Üniversiteliler Arası %100 Yaşam Kalitesi Yarışması

Üniversiteliler Arası %100 Yaşam Kalitesi Yarışması

 

Üniversiteliler Arası %100 Yaşam Kalitesi Yarışması Türkiye çapındaki tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği “yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen proje fikirleri” yarışmasıdır.

Yarışmanın amacı, üniversite öğrencileri arasında yaşam kalitesi konusunda farkındalık yaratmak, üniversitelilerin düşünmelerini ve çözüm üretmelerini sağlamak, kalite konusundaki vizyonlarını genişletip motive ederek başarıyı ödüllendirmektir.

Bu amaçla kalite konusunda Türkiye’nin lider ve öncü Sivil Toplum Kuruluşu Türkiye Kalite Derneği KalDer ve Türk Tuborg A.Ş. işbirliği yapmaktadır. KalDer yarışmanın lansmanından, şartname hazırlanması, kriter belirleme ve değerlendirme süreçlerine kadar tüm aşamalarda proje içerisinde yer almaktadır.

 

Yarışmaya Katılım

– Yarışmaya yaşam kalitesini geliştirmek konusundaki fikirlerini paylaşmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki 18 yaş üstü lisans ve ön lisans eğitimi alan öğrenciler katılabilir.

– Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, en fazla 3 kişilik grup oluşturarak da katılabilirler. Grup olarak katılınması halinde proje liderinin kim olduğu başvuruda açıkça belirtilmelidir. ~ Başvurulan proje farklı bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı jüriye aittir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

– Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

– Jüri herhangi bir kategoride istenen nitelikte proje çıkmaması halinde ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma aşağıda belirtilen 5 kategoride düzenlenmektedir. Yarışmacılar yaşam kalitesini
arttırmayı amaçlayan ve özgün fikirlerini içeren en fazla 3 proje ile yarışmaya katılabilirler.
• Bireysel Yaşam Kalitesi
• Çevre ve Yaşam Kalitesi
• Eğitim ve Yaşam Kalitesi
• Engellilerin Yaşam Kalitesi
• Kadınların Yaşam Kalitesi

Değerlendirme Kriterleri

Projeler; özgünlük, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve bütçe kriterleri göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
• Özgünlük (% 35) : Fikrin ne kadar yaratıcı olduğuna ve daha önce uygulanmış başka
projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.
• Uygulanabilirlik (% 35): Projenin gerçek hayatta uygulanabilir olup olmadığına bakılacaktır.
• Sürdürülebilirlik (% 20): Projenin gelişme potansiyeline ve sürdürülebilir olma düzeyine
bakılacaktır.
• Bütçe (% 10): Proje bütçesinin detaylı düşünülmüş ve tespit edilmiş olup olmadığına
bakılacaktır.

Ödüller
• Büyük Ödül: 15.000 TL

• Kategori Ödülleri
~ Kategori Birincilik Ödülü: 6.000 TL
~ Kategori İkincilik Ödülü: 4.000 TL
~ Kategori Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

• Proje Özel Ödülü: 5.000 TL
• Sosyal Medya Ödülü: 3.000 TL
• KalDer Staj İmkânı

Yarışma Zamanlaması

Başvuru Süreci : 1 Ocak – 31 Mart 2017
Jüri Toplantısı : 20 Nisan 2017
Facebook Oylaması : 24 Nisan – 3 Mayıs 2017
Ödül Töreni : Mayıs 2017

Detay ve başvuru sayfası için tıklayınız