Üniversite Öğrencilerine Yönelik “Yetim Olmak” Konulu Kısa Film Yarışması

öğrenci yarışma
Üniversite Öğrencileri

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE
ÖZEL TEKİN KOLEJİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
2. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

1. KONU VE AMAÇ
T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Özel Tekin Koleji tarafından gerçekleştirilecek ödüllü kısa film yarışmasının konusunu ‘yetim olmak’ olgusu oluşturmaktadır. Yarışmanın amacı konu özelinde katılımcıları, sinema sanatına teşvik etmek, katılımcıların bu sanat ile toplumun yetimlere bakışını yansıtmalarını sağlamak ve toplumda yetimler olgusu hususunda farkındalık yaratmaktır.

2. KATILIM KOŞULLARI
2.1. Kısa film yarışmasına, düzenleme kurulu üyeleri ile yarışma ön ve ana jürisi üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite (önlisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri başvurabilecektir. 18 yaşından küçük başvurucular için birinci derece yakınları tarafından doldurulup imzalanmış muvafakatname gereklidir. (Ek 2: Muvafakatname)
2.2. Yarışma başvuru formunu (Ek 1: Taahhütname) sadece filmin yasal sahibi imzalayacaktır. Kısa film yarışmasına katılacak filmlerin hazırlanması esnasında birden fazla kişi bulunsa dahi başvuru tek bir temsilci tarafından yapılacaktır. Filmin yarışmada derece alması halinde ödül yasal temsilciye verilecektir.
2.3. Kısa film yarışmasına kişiler birden fazla filmle katılabilirler.
2.4. Yarışmaya katılacak filmler özgün kurmaca, animasyon, deneysel ya da belgesel türünde olabilir. Herhangi bir tür kısıtlaması bulunmamaktadır.
2.5. Herhangi bir yarışmaya benzer ya da başka bir konu ile katılınmış olup o filmlerin doğrudan kendisi ile ya da o filmlerden yapılacak uyarlamalarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
2.6. Yabancı dilde çekilen filmler Türkçe alt yazılı olmalıdır.
2.7. Yarışmaya katılacak filmlerin jenerik dahil toplam süreleri, en az 2 dakika en çok 10 dakika uzunluğunda olmalıdır.
2.8. Yarışmaya katılacak filmlerin 5 adet DVD kopyası, gösterime uygun en az 1920×1080 piksel çözünürlüğü ilempeg 4, avi veya divx formatlarında yarışma adresine gönderilmelidir. Filmler, 16:9 veya 4:3 boyutlarında olmalıdır. Filmlerde kullanılacak her türlü müzik, ses ya da diğer unsurların telif durumlarından filmin yasal temsilcisi sorumlu olacaktır. (Bkz. Esere Ait Haklar ve Yükümlülükler)
2.9. Başvuruda bulunacak kişilerin, http://kmu.edu.tr/sks veya belirtilecek diğer internet adresinden temin edecekleri taahhütname ve gerekliyse muvafakatname ile, 5 adet DVD kopyasını kapalı zarf içinde, en geç 21 Şubat 2020 tarihine kadar Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Yunus Emre Yerleşkesi 70100 / Karaman) adresindeki İdari Büroya elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.
2.10. Yarışmaya katılan başvuru sahipleri filmlerini geri çekemezler. Yarışmaya gönderilen filmler yukarıdaki şartları taşımadığı takdirde ön eleme ile değerlendirme dışında tutulacaktır.

3. ESERE AİT HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1. Filmin yasal sahibi/temsilcileri yarışma için gönderdikleri filmlerdeki müzik ve sesler de dâhil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu filmin sunulmasına ve film ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Müzik ve seslere ilişkin tüm olası telif ihlallerinden doğrudan filmin yasal sahibi/temsilcisi sorumludur.
3.2. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu taahhüt ve teyit ederler.
3.3. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, filmin sunulmasına ve film ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt ve teyit ederler.
3.4. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini taahhüt ve teyit ederler.
3.5. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini taahhüt ve teyit ederler.
3.6. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek ve genel ahlaka ve adaba aykırı unsurlar içermeyeceğini taahhüt ve teyit ederler.
3.7. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit ederler.
3.8. Filmin yasal sahibi/temsilcileri, filmin Anayasada belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığını, toplumun ortak duygu ve hassasiyetleri ile çatışır nitelikte olmadığını, bireylerin ve toplumun bir kesimini rencide etmediğini, gruplar arasında düşmanca duygular oluşturmadığını, ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmadığını, kültürel ve geleneksel değerlerimizi yansıttığını ve içerik yönünden doğrudan ticari amacı ön planda tutmayıp siyasi amaçlı ve propagandaya yönelik olmadığını taahhüt ve teyit ederler.
3.9. Yarışmaya gönderilen eserler arasında yukarıdaki maddelerden herhangi birinin içeriği ile ilgili ihlal ya da taahhüt dışı unsur olması durumunda yarışma kurulu ve jürisinin bu ihlal ya da suç unsurlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Beyana aykırı bir durum olması durumunda film ya da filmler yarışmadan men edilip, durumun sonradan tespiti durumunda ise verilen ödüller geri alınacaktır.
3.10. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, yarışmaya gönderilen eserler ve içerikleri ile ilgili tüm materyal ya da dokümanları her türlü yazılı ve görsel medya ile sosyal medya platformlarında gösterim, çoğaltım, paylaşım hakkına sahip olmakla beraber üçüncü kişilere de devir hakkını sahiptir.
3.11. Her türlü katılımcı yukarıdaki koşulları ve Katılım şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

4. DEĞERLENDİRME
T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ödüllü kısa film yarışmasının değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Birinci değerlendirme aşaması T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenen düzenleme kurulu tarafından 28 Şubat 2020-13 Mart 2020 tarihleri arasında; filmlerin konuya uygunluğu, teknik manada belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı ve belirtilen taahhütleri içerip içermediği açısından olacaktır. Ön jüri değerlendirmesi olarak da adlandırılan bu aşamadan sonra filmler ana jüri tarafından 16 Mart 2020 – 30 Mart 2020 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Ön jüri tarafından seçilen filmler arasından ana jürinin gerçekleştirileceği oylama ile sıralama belirlenecektir. Jürinin seçimi kesin nitelik taşıyacak olup, dereceye giren filmler kamuoyuna ve katılımcılar duyurulacaktır.

6. YARIŞMA JÜRİSİ
Ön jüri değerlendirmesinden geçen filmler arasından kazananlarını belirlemek üzere 5 kişilik ana jüri oluşturulacaktır. Jüri isimleri 2020 Ocak ayı içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı internet sayfasında duyurulacaktır.

7. DİĞER HÜKÜMLER
7.1. Yarışma Düzenleme Kurulunun filmleri oylama, başvuru ve ödül töreni tarihlerini belirleme ve değiştirme hakkı saklıdır.
7.2. İşbu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Yarışma Düzenleme Kurulu’na aittir.
7.3. Gönderilen filmler arasında ödüle layık eser görülmemesi nedeniyle yarışmayı iptal ve filmleri iade etme hakkı, Yarışma Düzenleme Kurulu tarafından saklı tutulmaktadır.
7.4. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veyahut gösterim ücreti ödenmeyecektir.

8. ÖDÜLLER
8.1. Yarışmada dereceye girecek olan filmlere verilecek ödüller şu şekildedir:
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
Teşvik Ödülü : 1.000 TL
Jüri Ödülü : 7.000 TL

8.2. Oylama neticesinde dereceye giren filmlerin temsilcilerinin (her bir film için bir kişi olmak üzere) Karaman’da gerçekleştirilecek olan galaya katılımlarını sağlamak üzere, yurt içi ulaşım masrafları Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2019 yılı bütçesinden karşılanacaktır.
8.3. Yarışma sonucunda ödüle hak kazanan yarışmacıların ödülleri, banka havalesi yoluyla verilecektir.
8.4. Ödüller Özel Tekin Koleji tarafından karşılanacaktır.

Fatih TEKİN Prof. Dr. Mehmet AKGÜL Özel Tekin Koleji Rektör

9. YARIŞMA TAKVİMİ
9.1. Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 3 Şubat 2020
Son Başvuru Tarihi 21 Şubat 2020
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 30 Mart 2020
Ödül Töreni İleride duyurulacak bir tarih ve yerde yapılacaktır.

*Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.
10. İLETİŞİM
Adres: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
E-posta: [email protected]
Web Sitesi: http://kmu.edu.tr/sks
Telefon: 0(338) 226 20 80

EK 1: Taahhütname
EK 2: Muvafakatname

EK 1:
T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE
ÖZEL TEKİN KOLEJİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
2. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
TAAHHÜTNAME
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman Belediyesi tarafından Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri arasında düzenlenen I. Ulusal Kısa Film Yarışması için hazırladığım kısa filmden telif ücreti talebimin olmadığını, kısa filmimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana ait olduğunu, kısa filmimle ilgili tasarruf hakkını (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Tekin Koleji bünyesinde düzenlenen festival, şenlik, gala, film gösterimi vb. programlarda gösterim hakkı) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına devrettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN

Yarışmada Kullandığı Rumuzu

Gerçek Adı ve Soyadı

Üniversitesi/Birimi/ Bölümü veya Programı

İkametgâh Adresi

E-posta Adresi

Cep Telefonu

İmzası

Taahhütnamenin Eki: Başvuru sahibinin halen öğrenci olduğunu gösteren, son bir ay içinde alınmış 1 (bir) adet ıslak imzalı/mühürlü öğrenci belgesi.

EK 2:

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İLE
ÖZEL TEKİN KOLEJİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
II. ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
MUVAFAKATNAME
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik No :
Anne /Baba Adı :
Velisi bulunduğumuz ……………………. isimli çocuğumun T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Özel Tekin Koleji tarafından düzenlenen II. Ulusal Kısa Film yarışmasında dereceye girmesi sonucunda ……. ödülünü hak eden …………….. adına velisi olarak aşağıda belirtilen IBAN numarası/nakit ile almaya muvafakat ederiz.

Tarih
Ad Soyad
İmza

Veli Ad Soyad :
Veli TC Kimlik No :
Veli IBAN No

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin