Üniversiteliler Arası Kısa Film Yarışması

Üniversiteliler Arası Kısa Film Yarışması

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Destek Projesi-SİROMA” Türkiye’de Romanların ve diğer dezavantajlı grupların sosyal entegrasyonunu güçlendirmek ve bu gruplar arasında yoksulluğu azaltmak için hizmet sunumunu iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, gençlere Roman kültürünü sinematik açıdan ele alma fırsatı vererek farkındalık yaratmayı, gençleri yaratıcı eserler üretmeye teşvik etmeyi ve Roman kültürünü gündeme getirerek kamuoyunun farkındalığını artırmayı amaçlayan bir kısa film yarışması düzenlenecektir.

Kısa film yarışmasına tüm üniversite öğrencileri katılım sağlayabilecektir. Profesyonel juri tarafından değerlendirilecek filmler arasında birinciye 4000 Türk Lirası, ikinciye 3000 Türk Lirası, üçüncüye ise 2000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki* verilecektir.

Son katılım tarihi 30 Aralık 2016 olan kısa film yarışması hakkında katılım koşulları, başvuru adresi, yarışma takvimi gibi daha detaylı bilgi aşağıdaki şartnameden edinilebilir.
* Belirtilen ödül miktarı kadar Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere hediye çeki verilecektir.

ROMANLARIN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI YERLERDE SOSYAL İÇERMENIN DESTEKLENMESI OPERASYONU IÇIN TEKNIK DESTEK PROJESI (SİROMA)
Faaliyet 2.1.10 ÜNİVERSİTELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan, “Roman Açılımı” çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen SİROMA Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

AMAÇ
Kısa filmle ilgilenen üniversite öğrencilerine Roman kültürünü sinematik açıdan ele alma fırsatı vererek farkındalık yaratmak,
Gençleri yaratıcı eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek
Roman kültürünü gündeme getirerek kamuoyunun farkındalığını artırmak

KAPSAM
Yarışma üniversite öğrencisi olan herkese açıktır.

YASAL KOŞULLAR
Filmlerin özgünlüğünden eser sahibi sorumludur. Yarışmaya gönderilen filmde telif hakkı gerektiren malzeme (metin, müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısının telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izninin olmadığı sürece yasaktır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
SİROMA, olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.
Yarışma kapsamında, topluma olumsuz düşünceler aksettirebilecek eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Katılımcılar, SİROMA’ya; isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, fikirlerini ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve bilinçlendirme kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.
Katılımcılar, SİROMA’ya; bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.
SİROMA’nın Roman kültürü hakkında kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da diğer yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.
SİROMA yarışmaya katılan tüm filmleri arşivinde saklayacak, gerekli hallerde ücretsiz olarak gösterebilecektir.
Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya 2015-2016 tarihli kısa metrajlı filmler katılabilir.
Yarışmaya katılacak filmlerin süresi “en az 3 dakika ve en fazla 10 dakika olmalıdır”. Bu süreye tanıtma yazıları (jenerik) dahil olup, 3 dakika altında kalan veya 10 dakikayı aşan yapımlar yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
Tüm başvurulara aşağıdaki belgeler eklenmelidir.
Yarışma Başvuru Formu (www.siromatr.net internet adresinden indirilecek)
Sinopsis (en çok 100 kelime)
Yönetmen hakkında bilgi (en çok 100 kelime)
Minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde full HD MPEG 4 (H264) kodeği ile kodlanmış USB Bellek’e (flashdisk) kaydedilmiş eser
Filmden en az iki adet fotoğraf (en az 300 dpi)
Bir adet yönetmen fotoğrafı (en az 300 dpi)
Varsa, filmin kazandığı ödüller, filme ait afiş, broşür, fragman ve benzeri tanıtım malzemelerinden örnekler.

Yarışmaya katılacak olan tüm kısa filmler aşağıdaki adrese gönderici ödemeli posta/ kargo yoluyla gönderilecektir.

Kargo Adresi:
Kısa Film Yarışması
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
SİROMA Proje Ofisi
Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi
2177. Sokak No: 10/A (10. Kat) Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 287 71 50-51-52

Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.
Yarışma için gönderilen eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.
Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

DEĞERLENDİRME

Yarışmaya katılmak için son tarih 30 Aralık 2016,Cuma saat 18:00’dır.
Ön eleme sonrasında finalist olarak 10 film seçilecek ve bunların arasından yarışma esas jürisi kararıyla kazanan üç film belirlenecektir.
Yarışma Esas Jürisi kararını salt çoğunlukla verir.
Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Jüri, yarışma kurulunun ilan ettiği tüm ödülleri vermekle yükümlü olup, bu yönetmelikte belirtilmeyen başka bir ödül veremez.
Yarışmaya 35 mm ve 16 mm çekilmiş filmler ile video tekniğiyle veya dijital formatta çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak gösterim formatı yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.
Sonuçlar Ankara’da yapılacak Ödül Töreni’nde açıklanacaktır. Ödül töreninin tarihi daha sonra açıklanackatır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Büyük Ödül – 4000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*
İkincilik Ödülü – 3000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*
Üçüncülük Ödülü – 2000 Türk Lirası karşılığı hediye çeki*

*Belirtilen ödül miktarı kadar Türkiye çapındaki bir teknoloji mağazasında kullanılmak üzere hediye çeki verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Filmlerin son teslim tarihi : 30 Aralık 2016
Seçici Kurul Toplantısı : 2017 Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleştirilecek
Sonuç Bildirim Tarihi : 2017 Ocak ayı sonunda açıklanacak

Ödül Töreni ve Gösterim – Daha sonra ilan edilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Daha sonra web sitesinden (www.siromatr.net) duyurulacaktır.

Yarışma Adresi İçin Tıklayınız