Üniversiteliler arası IDEATHON: BEST For Solar

Ideathon
Ideathon

Yeni fikirler, inovasyonun temelidir. Gelişmek için yeni bakış açılarına ve fikirlere ihtiyacımız bulunuyor. Geniş kitlelerin fikirlerine ulaşabilmek ve farklı bilgilerin birleşerek yenilikçi fikirlere dönüşmesini sağlayabilmek için, ideathonlar gibi yeni fikir oluşturma araçları ve platformları her geçen gün yaygınlaşıyor.

Ideathonlar, tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere katılımcıların bir araya geldikleri 1-2 günlük sürelerde gerçekleştirilen Açık İnovasyon etkinlikleridir. Yoğun bir beyin fırtınası ve bilgi paylaşımı süreci içeren ideathonlarda, katılımcılar ekipler halinde çalışırlar.

Temanın farklı boyutlardan ele alınabilmesi için disiplinlerarası çalışmanın öne çıktığı ideathonlarda, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekiplerde yer alması daha yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

Konusunda uzman mentorların ekiplere destek olarak fikir ve bilgi paylaşımını yoğunlaştırdığı ideathonların, ekiplerin ortaya çıkardığı yenilikçi fikirlerin jüri oylaması sonucu ödüllendirildiği bir yarışma boyutu da vardır.

Ekip çalışmasının, birlikte tasarım ve öğrenme ile daha iyi sonuçlar ve çözümler sunma konusundaki önemini vurgulayan ideathonlar; öğrenme, işbirliği, yenilik ve değişim için fırsatlar sunarlar.

Ödüller: Birincilik Ödülü 18.000 TL, İkincilik Ödülü 9.000 TL, Üçüncülük Ödülü 4.500 TL
Yer: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Tarih: 22-23 Ekim 2022
Düzenleyenler: Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ODTÜ GÜNAM, İZKA, ENSİA, BEST For Energy
Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2022

BEST For Solar Teması:

Son yıllarda güneş enerjisi kurulum maliyetlerinde yaşanan iyileşme, özellikle kurulu güç miktarının artmasına neden oldu. Bu yüzyılın ortalarına kadar güneşten elde edilen enerji miktarının büyük oranda artırılması iklim değişikliğine karşı yapılabilecek en iyi hareket olarak düşünülmektedir. Güneş enerjisinden çok çeşitli şekillerde faydalanmak mümkündür. Katılımcılara yol gösterici olması amacıyla Ideathon kapsamında güneş enerjisine yönelik çözüm bekleyen bazı ana başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

• Agrisolar
• Güneş enerjisinde inovatif yaklaşımlar
• PV imalatında yeni teknolojiler
• Güneş entegreli binalar
• Güneşle dijitalleşme
• Akıllı şebekeler
• Hibrit çözümler
• Bakım ve Onarım
• Mobilite
• Enerji depolama
• Konsantre güneş enerjisi sistemleri
• Isıtma, Soğutma, Kurutma, Damıtma

Başvuru:

•Katılımcıların en az 18 yaşında olması gerekmektedir. 18 yaşın altındakiler okullarının ve ailelerinin yazılı izinleri ve öğretmenlerinin gözetiminde etkinliğe katılabilirler.
•En az 3 en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabilecektir.
•Bireysel başvurular kabul edilecek olup etkinlik başlamadan önce organizasyon komitesi tarafından takım haline getirilecektir.
•Her takımda erkek ve kadın katılımcı bulunması zorunludur.
•Son başvuru tarihi 29 Eylül 2022’dir.
•Başvurular Organizasyon Komitesi tarafından değerlendirilerek uygun görülen başvuru sahipleri bilgilendirilecektir.

BEST For Solar Başvuru Formu