Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Yönelik Makale Yarışması

İstanbul Gedik Üniversitesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilere Yönelik
Makale Yarışması Şartnamesi

A. ETKİNLİĞİN AMACI
İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Üniversite Sınavına hazırlanan öğrenciler Makale Yarışmasının amacı, Üniversite Sınavına hazırlanan öğrencilerin
Türkiye’de gençlerin siyasete katılımının artması, ülke politikalarında ne tür değişimlere yol açabilir
? değerlendirmelerini sağlamaktır.

B. HEDEF KİTLE
İstanbul’da ikamet eden 12. Sınıf öğrencileri veya dershanelerde eğitim görüp sınav hazırlığında olan
öğrencilerdir.

C. BAŞVURU VE GENEL KURALLAR
1. Başvurular 29 Nisan 2022 tarihine kadar https://www.gedik.edu.tr/akademikbirimler/fakulteler/iktisadi-idari-ve-sosyal-bilimler-fakultesi/yarisma-basvuru-formu
adresinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla
gerçekleşecektir.

2. Yarışma, makale konusu ile sınırlıdır.

3. Makalenin en az 1000, en çok 1500 kelimeden oluşması gerekmektedir.

4. Yarışma sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacaktır.

5. Yarışma sonunda ödül olarak birinciye tablet, ikinci ve üçüncüye akıllı saat verilecektir.

D. DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Makaleler;
• Özgünlük ve bilimsellik,
• Siyasal kavramların doğru ve yerinde kullanımı,
• Gerçekçilik,
• Gündeme hakim olma,
• İklim değişikliğine duyarlılık gibi kriterler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme jürisi;
• İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir DİNÇŞAHİN
• İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali TEKİN
• İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet ÖZCAN