ÜNİVERSİTELER ARASI 2.GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI

TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI

 

Bu rehber TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI 2.GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI ’na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.

Gaziantep İlinde  düzenlenecek  TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI 2.GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI  ’na

katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.

 

Proje konusu seçimi, proje çalışmalarının yürütülmesi ve sunumu konularında yararlı olabilecek bilgilere bu rehberden ulaşılabilir.

Yarışmaya katılacak öğrencilere bu proje rehberinin yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bilimsel ve ve teknolojik alandaki tüm çalışmalarında üstün başarılar dileriz.

 

TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU

 

TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI   2.GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI ŞARTNAME VE TÜZÜĞÜ

 

 

1. ÜNİVERSİTELER ARASI GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI TANIMI

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu( bundan böyle TOBB KGK olarak anılacaktır)  tarafından organizasyonu yapılan TOBB KGK ÜNİVERSİTELER ARASI 2.GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI (GPY), ilimizde girişimcilik bilinciyle ilgili bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, üniversite öğrencilerinin girişimciliğe teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin hayata hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla  ikinci kez düzenlenecektir.

 

TOBB Gaziantep KGK GPY, üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve kendi işlerini kurma konusunda farkındalık sahibi olma, birlikte hareket etme, zamanı verimli şekilde kullanma, proje hazırlama süreçlerini deneyimleme ve karar verme becerilerini sınamalarına olanak verecek biçimde hazırlanacaktır. Yarışmada en çok beş kişilik ekipler, belirledikleri iş fikri doğrultusunda bir girişim başlatabilmeye belli bir format içerisinde hazırlık yaparak belirlenen zaman dilimi içerisinde projelerini teslim ederek yarışmayı tamamlamalıdırlar. Yarışma, ön eleme ve final olmak üzere iki turdan oluşur.

 

TOBB KGK GPY, Gaziantep ilinde yapılacaktır. Yarışmayla ilgili diğer yan etkinlikler, ( ulaşım bilgileri, ikramlar vb. ) daha sonra yapılacak duyurularda üniversitelerin ilgili dekanlıklarına e-posta ve faks ile iletilecek ve ayrıcawww.tobbgaziantepkgk.org  web sayfasında yayınlanacaktır.

 

2. BAŞVURULAR

 

2.1 Başvuru Koşulları

 

Ekiplerin yarışmaya katılımı için belirlenen koşulları yerine getirmeleri yeterlidir. Bu koşullar;

2.1.1. Gaziantep Üniversitesi, Zirve Üniversitesi ya da Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencisi olmak(önlisans, lisans, yükseklisans öğrencisi olmak)

2.1.2. Ekip üyelerinin sayısının en fazla 3 olması.

2.1.3.Yarışmaya tek kişi katılmak isteyen üniversite öğrencisinin TOBB Gaziantep KGK’nın kadın girişimciliğini destekleme misyonuna dayanarak bayan olması,

2.1.4. Yarışmaya 2  kişi katılacak ekiplerde yarışmacılardan birinin bayan olması, 3 kişi katılacak ekiplerde yarışmacılardan birinin bayan olması,

         2.1.5.Yarışmaya gönderilecek projeler, yarışma rehberinde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmasıdır.

 

2.2 İzleyici Olarak

 

İsteyenler, TOBB KGK GPY ’nin düzenleneceği salonda izleyici olarak katılabilirler. Yarışmaya izleyici olarak katılım ücretsizdir. İzleyiciler, organizasyon bünyesinde düzenlenen yan etkinliklere, bu etkinliklerin katılım koşullarına uyarak katılabilirler.

 

3.  BAŞVURU TARİHİ

Yarışmaya başvurular  1 Kasım-14 Kasım 2014 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Islak imzalı başvuru formu ve eklerinin 19 Kasım 2014 başvuru tarihi itibariyle elden teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

 

Yarışmaya katılabilmek için önceden kayıt yaptırmak zorunludur. Yarışmaya katılacakların önceden bu şartnamede yazılanları dikkatlice okumaları gerekmektedir.

 

3.1 Başvuru Yöntemi

 

Başvurular internet üzerinden adresine online olarak  kayit@tobbgaziantepkgk.org  yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış başvuru formu, imzalanmış yarışma şartnamesini kabul taahhütnamesi, aşağıda belirtilen belgelerin ıslak imzalı asıl kopyalarını  19 Kasım 2014 tarihine kadar eksiksiz olarak Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK’ya elden teslim etmeleri zorunludur. Bu tarihe kadar ulaşmayanlar yarışma dışı bırakılacaktır.

 

Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden elde edilebilir. 

 

İstenilen Belgeler

3.1.1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.1.2. Öğrenci kimlik fotokopisi ya da öğrenci işlerinden alınan öğrenci belgesi

3.1.3. Yarışmaya konu iş fikrinin proje formatında sunulduğu CD ya da yazıcı çıktısı alınmış dosya.

3.1.4. Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK tarafından doldurulup onaylanacak kayıt belgesinin imzalı kopyası.

 

3.2. Final yarışması sırasında öğrenciler nüfus cüzdanları ve öğrenci kimlik belgelerinin asıl ve fotokopilerini yanında bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca katılımcı formuyla (Bkz. 8. Madde Yarışmacı Ekip Başvuru Formu) beraber bu belgelerin fotokopilerini Gaziantep Sanayi Odası bünyesindeki TOBB Gaziantep KGK’ya vereceklerdir.

 

4. YARIŞMANIN YAPILIŞI ve KURALLAR 

 

4.1 Yarışma öncesi hazırlıklar

 

4.1.1 Yarışma  Ön eleme ve final olmak üzere 2 turdan oluşmaktadır. Final  oturumu halka açık şekilde yapılır.

 

4.1.2 Yarışma salonuna gelen yarışmacı ekiplerin ilk olarak kayıt masasından isimlerini kontrol ettirmeleri gerekmektedir.

 

4.1.3 Yarışma için gerekli belgeler kayıt masasına teslim edilecek, projenin sunumuyla ilgili araç ve gereçler organizasyonu yapan TOBB Gaziantep KGK üyelerince temin edilecektir.

 

4.1.4 Finalde yarışma kuralları yarışmacılara okunur,

 

4.1.5 Yarışma günü takımlar, Final sunumları başlamadan 45 dakika önce yarışma yerinde hazır olmalıdır,

 

4.1.6 Yarışmacı ekipler, düzenleme kurulunun belirlediği sunum sırasına göre sahne alırlar.Yarışma sırasında öğrencilerin kılık ve kıyafetleri yarışma formatına uygun şekilde olacaktır. Bu konuyla ilgili gerekli bilgilendirme TOBB KGK Yarışma Komisyonu tarafından yapılacak olup, finale kalan ekipler kılık kıyafetle ilgili belirlenen düzene uymak zorundadır.

 

4.2 Yarışma Kuralları

 

4.2.1 TOBB KGK GPY; “Girişimci İş Fikri ile Kendi İşini Kurma” konusunda düzenlenecektir. Finale kalan yarışmacılar jüri ve izleyiciler önünde sahneye çıkarak önceden belirlenen formatta iş fikirlerini sunacaklardır.

 

4.2.2 Final sunumlarına kalacak adayların belirleneceği  ön elemeler jüri tarafından kâğıt üzerinde istişare edilerek oy çokluğuyla kararlaştırılacaktır.

 

4.2.3   Ön eleme neticesinde belirlenen kriterlere göre 100 üzerinden en yüksek puanı alan 5 ekip finale kalır. Eşitlik halinde yaş ortalaması düşük olan ekip finale kalmaya hak kazanacaktır.  

4.2.4 Ön Eleme sonunda finale kalan ekipler TOBB KGK tarafından üniversitelerin ilgili dekanlıkları vasıtasıyla okullara bildirilir. 

 

4.2.5 Finalde sunumlar dev ekrana yansıtılır ve ilgili ekibin sözcüsü iş fikrini anlatır. İş fikriyle ilgili olarak izleyicilerden ya da jüriden gelebilecek her bir soruya ekip üyeleri en fazla 3 dakikalık süre içerisinde cevap vermelidir. 

 

4.2.6 Final sonunda eşitlik halinde ödül, kazanan ekipler arasında eşit paylaştırılır.

 

4.2.7 Düzenleme kurulu (TOBB Gaziantep KGK GPY Komisyonu), yarışma süresi içerisinde herhangi bir şekilde kuralların ihlal edilmesi halinde ekiplerin yarışmaya devam edip etmemesine veya yarışma dışı bırakılmalarına karar verme konusunda tam yetkilidir.

 

4.2.8 Yarışmacı ekipler iş fikri sunumlarını belirlenen süreler zarfında gerçekleştirmek zorundadır. Belirlenen süre dışında yapılan sunumlar ya da cevaplanan sorular geçersiz sayılır. Cevaplar, her ekip içerisinde önceden seçilen ekip sözcüsü tarafından duyurulur.

 

4.2.9 Yarışma süresince yarışmacı ekiplerin yanında başka katılımcıların veya izleyicilerin bulunması yasaktır.

 

4.2.10 Yarışmacıların yarış süresince cep telefonu, kaynak kitap, hesap makinesi, sözlük kullanmaları yasaktır. Bunları kullandığı belirlenen yarışmacı ekip yarış dışı bırakılır. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerle de bilgi alış verişinde bulunamazlar.

 

4.2.11 Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartname, program, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü kural ve organizasyon değişikliklerinde TOBB KGK Yarışma Komisyonu yetkilidir. Düzenleme Komisyonu uygun gördüğü koşullarda yarışmanın iptaline veya ertelenmesine karar verebilir.

 

4.3 Değerlendirme  

Yarışmanın değerlendirilmesinde, yarışma sırasında uyulması gereken kurallarla birlikte, ekiplerin sunumları ve ardından sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplar sonucu jüri tarafından yapılan değerlendirme temeldir.

 

5. ÖDÜLLER

 

Yarışmada;

 

Birinci Olan Ekibe:  7.500 TL

İkinci Olan Ekibe: 5.000 TL

Üçüncü Olan Ekibe: 2.500 TL

Dördüncü Olan Ekibe : 1250 TL

Beşinci Olan Ekibe :750 TL

 *İlk üç grup arasında yer alan kız öğrencilere TurkishWIN Liderlik   Programına Katılma Hakkı

 *İlk beş grup dışında finale kalmaya hak kazanan gruplara 500 TL hediye çeki

 

 

6. FİNAL YARIŞMA PROGRAMI 

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

TOBB Gaziantep KGK Başkanı’nın Açılış Konuşması

Yarışmacı Okulların Tanıtımı

Yarışma Kurallarının Okunması

Yarışma ( Sunumların yapılması)

1.2. ve 3. olan ekiplerin ilan edilmesi

Ödül Töreni

Kapanış

 

7. BİLGİ – İLETİŞİM 

 

Adres         :İstasyon Caddesi No:43 Şehitkamil / GAZİANTEP

Tel            :  0342 221 09 00

Faks          : 0 342 230 16 82

e-posta     : kayit@tobbgaziantepkgk.org

 

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

 •  TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI   GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI  TOBB KGK Yarışma Komisyonunca alınmış kararlara ve yarışma tüzüğü  Kural ve İlkeleri esas alınarak yürütülecektir.
 • Yarışmaya başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir.
 • Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla 3 öğrenci tarafından hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar.
 • Gruptaki öğrenciler farklı üniversitelerden olamazlar.
 • Yarışmaya katılacak projeler, yarışma rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmüş ve sunulmuş olmalıdır.
 • Yarışmaya başvurular tüzükte belirtilen tarihler arasında ve  belirtilen

başvuru koşullarına uygun olarak  kayit@tobbgaziantepkgk.org adresinden online olarak yapılır. Online başvuru yapıldıktan sonra, yarışmacılar  tarafından imzalanmış başvuru formu ile eklerinin ıslak imzalı asıl kopyalarının TOBB KGK‘ ya  elden teslim edilmiş olması gerekmektedir.Başvuru belgeleri ilanda belirtilen tarihe kadar TOBB KGK ‘ya ulaşmayan başvurular yarışma dışında bırakılır.

 • Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Eksik veya yanlış bilgi içerdiği belirlenen başvurular ile başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra proje sahibi öğrenciler/ekipler tarafından onayı kaldırılmış olan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir.
 •  Yarışma sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajerizm),uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi öğrenciler etik inceleme başlatılabilir.
  • Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, bu yarışmadan önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.Bunun aksi bir durumun tespiti halinde , proje yarışmadan diskalifiye edilir.; ödül kazandıysa TOBB KGK tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşması halinde aldığı ödülü ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje ve fikir üzerinde hak iddia etmesi halinde sorumluluk yarışmacılara ait olacaktır.
  • İlk 10 dereceye giren ve sergilenen projeler TOBB KGK Yarışma Sekretaryası arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar TOBB KGK ‘nın söz konusu projeleri sergileme ve kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.
  • TOBB KGK yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak , arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında proje sahibi adına sergilemek haklarına süresiz olarak sahip olacaktır.
  • Yarışmaya katılan projelerin ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ‘kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme , çoğaltma ve yayma, temsil , kamuya iletim gibi mali hakları ve 551 sayılı Patent Haklarının  Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ‘kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden elde edilebilir.
  • Yarışmaya katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar TOBB KGK yı bağlamaz , tüm sorumluluk yarışmacılara aittir.
  • TOBB KGK yarışmaya katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje ekibi  proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.
  • Yarışmaya katılan projeler, TOBB KGK tarafından başvuru belgeleri esas

alınarak Ön Eleme Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Ön Eleme Değerlendirmesi sonucunda Finale sergilenmeye hak kazanan projeler belirlenecektir.

