Üniversiteli Kız Öğrencilere Karşılıksız Burs

Destek Bursu
üniversite öğrenci bursu

• Derneğimiz üniversitede okuyan kız öğrencilere, yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs vermektedir.
• Derneğimiz öncelikli olarak maddi ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlamaktadır.
• Derneğimiz burs vermekle birlikte kendi bünyesinde gerçekleştirileceği eğitimlerle kız çocuklarımızın gerek öğrenciyken gerek ileriki iş yaşamlarında onlara kişisel beceriler ve yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. Bu nedenle kendini geliştirmek isteyen katılımcı gençlere hitap eder.

Burs Miktarı
• Burs miktarı her öğretim yılı başında, 600 TL olarak belirlenmektedir.
Burs Süresi
• Burslar Ekim-Haziran döneminde toplam 9 ay boyunca verilir.
• Burslar yıllıktır ve her eğitim-öğretim yılının başında burs almak için tekrar başvuru/yenileme yapmak gerekir.

Bursların Veriliş Şekli
• Burslar bursiyerlerin kişisel hesaplarına yatırılır.
• Her ayın bursu bir sonraki ayın başında yatırılır.

Burs Başvurusu
• Başvurular 1 Eylül-15 Eylül tarihleri arasında www.kizcev.com kurumsal web sitemiz üzerinden yapılır.
• Her sene başvurular yenilenir.
• Başvuracak olan adaylar “Burs Başvuru Formu” ile birlikte aşağıda belirtilen evraklarını KIZÇEV’ e teslim etmekle yükümlüdür.
• Başvurular iki aşamada gerçekleşir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler ilk olarak internet üzerinden yayınlanacak olan başvuru formunu doldurur. Online başvuru formunu dolduran öğrenciler dosyaları incelendikten sonra ikinci aşama olarak mülakata çağrılır.

Burs Başvurularının Değerlendirilmesi ve Bursiyerlerin Tespiti
• KIZÇEV Burs Komitesi değerlendirmesi sonrası, mülakata girmesi uygun görülen öğrencilere telefon ve mail yolu ile bildirim yapılacaktır.
• Ön değerlendirmeden geçen öğrenciler ile yüz yüze mülakat yapılacaktır.
• Mülakat sonrasında burs kazanma hakkı elde eden öğrencilerle, kurum politikalarını bilgilendirici oryantasyon yapılacaktır.
• Ön değerlendirmeden ve mülakattan geçemeyen öğrenciler mail aracılığıyla bilgilendirilecektir.
• Burs alamayan öğrenciler yıl içinde yapılacak olan ücretsiz eğitimlerden faydalanmak isterlerse formlarında belirtmeleri halinde bu eğitimlerden haberdar edilebilecekler.
• Bursiyerlerin belirlenmesinde maddi destek ihtiyacının yanı sıra; öğrencilerin başarı durumu, ailenin geliri, ailedeki toplam fert sayısı, anne-babanın hayatta olup olmadığı gibi konular da değerlendirmeye alınır.

KIZÇEVDER BURS YÖNETMELİĞİ
• Burs yenileme başvurularında bursiyerlerin geçmiş dernek faaliyetlerine katılımları dikkate alınır.

Bursiyerlerden Beklenen Başarı Durumu
• Bursiyerlerin not ortalamalarının minimum 2.00 olması beklenir.
• Notları 2.00’ın altına düşen adaylarla görüşme yapılır, özel bir durum varsa bildirmesi istenir.

Mülakat Esnasında Getirilecek Belgeler
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• 1 adet fotoğraf
• Öğrenci belgesi
• Transkript
• Aile gelir belgesi
• İkametgâh
• YKS sonuç belgesi

Ailenin Gelir Durumunu Gösteren Onaylı Belgeler
• Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)
• Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
• Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
• Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)
• Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.
Diğer Hükümler
• Burs başvuru ve yenileme formlarında gerçekdışı bir bilgi verildiği taktirde öğrencinin başvurusu değerlendirilmeye alınmaz. Bu durum öğrenci burs almaya başvurduktan sonra tespit edilirse öğrencinin bursu iptal edilir.
• Bursiyerlerle haberleşme mail ve telefon üzerinden yapılır. Bu nedenle bursiyerler güncel mail ve telefon bilgilerini paylaşmalıdır.
• Kızçev Derneği bursları prensip olarak karşılıksızdır.
• Kızçev Derneği gerektiğinde burs iptaline gidebilir.
• Kızçev Derneği gerekli gördüğü durumlarda burs yönetmeliğinde değişiklik yapabilir.
• Kurum dahilinde davet edilecekleri programlara katılım sağlamak zorundadır. Ertesi sene burs yenileme kaydında hususan bu madde önem arz etmektedir.