Üniversite ve Mesleki ve Teknik Lise Öğrencileri 3 Boyutlu Yazıcı Tasarım Yarışması

Tasarım Yarışması
Üniversite ve Mesleki ve Teknik Lise Öğrencileri

Gerçekleştireceğiniz “Yerli 3 Boyutlu Yazıcı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım” çalışması ile hem ülkemize hem okulunuza hem de kendinize katma değer sağlamış olacaksınız. Yarışma, Meslek Lisesi ve Üniversite olmak üzere 2 ayrı kategoride gerçekleştirilecektir.

İÇERİK
Yarışma içeriği bu dokümanda özet olarak verilmekte olup, yarışma ile ilgili teknik detaylar “Teknik
Şartname” dokümanında yer almaktadır.
a. Mesleki ve Teknik Lise Kategorisi
Polimer malzeme (PLA, ABS, vb.) ile çalışan FDM (Fused Deposition Modelling) teknolojisi
kullanılan 3 Boyutlu Yazıcı Tasarımı
b. Üniversite
Kompozit malzeme (Karbon Fiber) ile çalışan ve CFF (Continuous Filament Fabrication)
teknolojisi kullanılan 3 Boyutlu Yazıcı Tasarımı
Yarışma 2 aşamadan oluşmaktadır.
* 1’inci aşamada verilecek kriterler doğrultusunda tasarım planlaması ve yapılacak çalışmanın özeti sunulacaktır.
* 2’nci aşamada, 1’inci aşamada verilecek tasarım planlamaları Yarışma Jürisi tarafından
değerlendirilecek ve ön eleme yapılacaktır. İkinci aşamaya, jüri tarafından belirlenecek olan
her iki kategoriden 10’ar grup açıklanacaktır.

KATILIM KOŞULLARI
Katılım koşulları her iki kategori için de geçerlidir.

– Yarışmaya katılım sağlayacak grup üyelerinin tamamının, Türkiye genelindeki meslek
liselerinde veya üniversitelerde öğrenci olması zorunluluktur.

– Ön elemeyi geçen ve ikinci aşamada yer alacak gruplardaki öğrencilerin, Öğrenci Belgeleri
TİAD’a iletilmek zorundadır. Belgelerin TİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, ön elemeyi geçen her bir ekibin üyelerine TİAD tarafından elektronik posta ile bildirilecek ve
www.altinpergelyarismasi.com web sitesinde ilan edilecektir.

– Yarışmaya bireysel katılım sağlanamamaktadır. Yarışmaya grup olarak (4-7 öğrenci ve 1-2
öğretmen veya öğretim görevlisi) (Meslek Liseleri için 10., 11. ve 12. Sınıf öğrencileri olmalıdır) katılım sağlanacaktır. Grubun temsilcisinin öğretmen veya öğretim görevlisi olması zorunluluktur.

– Yarışmacılar, başvuru aşamasında kendilerine en fazla 30 karakterden oluşan (boşluklar dahil) bir ekip adı belirlemek zorundadır. Ekip adlarının, hazırlanacak proje ile ilişkili olması ve akılda kalıcı olması tavsiye edilir.

– Yarışmaya başvurular yalnızca www.altinpergelyarismasi.com web sayfasında yer alan “Ön
Başvuru Formu” aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular
kabul edilmeyecektir.
Yarışma dili Türkçedir. Yarışma web sitesinde yer alan “Ön Başvuru Formu” ve işbu doküman ve ekleri ile talep edilen diğer belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evraklar, değerlendirmeye alınmayıp elenecektir.

– Yarışmaya katılacak gruplarda yer alan tüm öğrencilerin “Ön Başvuru Formu”nda talep edilen bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından, TİAD tarafından yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup, iletişimde “Ön Başvuru Formu”nda belirtilen ekip üyelerinin elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, bildirimlerin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından, TİAD sorumlu değildir.

– Başvuruda bulunan grubun tüm ekip üyeleri, “Ön Başvuru Formu”nda verilecek olan bilgilerin doğru ve kendilerine ait olduğunu, yanlış bilgi verilmesinin tespit edilmesi halinde başvurunun herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edileceğini peşinen kabul eder.

