Üniversite Öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması

Öykü Yarışması
Üniversite Öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması

Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek amacı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Öykü Yarışması düzenlenmektedir.

Eserlerin en fazla 3000 kelime olacak şekilde hazırlanıp, 30 Nisan 2020 günü saat 17.00’a kadar narkoyarisma@egm.gov.tr veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine, eksiksiz ve ıslak imzalı şekilde doldurulan katılım formlarının ise posta yolu ile PTT Şubeleri üzerinden PK 155 YENİŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA adresine gönderilmeleri gerekmektedir.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMINI ÖNLEME
ÖYKÜ YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
1) KONU
Uyuşturucu madde kullanımını önleme öykü yarışması.
2) AMAÇ
Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği
olumsuz etkileri ortaya koymak ve özellikle üniversite gençliği arasında uyuşturucu
madde kullanımını önlemek ve uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmektir.
3) YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ
a. Yürütme Birimi:
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
b. Paydaş Birim:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)
c. Destek Birimi ve Sekreterya
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TUBİM Şube Müdürlüğü
4) KATILIM ŞARTLARI
a. Öykülerin teması; bağımlılık, uyuşturucunun insan ve toplum üzerindeki zararları
konuları çerçevesinde oluşturulacaktır.
b. Eserlerde, uyuşturucu maddeyi özendiren, teşvik eden, kullanımı hakkında detaylı
bilgi veren ifadeler kullanılmayacaktır.
c. Yarışmaya katılım sağlayan tüm eserler;
 İmla kurallarına uygun şekilde,
 A4 kağıdı ebadında,
 Word formatında Times New Roman karakteri kullanılarak,
 12 punto büyüklüğünde,
 Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk,
 Her satır arası 1,2 nk,
 En fazla 3000 kelime olacak şekilde hazırlanıp narkoyarisma@egm.gov.tr
veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine gönderilecektir.
 Eser sahiplerinin Adı-Soyadı, TC kimlik numarası, Telefon numarası ve
Üniversite bilgileri Öykü metninin ilk sayfasına yazılacaktır.
 Şartnamede bulunan katılım formu eksiksiz ve ıslak imzalı bir şekilde
PK 155 YENİŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA
adresine fiziki olarak gönderilecektir. Fiziki olarak gönderilecek katılım
formların tamamı PTT Şubeleri üzerinden gönderilmelidir. Katılım formu
gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Her üretici bir eser ile yarışmaya katılabilir, ayrıca birden fazla kişi tarafından
ortaklaşa üretilen veya gönderilen eser değerlendirmeye alınmayacaktır.
e. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla
ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
f. Yarışmaya üniversitelerde öğrenim gören herkes katılabilir.
g. Başvuru yapılan eserlerin, mevzuattaki yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas
ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu
şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
h. Üretilen eser, katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi,
iletişim bilgileri ile “Eserin, tüm haklarının bizzat tarafımca üretildiğini veya
kullanım haklarının tarafımda olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya
katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim.
Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü – Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına
geçeceğini ve tüm şartları kabul ederim’’. ifadesinin bulunduğu, ıslak imzalı
katılım formu ile tarafımıza iletilecektir.
i. Katılım formuna katılımcının bilgileri yazılacak ve kişi tarafından kendi el yazısı
ile ismi yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili
şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
j. Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin
eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.
k. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

5) ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
a. Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği.
b. Üslup (Anlaşılabilir bir anlatım biçimi ve etkili bir giriş gelişme sonuç
oluşturabilme).
c. Özgünlük ve edebi nitelik.
d. Türkçeyi Kullanma gücü (Anlatılmak isteneni ifade edecek doğru sözcükleri
kullanabilme ve dilbilgisi ile yazım kurallarını uygulayabilme).

6) ESERLERİN KULLANIM HAKKI
a. Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü – Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yarışma yolu ile elde
ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer tüm ortamlarda yayımlama; katalog,
broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak
yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür
kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
b. Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan
telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
c. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.
7) ESERLERLE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER
a. Hazırlanan eser ile birlikte ekte bulunan katılım formu.
8) YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME
Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak
Seçici Kurul tarafından yapılarak; birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon ödülünü hak
eden eserler seçilecektir.
9) YARIŞMA TAKVİMİ
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30 Nisan 2020
Jüri Değerlendirmesi : 15 Mayıs 2020
Sonuçların Duyurulması : 2 Haziran 2020
10) YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI
Yarışma sonuçları, 2 Haziran günü saat 17.00’dan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı web sayfası ve sosyal medya
hesaplarından (narkotik.pol.tr, narkotiksmdb, narkotiksmDB) duyurulacaktır.
11) ÖDÜLLER
1.lik Ödülü ; 10.000 TL
2.lik Ödülü ; 5.000 TL
3.lük Ödülü ; 2.500 TL
2 Mansiyon Ödülü: 1000’er TL
12) ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak tarih ve yerde yapılacaktır.
Birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
13) İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet
sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
14) TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ
Yarışmacılar eserlerini, 30 Nisan 2020 günü saat 17.00’a kadar
narkoyarisma@egm.gov.tr veya oykuyarismasi@egm.gov.tr mail adresine, eksiksiz
ve ıslak imzalı şekilde doldurulan katılım formu ise posta yolu ile PTT Şubeleri
üzerinden PK 155 YENİŞEHİR PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA adresine
göndermeleri gerekmektedir.
15) İLETİŞİM
Tel : 0312 462 80 68
0312 462 80 72
E-Posta : narkoyarisma@egm.gov.tr ve oykuyarismasi@egm.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here