Üniversiteliler Ödüllü 7.İş Fikri Yarışması Sizi Bekliyor

Batı Akdeniz Bölgesi’nde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı kapsamında düzenlenen girişimcilik yarışmasıdır. İşbu şartname Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kimler Katılabilir?
Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin ve doktora kategorisine başvurmak koşuluyla öğretim elemanlarının katılımına açıktır.
– Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.
– Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
– Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım
koşullarını sağlaması zorunludur.
– Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri
yarışmalardan ödül alan iş fikri ile katılım kabul edilmemektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları:
– Fikri ve sınaî haklar kapsamında bütün yasal sorumluluk fikir sahibine aittir. Yarışma
kapsamında sunulacak olan projeler hakkında üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler,
yarışmaya başvuruda bulunmuş fikir sahibi tarafından üstlenilecektir. Bu konuda etkinliği
düzenleyen kurumların hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta etkinliği düzenleyen kurumlara 3. kişiler tarafından yöneltilen talepler nedeni ile doğması muhtemel tüm zararlar ilgili katılımcı tarafından tazmin edilecektir.
– Yarışmaya birden fazla iş fikri ile katılım sağlanabilir. Sınırlama yoktur.
– Yarışmaya giren gerçek kişiler yarışmaya dahil ettikleri veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ürün planlaması, iş fikri ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de dahil tüm tescilli fikri hak uygulamaları, algoritmalar, formüller, teknoloji, tasarımlar, şemalar, çizimler, mühendislik ve donanım konfigürasyon bilgileri, kaynak kodu, ticari sırlar, mali planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar ve iş planları ve know-how da dahil tüm bilgilerin tüm yasal telifi ve kullanım haklarının kendilerine ait olduğunu, herhangi bir 3. parti kişi veya kuruluşun yasal koruması altında olmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
– Yarışma kapsamında her türlü eser sayılabilecek ürünün, tasarımın ve/veya iş fikrinin fikri
mülkiyet hakları konusunda ürünün veya tasarımın ‘’bağımlı patentinin’’ mevcudiyeti ve patent sahibinin bu hususta telif hakkı talep etmesi durumunun oluşması halinde bu durumdan oluşabilecek sorunlardan yarışmacı sorumludur. İşbu şartnamenin kabulüyle bu sorumlulukları peşinen kabul ve taahhüt etmiş olur.

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:
Yarışmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yukarıda adı geçen üniversitelerin önlisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri arasında Özgün, Yenilikçi, İnovatif,
Yenilikçi ve Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;
– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak
– Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek
– Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim-danışmanlık hizmetleri ile network imkânları (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları (Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortam (Kuluçka Merkezi) sunulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmak
– Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak
– Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak, inovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak
– Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek yarının genç girişimcilerine destek olmaktır.

Ön Lisans & Lisans Kategorisi Yüksek Lisans & Doktora Kategorisi
Birincilik Ödülü : 20 gr. altın Birincilik Ödülü : 30 gr. altın
İkincilik Ödülü : 10 gr. altın İkincilik Ödülü : 20 gr. altın
Üçüncülük Ödülü : 5 gr. altın Üçüncülük Ödülü : 10 gr. altın
Yarışmaya katılanlara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrenciler projelerine ait “Ön Başvuru Formları”nı, 20 Ekim 2019 tarihine
kadar http://bidusunsenbulursun.com/ adresine on-line olarak iletmiş olmalıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin