Üniversiteler Arası ATIK ve GERİ DÖNÜŞÜM Kısa Film Yarışması

1. AMAÇ 
 

        Grup E Yayıncılık tarafından yayınlanan Recycling INDUSTRY Dergisi tarafından düzenlenen 2.Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler    

        Arası ‘GERİ DÖNÜŞÜM ve ÇEVRE’ Konulu Kısa Film Yarışması çerçevesinde TÜÇEV (Türkiye Çevre Koruma Vakfı) işbirliği ve T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI’nın katkılarıyla Türkiye genelinde bütün atıkların çevreye ve insana olası zararlarını yok etmek ve atıkları değerlendirme yoluyla ekonomiye ve tabiata yararlı olacak şekilde geri dönüştürmeye veya bertaraf etmeye katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Yeşil Kamera Kısa Film Yarışması, çevre koruma bilinci oluşturmak amacıyla Çevre Faslı Kriterleri de göz önüne alınarak tüm evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüştürülmesine yönelik genç bir bakış ve yorum getirerek kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve mesaj vermeyi hedeflemektedir.

2. YARIŞMA TARİHİ

Grup E Yayıncılık tarafından organize edilen 2. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası  ‘GERİ DÖNÜŞÜM ve ÇEVRE’ Kısa Film Yarışması bu yıl 08 Nisan 2011 Tarihi’nde düzenlenecektir.

Yarışma Takvimi
22 Kasım 2010 Yarışma duyurusu.
31 Aralık  2010 Yarışmaya son katılım tarihi.
28 Şubat  2011 Filmlerin son teslim tarihi.
01 Mart – 15 Mart 2011 Jüri değerlendirmesi.
08 Nisan 2011 Ödül Töreni (T.C. Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmesi öngörülmektedir)

3. KATILMA KOŞULLARI

• Yarışmacıların T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

• Yarışmaya, Türkiye’deki ve K.K.T.C. tüm üniversitelerin fakülte ve bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.
• Öğrenciler yarışmaya, bağlı oldukları üniversiteyi temsilen katılacaklardır. Bu nedenle başvuruların, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle yapılması gerekmektedir.

• Yarışmaya katılacak gruplar, üniversitede öğrenim gören, 4 öğrenciden oluşturulmalıdır.

• Başvuru belgeleri doldurularak en geç 31 Aralık 2010 Cuma akşamı saat 17.00‘ye kadar Yarışma Komitesi’ne ulaştırılmalıdır.

• Daha önce ödül almış ya da herhangi bir yerde yayınlanmış eserler yarışmaya katılamaz.

• Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 5 dakikayı geçmemelidir.

. Filmler DVD formatında iki (2) ayrı kopya olarak gönderilir. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
• Yarışmaya katılacak eserler 720*576 boyutunda pal yayın DVD formatında ve bir zarf içinde teslim edilmelidir.
• Yarışmaya katılacak filmler için son teslim tarihi 28 Şubat 2011’dir.

Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç bu tarihe kadar Yarışma Komitesi’nin aşağıdaki adresine;
a) Başvuru formunu,
b) Eserin 2 adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir),
c) Yapıtla ilgili sahnelerden 1 set fotoğraf,
d) Yönetmenin fotoğrafı,
e) Filmin, özgün senaryo ve özgün müzik eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına ilişkin belgeler,
d) Yönetmenin kısa bir özgeçmişi, iletişim bilgileri,
f) Filmin kısa bir özetini teslim etmiş olmalıdırlar. DVD bantların üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı, soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.
g) Grupta yer alan öğrenciler öğrenci kimlik fotokopilerini başvuru formlarıyla birlikte göndermelidir.

4.YARIŞMA KONULARI

1-Her türlü atığın bertarafı ile geri dönüşümü ve çevreyi kapsamaktadır. Özellikle atıkların kaynağında ayrı toplanması ve bu yöndeki mesajlar öne çıkartılmalıdır.

Örneğin;
a) Tehlikeli atıklar
b) Atık yağlar
c) Ambalaj atıkları
d) Elektronik atıklar
e) Özel atıklar
f) Atıkların bertarafı ve benzeri konular filmlerin ana temalarından bir veya bir kaçı olabilir.

 

5.ÖDÜLLER

Ödül kazanan öğrenci grubuna ödül miktarı eşit olarak paylaştırılır. Ödemeler yarışma günü yasal vergiler düşülerek imza karşılığı öğrencilere ödenir. Ödülü hak eden kişi(ler), ödülünü almak üzere 4 kişilik Ödül Töreni’nde bizzat bulunmak zorundadır. Grupta yer alan ve ödül törenine katılamayacak durumda olan öğrenci mazeretini ödül töreninden 3 gün önce mazeretini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Mazeret bildirilse dahi en az 2 yarışmacının ödül töreninde hazır bulunması hak kaybına uğranmaması için gerekmektedir. Ödül törenine gelmeyenler kazandıkları ödüle ilişkin herhangi bir hak talep edemezler. Organizasyon komitesi ödül törenine gelinmemesi durumunda ödülü ve ödül miktarını vermeme hakkını saklı tutar. Verilecek ödül miktarlarında üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Birincilik Ödülü                           30.000 TL.
İkincilik Ödülü                            15.000 TL.
Üçüncülük Ödülü                       10.000 TL.

6.TELİF HAKLARI

Grup E Yayıncılık bu yarışmaya katılan ve ödüle değer bulduğu yapıtları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür,
CD, video vb diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır.