Üniversite Öğrencilerine Burs

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI BURSU
Başvuru Şartları

1. Engel durumu % 40 ve daha yukarı derecede olmalıdır.

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır.

3. Mal varlığı ve gelir durumuna göre ailece maddi desteğe ihtiyaç duyulmalı, 30 yaşın üzerinde veya evli olunmamalıdır.

4. Kazanç getiren herhangi bir işte çalışıyor olunmamalı, gelir getirici herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

5. TESYEV dışında bir başka kurumdan burs alınmamalıdır. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan öğrenim kredisi alınabilir)

6. Örgün eğitim türüne devam edilmelidir.

7. Kayıt olunan yılda başvuruda bulunulmalı veya ara sınıflardan başvuru yapılıyor ise son sınıfta okuyor olunmamalıdır. (Meslek yüksekokullarının ikinci sınıf ön lisans öğrencileri hariç )

Başvuruda Bulunamayacaklar

Vakıf ve özel üniversite öğrencileri ile uzaktan eğitim öğrencileri (açık öğretim, dışarıdan eğitim ve yaygın eğitim) burs uygulamamızın dışındadır. Bu öğrencilerimizin ve adaylık şartlarını taşımayan diğer öğrencilerin müracaatları değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Gerekli Belgeler

1. Yükseköğrenimine yeni kayıt yaptırmış müracaatçılar için YKS sonuç belgesinin örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir), kayıt yaptırılan öğretim kurumunu ve devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

2. Ara sınıfta okuyan müracaatçılar için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) ve öğrenci belgesi,

3. Nüfus Müdürlüğünden alınmış “Vukuatlı nüfus kayıt örneği” (tüm aile fertlerini gösterir belge.)

4. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” (e-Devletten alınabilir),

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

6. 2 adet fotoğraf (son altı ayda çekilmiş olmalı, arkasına ad soyad yazılmalıdır),

7. Adli sicil kaydı (e-Devletten alınabilir),

8. Devlet Hastanesinden alınmış, engel % sini gösteren sağlık raporu,

9. Anne, baba ve öğrenciye ait tapu bilgilerini gösterir belge, varsa listedeki her malın detaylı dökümü, yoksa da olmadığına ilişkin belge (e-Devletten alınmalı),

10. Anne, baba ve öğrenci adına araç varsa, araç tescil belgesi, yoksa kayıt olmadığına dair belge (e-Devletten alınabilir),

11. Varsa anne, baba veya öğrenciye ait sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından alınmış gelir tespiti belgesi ve sonuç belgesi,

12. Çalışan anne ve babaya ait maaş veya ücret bordrosu,

13. Çalışmayan anne ve babalar için SGK’da kayıtlı olmadıklarına ilişkin belge (e-Devletten alınabilir),

14. Emekli anne veya baba için aylık maaşını gösteren belge (e- Devletten alınabilir),

15. Varsa gelir ve emlak vergisi beyannamelerinin fotokopisi,

16. Öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi,

17. İş bankası hesap cüzdanının fotokopisi.

Mülhak Ali Paşa Mühürdarizade İzzet Mehmed Bey Vakfı Bursu
1. Nüfus Kimlik Fotokopisi

2. Adli Sicil Kaydı

3. Birinci sınıf öğrencileri için üniversite yerleşme belgesi

4. Ara sınıf öğrencileri için transkript belgesi (not ortalaması minimum 2,75 olmalıdır.)

5. Öğrenci Belgesi

6. Bir adet fotoğraf

7. Anne-Babaya ait gelir durumunu gösterir belgeler. Çalışmayan anne-baba için çalışmadığına dair belge.

8. İkametgah Belgesi

9. Nüfus Kayıt Örneği (Aile fertlerinin tümünün göründüğü haliyle)

Başvuru Adresi: Ayşe Kadın Hamamı Sokak, No: 17, Süleymaniye-Fati

Elginkan Vakfı Bursu
İstenen Belgeler

1. Nüfus Kimlik Fotokopisi

2. Adli Sicil Kaydı

3. Birinci sınıf öğrencileri için üniversite yerleştirme belgesi

4. Ara sınıf öğrencileri için transkript (not ortalaması minimum 2,50 olmalıdır.)

5. Öğrenci Belgesi

6. Bir adet fotoğraf
7. Anne Babaya ait gelir durumunu gösterir belgeler. Çalışmayan anne-baba için çalışmadığına dair belge.

