Üniversite Öğrencilerine Yönelik 11. İnsan Hakları Eğitim Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), “11. İnsan Hakları Eğitim Programı” ile yurt dışındaki Türk öğrencilerini Fransa’nın Strazburg şehrinde buluşturuyor. Program kapsamında öğrenciler, insan hakları, ayrımcılık, uluslararası kuruluşların işleyişi gibi alanlarda alacakları eğitimin yanında Strazburg’taki uluslararası kuruluşları tanıma fırsatı bulacaklardır.

25 Şubat-3 Mart 2019 tarihleri arasında Strazburg’ta düzenlenecek “11. İnsan Hakları Eğitim Programı” kapsamında, ulusal ve uluslararası alanda deneyimli uzmanlar tarafından ayrımcılık, nefret suçları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve başvuru usulü gibi konularda verilecek teorik eğitimin yanında sivil savunuculukla ilgili tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecektir. Program kapsamında ayrıca Strazburg’taki uluslararası kurumlar ziyaret edilecektir. Eğitim programı birçok ülkeden gelecek katılımcılar arasında ağ oluşturma fırsatı sunacaktır.

Program dili Türkçe olacaktır.

Program Tarihi ve Yeri: 25 Şubat-3 Mart 2019- Strazburg/Fransa

Eğitim Programı:

Eğitim programı kapsamında aşağıdaki konular işlenecektir:

İnsan Hakları Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
Ayrımcılık Kavramı ve Kategorileri
Avrupa Pratiğinde İnsan Hakları ve Ayrımcılık
Avrupa’da İslamofobi ve Yabancı Düşmanlığı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı, İşleyişi ve Başvuru Usülü
İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarının İşleyişi (AİHM, BM ve AGİT)
Uluslararası Hukuk ve AİHM içtihatlarında İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi Kriterleri
Müslümanlara Karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele
AİHM’nin Kültürel ve Dini Haklara İlişkin İçtihatları
Sivil Savunuculuk Çalışmaları ve Stratejileri
İnsan Hakları Savunuculuğunda Sivil Toplum Çalışmaları
İslamofobi Çalışmalarında Tecrübe Paylaşımı
Kurum Ziyaretleri:

Avrupa Konseyi
Avrupa Birliği Parlamentosu
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Programın detayları katılımcılara daha sonra iletilecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Eğitim programına, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 3 ve 4’üncü (5’inci sömestrden itibaren) sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencileri başvurabilecektir.

Programa Hangi Ülkelerden Başvurular Kabul Edilecektir?

-ABD – Birleşik Krallık – İsveç

-Almanya – Danimarka – İsviçre

-Avusturya – Finlandiya – İtalya

-Avustralya – Fransa – Norveç

-Belçika – Hollanda – Kanada

Programa Hangi Bölümleri Okuyanlar Başvurabilir?

-Hukuk -İletişim Bilimleri -Psikoloji

-Siyaset Bilimi -Eğitim Bilimleri -Sosyoloji

-Uluslararası İlişkiler -Medya Bilimleri -Felsefe

-Filoloji -Teoloji -İşletme

-Diğer Sosyal Bilimler

ULAŞIM VE KONAKLAMA:

Programa katılım ücretsiz olup, konaklama ve yemek masraflarının tamamı YTB tarafından karşılanacaktır. Ulaşım masrafları ise katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU:

Başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar online olarak basvuru.ytb.gov.tr sayfasından alınacaktır.

Programa katılması uygun görülen katılımcılara e-posta yolu ile bilgi verilecektir. Program hakkında detaylı bilgi ve sorularınız için bize ihep@ytb.gov.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.