Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıÜniversiteliler arası Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

Üniversiteliler arası Türkiye Yüzyılı Makale Yarışması

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arası “Türkiye 100 Yılında İhracatı Arttırmaya Yönelik Politika Önerileri” konulu makale yarışması düzenlenmektedir.

Türkiye, 2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak. Bu önemli yıldönümü, Türkiye’nin ekonomik hedefleri açısından da önemli bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri arasında ihracatın 200 milyar dolar seviyesine ulaşması da yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için, Türkiye’nin ihracatını artırmaya yönelik politikalar geliştirmesi gerekiyor.

“Türkiye 100 Yılında İhracatı Arttırmaya Yönelik Politika Önerileri” Konulu Makale
Yarışması Hakkında Önemli Bilgiler

1. Yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.
Her katılımcı yarışmaya sadece bir makale gönderebilir.
Değerlendirilmek üzere sunulacak makaleler imlâ konusunda Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzunun en son baskısına uygun olmalı ve Word (DOC) ya da Acrobat (PDF) formatında hazırlanmış bir kopyası 100.yilyarisma@ticaret.gov.tr adresine gönderilmelidir. Makalenin mail ile iletilmesi ardından tarafımızca mail ile geri dönüş yapılacaktır. Söz konusu geri dönüş ile makaleniz değerlendirmeye alınacaktır.
Yarışma ile ilgili sorulmak istenen sorular da bu e-posta adresine yazılabilir.
Kurum personeli yarışmaya katılamaz.

2. Yarışmaya gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Başka bir dilde yayınlanmış olan makaleler bütünüyle ya da kısmen Türkçe’ye çevirerek yarışmaya sunulamaz.
Yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, sunulan makalelerin bütün yayın hakları T.C. Ticaret Bakanlığına geçer.

3. Yarışmaya makale gönderen katılımcılar makalenin tamamen kendileri tarafından yazıldığını, referans vermeden başkalarının fikir ve çalışmalarının kullanılmadığını, yapay zekâ araçlarını kullanmadığını ve aksinin ispatlanması durumunda aldıkları ödül ve diğer kazanımların geri alınacağını beyan ve taahhüt ederler.

4. Yarışma için son başvuru tarihi 29 Şubat 2024’tür.
Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucu ödül almaya değer bulunan makaleler 23 Nisan 2024 tarihinde duyurulacaktır.
Ödül töreni 19 Mayıs 2024 tarihinde yapılacaktır.

5. Yarışmada ilk 3’e giren makale yazarlarına dizüstü bilgisayar hediye edilecektir.

6. Makalenin Yazımına ilişkin kurallar şu şekildedir:

– Makalenin ilk sayfasında şu bilgiler yer almalıdır:
i) Makalenin başlığı:
ii) Yazar(lar)m ismi: Yazarın, birden fazla olması durumunda iletişimden sorumlu yazarın öğrenim gördüğü kuruluş ismi, postakodu, semt ve şehir, e-posta adresi ve telefon numarası dipnotta belirtilmelidir.
iii) Özet metni: “Özet” başlığının ardından en çok 200 kelimelik, tek satır aralığı ve sağ ve sol kenarda 1,5 cm, ilk satırda ilave 0,5 cm girinti bırakılarak, tek satır aralığı ve satır öncesi ve sonrasında 6 nk (pt) aralıkla yazılmış olarak.
iv) Anahtar Sözcükler ve Jel Kodları: Özetin bitiminden itibaren tek satır aralığından sonra koyu renkle yazılmış “Anahtar Sözcükler:” ibaresini takiben virgülle ayrılmış en çok 5 anahtar sözcük ve hemen altındaki satırda “JEL Kodları:” ibaresini takiben 2-4 adet JEL Kodu (ilgili kodlar http://www.econlit.org/subject_descriptors.html adresinden bulunabilir).

– Kağıt boyutu: A4 formatta sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm, üstten 2 cm ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin iki yana yaslanmış olarak hizalanmalıdır.

– Bütün paragraflar sol marjinden başlamalı; tek satır aralığı ve satır öncesinde 12 nk (pt) aralıkla yazılmış olmalıdır. Paragraflar arasında ekstra satır boşluğu bırakılmamalıdır.

– Tablo ve grafikler, metin içinde numaralarına yapılan atıfları izleyen ilk uygun boşluğa yerleştirilmeli, bu atıfta “aşağıdaki/yukarıdaki tablo/grafik” gibi yer tarifleri kullanılmamalıdır.

