Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma Temalı Proje Yarışması

Üniversiteliler Gözüyle Kalkınma Temalı Proje Yarışması
Yarışmaya katılabilmek için Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinden oluşan TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim görmek ve proje fikirlerinin TRB2 Bölgesinde uygulanabilir olması gerekiyor. Bir öğrencinin en fazla 3 proje başvurusu yapabileceği yarışmada gelen proje başvuruları arasından her il için ilk 3 sırayı alan projelere ödül verilecektir. Böylece, 4 il için toplamda 12 proje ödül alacaktır.

Yarışmanın amacı, Ajansın 2019 yılı Çalışma Programı Yerel Kalkınma Fırsatları Sonuç Odaklı Programı faaliyetleri çerçevesinde TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin bakış açısıyla bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik proje fikirlerini (beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm, tarım ve hayvancılık, tekstil, eğitim, endüstri, enerji vb.) derlemek ve bu konudaki çalışmaları teşvik ederek bölgesel kalkınmaya dair proje havuzu oluşturmaktır.

Katılım Şartları
– TRB2 Bölgesi üniversitelerinde öğrenim görmek,
– Her öğrenci yarışmaya en fazla 3 (üç) proje ile katılım sağlayabilir ancak aynı anda 1 (bir)’den fazla ödül almaya hak kazanamaz,
– Proje fikirlerinin TRB2 Bölgesi’nde uygulanabilir olması,
– Projenin son başvuru tarihine kadar Ajansın belirlediği iletişim adreslerine Başvuru Formu ve taahhütnamenin iletilmesi.

Takvim
Tarih Açıklama
08 Nisan 2019 Yarışmanın DAKA İnternet sitesinden İlanı
10 Mayıs 2019 Yarışma Son Başvuru Tarihi
13-17 Mayıs 2019 Ön İnceleme Tarihi
20-24 Mayıs 2019 Değerlendirme Komisyonunun Proje Değerlendirme Tarihleri
27 Mayıs 2019 Başarılı Projelerin DAKA İnternet sitesinden İlanı
30 Mayıs 2019 Ödül Töreni

ÖDÜLLER
Yarışmada Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin her biri için ilk üçe giren projelere ödül verilecektir.

Birincilik Ödülü “1 Adet Laptop”
İkincilik Ödülü “1 Adet Tablet”
Üçüncülük Ödülü “1 Adet Kol Saati”

http://www.daka.org.tr/duyurular/476