 •  Ön Eleme Değerlendirmesi neticesinde projeler TOBB KGK  tarafından duyurulacak yer ve zamanda düzenlenecek Ödül Töreninde proje ekipleri tarafından sergilenecektir.
 • Finale  katılmaya hak kazanan proje ekiplerine yönelik duyurular online başvuru esnasında beyan edilen E-posta adreslerine yapılacaktır.Bu duyurulara rağmen ödül törenine  katılamayan yarışmacılar yarışmadan çekilmiş ve tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.TOBB KGK yarışma için belirlenen ödüllerde ve yarışma kurallarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 •  Proje Sergisi , final için gerekli bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanım, proje ekipleri tarafından sağlanmalıdır. Talep edilmesi ve uygun bulunması halinde yarışma ekiplerine TOBB KGK tarafından gerekli yardım ve destek sağlanacaktır.

 

 • 22 Kasım 2014  tarihinde yapılacak Ödül Töreninde projelerinin sergilenmesinin amacı  yarışmaya katılan öğrencilerin/ekiplerin projelerini sergiyi gezenlere ve projelerini değerlendirecek jüri üyelerine anlatmalarını sağlamaktır. Proje çalışması ile ilgili yazılım ve bilgisayar uygulamalarının sergi sırasında bilgisayarlarda çalışır halde olması yarışmacılara avantaj sağlayabilecektir. Sergi sırasında projeksiyon, poster, video, fotoğraf, şekil, grafik, demonstrasyon, model, prototip vb. diğer sunum malzemelerinin kullanımı serbesttir.
 • Yarışmaya katılan projelerin sergilenmesi sırasında yapılacak  Final  Aşama

Değerlendirmesinde proje sergisinde sergilenen projeler ve Ön Eleme Değerlendirmesinde yarışma jürisi, yarışma komisyonu tarafından  Yenilikçilik ve Teknoloji içeriği, Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,  Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,  Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği / Kullanılabilirliği kriterleri  ve  tüzükte belirtilen hususlar esas alınarak değerlendirilecektir. Proje sergisine katılan proje sahipleri jüri huzurunda en fazla 5 dakikalık sunum yapacaklardır. Finale kalan projeler için müracaat tarihinden sonra elde edilen kazanım ve çıktıların eklenebilmesi amacıyla  online başvuru sistemi üzerinden gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla 1 günlük revizyon süresi tanınacaktır. Bu aşamada; proje başlığı ve proje amacında değişiklik yapılamayacak olup yapılacak değişiklikler sadece proje faaliyetlerinde ve proje çıktılarında gerçekleşen ilerlemeleri kapsayabilecektir. Ödül almaya hak kazanan projeler Ödül Töreninde açıklanacaktır.

 • Finale kalan projeler TOBB KGK tarafından belirlenecek yarışma jürisi tarafından seçilecektir. Final Büyük Ödüllerini almaya hak kazanan projeler ise ödül töreninin yapıldığı gün finale kalmaya  hak kazanan projeler içinden yine TOBB KGK tarafından belirlenen jüri tarafından seçilecektir. TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI   GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI yarışma jürisi TOBB KGK tarafından www.tobbgaziantepkgk.org internet adresinden duyurulacaktır. TOBB KGK jüri üyelerinde, yarışma kurallarında ve ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Proje sergisinin devamında yapılacak törende ödül almaya hak kazanan proje ekiplerine ödülleri verilecektir .TOBB GAZİANTEP KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜNİVERSİTELER ARASI   GİRİŞİMCİLİK PROJE YARIŞMASI Yarışması Komisyonunun ve yarışma jürisinin kararları kesindir.

 

  Adı Soyadı Fakülte / Bölüm /Sınıf
1
2
3
4
5

 

  Adı Soyadı Fakülte / Bölüm /Sınıf
1
2

 

 

 

……….. tarihinde düzenlenecek olan TOBB KGK GPY Şartnamesini ve Tüzüğünü okuduk. Şartname ve tüzükte belirtilen tüm şartları kabul ederek yarışmaya kendi isteğimizle katılıyoruz.

 

 

Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza

 

Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza Adı Soyadı-İmza