– Tablolar, Word Programı tablo şablonlarından “Çağdaş” (Contemporary) formatında (bkz. Format Şablonu) hazırlanmalıdır. Tablo numaraları koyu renk yazılmalı ve tablo başlığından nokta işareti ile ayrılmalıdır (“Tablo 1. Türkiye’nin İhracatı 1980-2005” gibi); tablo adı ortalanmış olarak, “ve”, “ile” gibi bağlaçlar haricindeki kelimelerin baş harfleri büyük yazılmış olmalıdır. Tablo başlığı metinden ve tablonun üst kenarından tek satır aralığı ile ayrılmış olmalıdır. Tablodaki rakamların birimleri parantez içinde üst-ortada belirtilmelidir. Tablo başlığının hemen altında yatay ortalanmış biçimde tablodaki rakamların birimleri yazılmalıdır (“Cari Fiyatlarla Milyon Dolar” ya da “2000 Fiyatları ile Bin YTL” gibi).

– Grafik numarası ve başlığına ilişkin kurallar, grafiğin altında yer almaları dışında, tablolar için belirtilenlerle aynıdır.

– Rakamsal ifadelerde ondalık kesirler virgül ile binlik basamaklar nokta ile ayrılmalıdır. Herhangi bir bilgisayar programı ile elde edilen rakamsal sonuçlar metne geçirilirken, birçok programın bunun tersini yaptığı hususuna dikkat edilmelidir. Tablolardaki rakamlar mutlak en soldaki basamakları aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

– Denklemler ve metin içinde kullanılacak matematiksel sembol ve işaretler mutlaka Word içindeki “Microsoft Equation Editor” kullanılarak yazılmalı ve tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası koyu renk, parantez içinde ve sayfanın sağ marjine, denklem ise sayfanın sol marjine yaslanmış olarak yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi kısa olarak gösteriliyorsa, türetme işleminin bütün basamaklarını gösteren ve hakemlere verilmek üzere hazırlanan ayrı bir metin eklenmelidir.

– Atıflar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır. Dipnotlar tek satır aralığıyla ve her iki marjine yaslanmış olarak yazılmalıdır. Aynı sayfada yer alan dipnotlar bir satır boşlukla ayrılmalıdır. Gerekirse metodolojik ayrıntıları veya veri vb. ek bilgileri içeren ekler yazının en sonuna eklenmeli, ancak bunlar mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Birden fazla ek olması durumunda, koyu yazılan EK A, EK B gibi başlıklar yatay olarak ortalanmış biçimde kullanılmalıdır.

– Makalenin en sonuna (varsa eklerinden de sonra) eklenecek yeni bir sayfada; makalenin İngilizce başlığı, “Abstract” başlığının ardından en çok 200 kelimelik İngilizce özet metni, “Keywords:” ibaresini takiben virgülle ayrılmış en çok 5 anahtar sözcük ve hemen altındaki satırda “JEL Codes:” ibaresini takiben 2-4 adet JEL Kodu eklenmelidir.

– Yararlanılan kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlarla değil, metnin içinde açılacak parantezlerle yapılmalıdır. Parantez içinde yazar(lar)ın soyadı ve kaynağın yılı yazılmalı, sayfa numaraları ancak direkt alıntı yapılması halinde ve iki nokta üst üste kullanılarak belirtilmelidir. Aşağıdaki örnekler karşılaşılabilecek farklı durumları göstermektedir:
… Celasun (1974) makroekonomik ve sektörel gelişmelerin dış ticaretin seyrine etkilerini dinamik bir model ile incelemektedir.
… daha sonra da, Maddala (1992)’de açıklanan…
… Merkies ve Van Der Meer’ce (1988) önerilen modele benzer bir model…
… efektif koruma oranı üretim ve girdiler üzerindeki net koruma etkisini göstermektedir (Sadoulet ve de Janvry, 1977).
… Tarım sektörü ve makroekonomi ilişkilerini inceleyen birçok araştırmada bu yöntem kullanılmıştır (Bessler, 1984; Orden, 1986; Orden ve Fackler, 1989; Lachaal ve Womack, 1998; Charemza ve Deadman, 1999).
… bölgesel ticaret üzerine etkileri tahmin edilmiş (Miniesy ve diğerleri*, 2004)
… “Gelişmiş ülkelerin bu vergi yapısı, gelişen ülkeleri, sınai ürünler yerine ham madde ihraç etmeyi adeta zorlamaktadır” (Korum, 1977: 56).

– Metnin sonunda, ancak varsa eklerden önce, ayrı bir sayfada verilecek olan kaynakça sol marja yaslanmış KAYNAKÇA başlığı ile ayrılmalı; tek satır aralığı bırakıldıktan sonra metin içinde atıfta bulunulan bütün kaynaklar, (ilk yazarın) soyadına göre alfabetik sırayla ve aşağıdaki örneklere uyumlu olarak sıralanmalıdır. Satır öncesinde 2 nk (pt) satır aralığı ile asılı 0,7 cm girinti seçilmiş olmalıdır. Metin içinde atıfta bulunulan, ancak kaynakçada listelenmeyen ya da kaynakçada bulunup, metin içinde atıf almayan hiçbir kaynak kesinlikle yer almamalıdır. Dergilerde yayınlanmış olan makalelerin sayfa numaraları mutlaka belirtilmelidir.

Makale Şablonu için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.