– Başvuruda bulunan kişiler, kişisel bilgilerinin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun izin
verdiği ölçüde işlenebileceğini kabul eder.

– www.altinpergelyarismasi.com web sayfası üzerinden doldurulan “Ön Başvuru Formu”nun
sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, tüm ekip üyelerine formun
TİAD’a ulaştığını teyit eden bir elektronik posta gönderilir.

– Gruplar “Ön Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 27 Mart 2020 saat 18:00’e kadar, form üzerinde yer alan “Formu Gönder” butonuna tıklayarak TİAD’a göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır.
Tamamlanmayan başvurular TİAD tarafından dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen Ön Başvuru Formlarına ilişkin TİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ön Başvuru Formunda doğru olmayan bir bilgi sağladığı tespit edilen grup ve grup üyeleri
yarışmadan elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.

– Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce düzenlenen başka bir yarışmaya katılım sağlamamış olması şartları aranmaktadır.

– Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.

– TİAD Personeli, Yarışma Jürisi Üyeleri, yarışma sekretaryası ve TİAD Üye Firma yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

– Yukarıda sayılan maddelerden herhangi birine aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili tasarımlar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa, TİAD Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

ÖDÜLLER
Ön elemeyi geçen ve yarışmaya katılım sağlamaya hak kazanan 10’ar Okula (Toplamda 20 okul);
1’er adet iş istasyonu
1’er adet 3 boyutlu tasarım programı
İş istasyonu ve yazılımın okullara ulaşmasının ardından, proje ekip üyelerine programın
kullanım eğitimi
Final sunumları sonucunda ilk 3’e giren gruplara;

Mesleki ve Teknik Lise Kategorisi
1.’lik Ödülleri – Grup üyesi sayısında Tablet
2.’lik Ödülleri – Grup üyesi sayısında Akıllı Saat
3.’lük Ödülleri – Grup üyesi sayısında Kablosuz Kulakiçi Kulaklık
İlk 3’e kalacak olan gruptaki öğrenciler arasından, yapılacak değerlendirme sonucunda 1
kişiye Özel veya Vakıf üniversitelerinde Mühendislik Fakültesi’nde geçerli olmak üzere %100
eğitim bursu

Üniversite Kategorisi
1.’lik Ödülleri – Grup üyesi sayısında Tablet
2.’lik Ödülleri – Grup üyesi sayısında Akıllı Saat
3.’lük Ödülleri – Grup üyesi sayısında Kablosuz Kulakiçi Kulaklık

AMAÇ
– Geleceğin yeteneklerini tespit etmek ve sanayinin gelişimi için Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına kazandırmak,
– Yetenekli gençlerin çalışmalarını sergilemelerine ve sanayi üretiminin dinamizmini
anlamalarına yardımcı olmak,
– Öğrencilerin yerel mühendislik ve teknoloji geliştirme firmaları ile bağlantı kurmalarını
sağlamak,
– Sivil Toplum Kuruluşu – Okul – Sanayi işbirliğini ve bağlantısını güçlendirmek,
– Sanayi üretiminde yenilikçi teknoloji adımlarının atılmasına öncülük etmek,
– Geleceğin teknolojisi olarak görülen eklemeli imalat alanında yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini desteklemek,
– Türkiye’de ürün geliştirme, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,
– Günümüzün gerçeği ve yükselen trendi olan Endüstri 4.0 uygulamaları açısından, gelişmiş
ülkeleri yakalamak için katma değeri yüksek, özgün ürün tasarımı ve sonraki aşamalarında
üretimine öncülük etmek,
– Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu yüksek teknolojili üretim araçlarının ve ihtiyaç duyulan
tamamlayıcı ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi için tasarım altyapısı sağlamak,
– 2023 için belirlenen ihracat hedefini yakalamak için altyapı çalışmaları yürütmek,

2. MAKTEK Altın Pergel Ulusal Tasarım Yarışması”, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) tarafından düzenlenmektedir.

altinpergelyarismasi.com