Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıÜniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması

Üniversiteliler Arası Fotoğraf Yarışması

Yarışmaya hem amatör hem de öğrenciyseniz profesyonel olarak ücretsiz katılabilirsiniz.

Kendi çektiğiniz fotoğraflarla cep telefonu veya kamera ile yarışabilirsiniz.

En fazla 5 adet resim gönderebilirsiniz.

Fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde, uzun sayfa başına en az 2400 piksel ve dosya boyutu 1 MB’tan az ve 5 MB’tan fazla olmamalıdır.

Türkiye’de bulunan üniversitelerin fotoğraf kulüpleri ve fotoğrafsever öğrencileri arasında
dayanışmayı ve sosyalleşmeyi amaçlayan Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON), ülke
genelinde bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Bu yarışma ile üniversitelerimizdeki fotoğraf
kulüpleri ve platformları arasında bir köprü kurularak etkileşimin önü açılacaktır. Birbirleriyle
iletişim kuran üniversitelerimiz bu sayede ortak çalışmalar yapacak, projeler yürütecek ve
ilişkilerini geliştirecektir. Öğrenciler, farklı bölgelerin ve kültürlerin zenginliğini fotoğraflar
vasıtasıyla keşfederken birbirleriyle etkileşimde bulunma ve paylaşma imkanı bulacaklar.

FOTON, düzenlediği “Senin Kadrajından Türkiye” başlıklı fotoğraf yarışması ile ülkemizin doğal
ve kültürel tanıtımını amaçlamaktadır. Ülkemizin tarihi, mimari, doğal güzellikleri ile birlikte
somut olmayan kültürel mirasını, insanlarını içeren fotoğraf konuları yarışmaya gönderilebilir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI ve KURALLAR
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Fotoğraf Organizasyonları
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’de ikamet eden ve
18 yaşını doldurmuş tüm öğrencilerin katılımına açıktır.
• Yarışmaya; yarışma sürecinde Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenciliği
devam eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, E-Devlet üzerinden
üniversitede eğitim gördüğüne ilişkin öğrenci belgesi ile katılabilir.
• Katılımcılar, yarışmaya en fazla Türkiye sınırları içinde çekilmiş 5 (beş) adet Sayısal (Dijital)
Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde,
fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı olmalıdır.
• Yarışmaya katılımda dijital fotoğraf makinası, cep telefonu, analog makine ile çekilip taranmış
dijital görüntü formatları kabul edilir. Anılan bu yöntemler dışında yer alan Drone, 360derece
kameralar ve benzeri kayıt cihazları ile üretilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit
müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul
edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati
esastır.
• Birden fazla farklı fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic
Range), fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden
herhangi birisinin çıkarılmış olduğu fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Panoramik fotoğraflar
kabul edilmeyecektir. Drone çekimleri kabul edilmeyecektir.
• Gönderilen fotoğraf üzerinde isim, imza, logo, tarih, işaret, çizim vb. bilgiler bulunmamalıdır.
• Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece,
mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar, yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuçlar açıklanana kadar hiçbir şekilde sosyal medyada
paylaşılamaz, duyurusu yapılamaz veya jüri üyelerine gönderilemez. Aksi her davranış, kural
ihlaline girmektedir.
• Yarışmada pornografik, şiddet içeren, hukuksal açıdan şüpheli fotoğraflar kesinlikle yer
almamalıdır.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin tamamen
ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve Seçici Kurul’u yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
sayılır.
• Kural ihlaline sebebiyet veren fotoğrafın izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı
ileten katılımcıya aittir.
• Fotoğrafçı, yarışmaya gönderilen fotoğraflarda çerçeve içine giren insanların fotoğrafının
çekilmesi ve bir yarışmaya gönderilmesi, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanması için gerekli izinleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu kullanımlardan
dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır ve
ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik
yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı
doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
• Eserler, jüriye dijital ortamda, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak
sunulacaktır.
• Jüri üyeleri tarafından fotoğrafların seçiminde benzer fotoğrafların seçilmemesi, farklı
fotoğraflara yer verilmesi esas alınacaktır.
• Yarışma sonuçları FOTON fotoğraf derneği www.fotondernegi.com web sitesinden ilan
edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla
bildirilecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve
Jüri’nin kararları geçerlidir.
• Katılımcılar; yarışmaya katılarak koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
katılımcının fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
• Düzenleme Kurulu, etkinlik sırasında elde olmayan nedenlerden dolayı oluşabilecek
sorunların ve belirsizliklerin çözümünde gerekli gördüğü durumlarda program akışında
revizyonlar yapabilir ve yine elde olmayan nedenlerden kaynaklanabilecek sorunlardan dolayı
yarışmanın ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, program akışı revizyonları ve
erteleme gibi durumlarda uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.