Üniversitesi öğrencilerine Şiir ve Öykü Yarışması

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ŞİİR VE ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı: Katılımcıların şiirleri ve öyküleri aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine
olanak sağlayarak edebiyat sanatına katkıda bulunmak.

Yarışmaya Katılım Koşulları:
1. Yarışma, 18 yaş üzeri Yaşar Üniversitesi öğrencilerine (Hazırlık, Ön Lisans, Lisans,
Lisansüstü) ve Yaşar Üniversitesi çalışanlarına açıktır.

2. Yarışmanın konusu serbesttir.

3. Yarışmanın dili Türkçedir.

4. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5. Yarışma başvuruları 05 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olup, 05
Mayıs 2021 tarihinden sonra gönderilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Katılımcıların eserleri, öykü ve şiir alanında iki kategoride değerlendirilecek olup,
katılımcılar öykü alanında en fazla bir eserle ve şiir alanında en fazla üç eserle
başvurabilir. Eserlerin daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.

7. Yarışmaya başvuru yapanlar, eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun
şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 2 satır aralıklı,
sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde
Word ve/veya PDF formatında hazırlayıp dijital ortamda, belirtilen tarihler arasında
[email protected] e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir. Biçimsel ve teknik
şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır.
Rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.

9. Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların eserleri seçici kurul
tarafından değerlendirilecek ve yarışma sonuçları 10 Haziran 2021 tarihinde ilan
edilecektir.

10. Yarışma sonuçlarının ilan tarihini takiben, akademik takvim ve pandemi koşulları
dikkate alınarak belirlenecek tarihte okul yönetiminin katılımıyla ödül töreni
gerçekleştirilecektir.

11. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar e-posta adreslerini değiştirmemeleri
gerekmektedir.

12. İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri (Seçici Kurul) ve yakınları yarışmaya
katılamazlar.

13. Katılımcılar, eserlerin Yaşar Üniversitesi’nin, sosyal medya üzerinde kullandığı
(facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının
tamamı veya bir kısmında Yaşar Üniversitesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek
her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka
hak talebinde bulunamaz.

14. Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi
gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait
olduğunu; Üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü
kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere
karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Yaşar Üniversitesi’nin bu sebeple herhangi bir
sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi
kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Yaşar
Üniversitesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu
şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya
gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Yaşar Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul
etmemektedir.

15. Yarışmaya katılan kişiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında
eserlerinin, fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin dijital ve basılı medyada kullanılması
hususunda izin vermektedir.

16. Yarışmayı düzenleyen Yaşar Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme,
ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme
hakkı bulunmamaktadır.

17. Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

18. Yarışma koşullarına uymayan adayların başvuruları kabul edilmez. Kabul edilmiş ve
ödül kazanmış olsa dahi ödülü verilmez.

19. Yarışma seçici kurulunun takdirine bağlı olarak mansiyon ödülü verilebilir.

20. Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere yirmi (20) maddeden
oluşmaktadır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Katılım tarihi: 5 Nisan-5 Mayıs 2021
Değerlendirme Takvimi: 10 Mayıs – 09 Haziran 2021
İlan Tarihi: 10 Haziran 2021

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four × 3 =