Üniversite öğrencisi ve mezunlar arası girişimcilik yarışması

İLK İŞİM GİRİŞİM, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Çalık Holding ortaklığında düzenlenen ödüllü bir girişimcilik yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanımak, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda yer almalarının teşvik edilmesi amacıyla yarışma başvuru başladı.

Bu yarışma;
Girişimcilik ve inovasyona olan ilgiyi artırmak,
Vizyoner genç girişimcileri ortaya çıkarmak,
Girişimcilerin iş fikirlerini sunma becerilerini geliştirmek,
Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak,
İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir?
Yarışmaya lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler, mezunlar ve sanayi alanında çalışmakta olan kişiler başvuru yapabilirler.
Bir yarışmacı en fazla bir proje ile yarışmaya katılabilir.
Bireysel veya ekip olarak başvuru yapılabilir.
18-40 yaş arasındaki girişimciler başvurabilir.
Yarışmada konu sınırlaması yoktur.

Yarışmaya katılacaklar bireysel veya isterlerse ekip halinde başvuru yapabilirler. Eğitime her proje adına en fazla 2 kişi katılabilecektir. Bu kişiler, proje başvurusunda proje ekibi olarak belirtilen kişilerden oluşacaktır. Para ödülleri ekibe verilecek olup, ekipteki her kişiye ayrı ayrı ödül veya hediye verilmeyecektir.

Yarışmada fikir ve konu sınırlaması yoktur.

Yarışma değerlendirme kriterleriniz nelerdir?
Projenin Uygulanabilirliği
Rekabet Potansiyeli
Uygulama Kolaylığı
Verilerin Tutarlılığı
Yenilikçi ve Özgün Yönü
Pazar Potansiyeli
Finansal Getirisi

Başvurular 09.09.2019 – 06.10.2019 tarihleri arasında www.ilkisimgirisim.com adresinden online olarak gerçekleştirilecektir.