SABANCI VAKFI BURSU
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru Formu
2. Dilekçe
3. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
4. Nüfus Kimlik Fotokopisi
5. Adli sicil kaydı: Adli sicil kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.
6. Aile gelir durumunu gösterir onaylı belgeler: Anne ve Babanın Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması komisyon tarafından değerlendirme yapılabilmesi için gerekmektedir.
7. 2018 LYS Sonuç ve LYS Yerleştirme Belgeleri: Sabancı Vakfı Bursuna sadece üniversiteye yeni kayıt yaptıran (2019 girişli) ve yukarıda belirtilen puan şartlarını sağlayan öğrencilerimiz başvurabileceklerdir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen Yükseköğrenim Bursu başvuruları başlıyor. 2019-2020 eğitim yılı başvuruları için son gün 30 Ekim 2019. İlgilenen öğrencilerimiz detaylı bilgiye ve başvuru ekranına https://www.vgm.gov.tr/Sayfalar/SayfaDetay.aspx?SayfaId=86 adresinden erişebilirler.


BORUSAN KOCABIYIK VAKFI BURSU

Gerekli Belgeler
Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
Aile gelirini gösteren belgeler (Çalışmayan anne-baba için çalışmadığına dair belge)
Nüfus kimlik fotokopisi
Sabıka Kaydı (e-devletten alınabilir)
Ara sınıflar için transkript belgesi

TEV Lisans Bursu
Türk Eğitim Vakfı, Üniversitemiz lisans öğrencilerine “TEV Eğitim Bursu” vermektedir. Burs başvuruları 02-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak olup, ilgilenen öğrencilerimiz burs ile ilgili detaylı bilgilere https://bit.ly/2jZy5Ey adresinden erişebilir, başvurularını ise http://burs.tev.org.tr/ adresinden gerçekleştirebilirler.

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler ileri bir tarihte TEV tarafından belirlenerek, mülakat tarihi ve yeri hakkında başvuru aşamasında sisteme girdikleri telefon numaraları ve/veya mail adresleri üzerinden bilgilendirileceklerdir. Bu bilgilendirme yapılıncaya dek evrak tesliminde bulunulmayacak, mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler başvuru form ve belgelerini mülakata gelirken yanlarında getireceklerdir.

Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu, Üniversitemizde okuyan ortopedik engelli öğrencilere karşılıksız burs vermeyi planlamaktadır.

Eylül ayından başlayarak 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi bursu, Yüksek Öğrenim Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs hariç hiçbir kurumdan burs almayan, ikinci öğretim ya da açık öğretim olmayan, ortopedik engelli öğrencileri kapsamaktadır.

Burs’a başvurmak isteyen öğrencilerimiz ekte yer alan başvuru formu ve istenen belgeleri doldurarak Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu’na en geç 30/09/2019 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru için:

Tel: 0542 5719731

Mail: hussoydan©hotmail.com

Arpa Emini Mah. Dr. Ahmet Paşa Sok. No:1 Fatih / İSTANBUL

Çelikel Eğitim Vakfı Bursu
Çelikel Eğitim Vakfı kişisel farkındalığı yüksek, iletişim becerileri kuvvetli, sosyal sorunlara kalıcı çözümler üretebilen, etik bakış açısına sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamak için hayata geçirdiği Alev Topları Programı kapsamında üniversitemiz öğrencilerine burs imkânı sağlamak istemektedir.

Vakfın Alev Topları Programı’na başvurular Alev Topları Programı Başvuru Sistemi üzerinden başlamış olup, 3 Eylül 2019 Salı günü saat 17.00’a kadar devam edecektir. Program detayları, başvuru ve kabul süreçleriyle ilgili tüm bilgiye www.celikelegitimvakfi.org adresinden ulaşılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here