaya katılabilirler. 18 yaşından küçük
yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı gereklidir.

b. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün,
kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.

c. Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzemenin
(resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya
kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli
bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması
gerekmektedir.

d. Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum
tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri
dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca üretildiğini veya kullanım
haklarının tarafımda/tarafımızda/ olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir
yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt
ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca okunmuş, telif
haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve
süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü- Narkotik
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına geçeceğini ve tüm şartları kabul
ederim/ederiz.” ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı katılım formu ile tarafımıza
iletilecektir.

e. Katılım formuna katılımcıların tamamının bilgileri yazılacak ve kişi/kişiler
tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım
formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul
edildiği anlamına gelmektedir.

f. Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin
eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.

g. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLER İÇİN KRİTERLER
a. Eserlerde, uyuşturucu kullanımı gösteren resimler veya kullanım şekli
hakkında bilgi veren ifadeler veya aparatlar kesinlikle kullanılmamalıdır.

b. Yarışmaya; jenerik hariç en az 3 dakika en fazla 5 dakika süreli, dublajları
yapılmış, en az HD kalitesinde 16:9 (minimum 720p) olmak üzere, renk kayıpsız
MOV, AVI, MP4, MPEG formatında hazırlanarak soft copy (bilgisayar data
halleri) ile DVD ortamında sunulacak olan kısa filmler katılabilir.

c. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.

d. Filmlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, filmler görselin anlam
bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir. Eser; hedef kitleye
yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Özellikle
üniversite gençliği arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı konusunda
farkındalık yaratacak tutumları vurgulamalı ve bu hedef doğrultusunda eserin fikri
altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler,
bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesinde hazırlanmalıdır.

ESERLERİN KULLANIM HAKKI
a. Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü- Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yarışma yolu ile elde
ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama;
katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara
alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve
kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip
olacaktır.

b. Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan
telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

c. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.

ESERLERLE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
a. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu.
b. Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis)

YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Filmler 1 Mart 2019 tarihine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak;
birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülünü hak eden eserler seçilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 1 Mart 2019
Jüri Değerlendirmesi : 1 Mart – 26 Nisan 2019
Sonuçların Duyurulması : 29 Nisan 2019

YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma sonuçları, 29.04.2019 Pazartesi günü saat 17.00’dan itibaren Emniyet Genel
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı web sayfasından
(narkotik.pol.tr) duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
1.lik Ödülü; —- 15.000 TL
2.lik Ödülü; —- 10.000 TL
3.lük Ödülü; —- 5.000 TL
2 Mansiyon Ödülü — 2500’er TL
***Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o
derece için ödül verilmeyecektir.

ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte Ankara’da
yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin ulaşım ve konaklama
ihtiyaçları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.

İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet
sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ
Yarışmacıların eserlerini 1 Mart 2019 günü saat 17.00’e kadar Meşrutiyet Mahallesi
Konur Sokak No:40 06420 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir.

İLETİŞİM
Tel : 0312 462 80 55
0312 462 80 68
E-Posta : narkotikdbtubim@egm.gov.tr