Üniversiteliler Girişimcilik İş Fikri Yarışması

Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikirleri yarışmasına katılacak girişimcilerin ve/veya girişimci grupların uyacakları kurallar hakkında bilgilendirmek ve sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

A. TANIMLAR

Yarışmanın Adı:

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması

Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Girişimcilik Programıdır.

Yarışma Teması:

Her yıl belirlenen tema, yarışmanın çerçevesini belirler. Bu seneki tema “İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Çevre”dir.

Alt Başlıklar;

1- Su yönetimi, suyun ve su tasarrufunun önemi

2- Afet, deprem, sel, yangın, hortum, salgın, deniz salyası ve denizlerdeki değişiklikler vs. 3- Afet yönetimi

4- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka 5- İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri 6- Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi

7- Akıllı kentler

8- Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları) 9- Üretimden atığa gıda sistemi (Gıdada tasarruflu üretim)

10- Ekosistem odaklı gıda üretim modeli

11- Enerji verimliliğinin artırılması

12- Kentlerde karbon ayak izi (Karbonsuzlaşma)

13- Yeşil işler, Yeşil ofis

14- Çevresel sürdürülebilirlik alanında dijital dönüşüm

Yarışma Sloganı:

Her yıl için temayı destekleyen bir slogan seçilir. Bu seneki slogan ‘Koru, Dönüştür, Yenile, Uyum Sağla’

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar:

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)

HABİTAT Derneği

Yarışma Koordinatörleri:

Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan üniversiteler ve Habitat Derneği’dir. Akdeniz Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

AKEV Üniversitesi

Takım, Takım Üyesi ve Takım Sözcüsü:

Programa başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Takım”, söz konusu katılımcıların her biri ise “Takım Üyesi” olarak anılır. Her bir takım ANSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir “Takım Sözcüsü” belirler. Takım Sözcüsü takım adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu ANSİAD’a iletmekten sorumludur.

Başvuru Sahibi:

Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve formu ANSİAD’a ileten Takımların her biri “Başvuru Sahibi” olarak anılır.

Yarışma Katılımcısı:

Yarışmanın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda 2022 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı”; takımlara ise “Program Katılımcısı Takım” denir.

Finalist Adayları:

HABİTAT Derneği Rehberleri ile eşleşerek en az 1 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden takımlar Yarışmanın 2022 “Finalist Adayları” olarak anılır.

Finalistler:

Ön Eleme Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Final Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan takımlar “Finalist” olarak adlandırılır.

ANSİAD İş Fikri Topluluğu:

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmaları çerçevesinde kazanan yarışma finalisti takım üyeleri şahsi onayları da alınarak ANSİAD İş Fikri Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır ve iş geliştirme süreci sonrasında da ANSİAD’ın kendilerine yönelik sunduğu avantajlardan faydalanırlar.

B. YARIŞMANIN AMACI

Yarışmanın Amacı ve Hedefleri:

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması’nın temel amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmaktır. ANSİAD yarışma programı çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki girişimcilik ekosisteminin gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında Özgün, İnovatif, Yenilikçi ve Teknoloji Tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini harekete geçirmek

– Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji Tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek, özellikle çevre, yenilenebilir enerji, yeşil lojistik, yeşil pazarlama, dijitalleşme, bilgi teknolojilerine ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak

– Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, teknoloji ve maker laboratuvarı, ön kuluçka ve kuluçka imkânları, Ar-Ge fonu, eğitim danışmanlık hizmetleri ile ağ imkânları (hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları sağlamak – Destekleyici, güçlü sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin yararlanıcıları olmalarını sağlamaktır.

C. BAŞVURU KOŞULLARI:

1. Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez. Yarışma başvurusu için http://bidusunsenbulursun.com/ adresindeki on-line “Başvuru Formu” ile kayıt olunur.

2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, ANSİAD tarafından kabul edilmez.

3. Program başvuruları bu dönem 18 Ekim 2022 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ANSİAD’a iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin ANSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4. Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir. Ancak başvurunun geçerli sayılması için son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir takım kurulmuş ve formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince takımların üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

5. Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya üniversite mezuniyeti üzerinden 2 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir.

6. Geçmiş yıllardaki ANSİAD iş fikri yarışmalarında ödül almış projeler kabul edilmeyecektir.

7. Başvuruda bulunan her bir Takım Üyesi’nin, başvuru sırasında Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş yeni mezun olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Yarışma Katılımcısı” olmaya hak kazanan takımlarda yer alan her bir Takım Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi ANSİAD’a iletmek zorundadır. Öğrenci belgelerini ANSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, yarışmaya katılma hakkını kaybedecektir.

8. Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.

9. Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından ANSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, ANSİAD’ın bildirimlerinin Takım Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından ANSİAD sorumlu değildir. ANSİAD tarafından işbu Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

10. Takım Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve ANSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

11. ANSİAD ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2022 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı bırakılacaktır.

12. Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,

– Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;

– Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;

– Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ANSİAD, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;

– İş fikrinin hukuka uygun, ANSİAD ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

13. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. ANSİAD ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

14. ANSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

D. DEĞERLENDİRME

1. Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Takım Üyeleri’nin elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.

2. Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Programa yapılan iş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:

– Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir.

– Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan müşteri segmentinin büyüklüğü nedir?

– İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan segment kimlerdir?

– İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl ölçümlemeyi hedefliyorsunuz?

– Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

– İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada size en yakın rakip ürünler neler?

– Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir?

– Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır. – Takımınızın ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?

– Takımınızda iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı?

3. Değerlendirme sonrası ön jüriyi geçen finalistler arasından program kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Takım, Yarışma Katılımcısı olarak belirlenir ve Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.

4. ANSİAD’ın Girişimcilik İş Fikri Yarışmasına seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 3 =