Üniversite Öğrencilerine Burs Trabzon ve Çaykaralılar Derneği

Destek Bursu
üniversite öğrenci bursu

Değerli üyelerimiz ve takipçilerimiz;
2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı burs başvuruları ile alakalı gerekli açıklamalar şu şekildedir:
Burs başvuruları 10 Eylül 2020 da başlayıp 30 EYLÜL 2020 tarihinde Saat:18:00’ da sona erecektir.

* Üniversite öğrencilerin başvuru evrakları en geç 02 EKİM 2020 Cuma günü saat:18.00’a kadar Trabzon ve Çaykaralılar Dernek Merkezinde olması gerekmektedir. Evraklar şahsen ya da Posta yoluyla derneğimize ulaştırılmalıdır.

* Eksik ve yanlış evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı olmak.
• Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak.
• Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
• Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
• Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 1 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)
• Özel üniversiteler de okuyanlar için, Tam Burslu olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR
• Vakıf üniversitelerinde ücretli okuyan öğrenciler
• Açık öğretim öğrencileri
• Uzaktan öğretim öğrencileri
• Ücretli değişim programında bulunanlar
• 25 yaşından büyükler

EKLENECEK BELGELER
Trabzon ve Çaykaralılar Derneği sayfasından temin edilecek “Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Burs Başvuru Formuna; “Form www.tcaykara.org.tr temin edilebilir.”
• LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
• Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi.
• Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerini içerecek şekilde alınmalıdır)
• Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
• 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına Ad Soyad yazılmalıdır.)
• “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devlet)
• Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
• Banka Hesap No bildirim belgesi ve IBAN numarasının okunaklı bir şekilde okunacağı bir belge. (Ziraat Bankası Olması Zorunludur.)
• Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
• Çalışanlar için onaylı Maaş bordrosu,
• Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
• Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet),
• Geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan kayıtları olmadığına dair belge (4A,4B, 4C)
• Aileye ait tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
• Aileye ait araç varsa, araç tescil belgesi (e-devlet)
(Aileye ait tapu ve araç olmaması durumunda mutlaka kişinin ismi görülecek şekilde belge)

ÖNEMLİ NOTLAR
• Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması,

• Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Başvuru Formu ‘nun Taahhüt ve Vicdani Yükümlülük Bölümündeki imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Seçimler Trabzon ve Çaykaralılar Derneği tarafından oluşturulacak burs komisyonları tarafından yapılacaktır.

• Milli ve manevi duyguları zedeleyici davranışlarda bulunan, kamu düzenine aykırı hareket ettiği tespit edilen bursiyerlerin burs ile ilişkilerini sonlandırma hakkı Trabzon ve Çaykaralılar Derneği yönetim kurulu tarafınca saklı tutulmaktadır.

• Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için 0 552 595 1996 ve 0 216 374 38 00 no lu telefonlardan ulaşabilir veya info@tcaykara.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.

• Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında arayabilirsiniz.

BURSİYER SEÇİMİ
Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları müracaat eden öğrenciler arasından açıklanan şartlara göre seçilen adayların belgelerini komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim kuruluna göndereceklerdir. Kesin sonuçlar Trabzon ve Çaykaralılar Derneği burs kazanan öğrencilerin belgelerde beyan ettikleri cep telefonu numarasına SMS yoluyla duyurulacaktır. SMS gönderimi öncesinde edinilen bilgiler kesinlik ifade etmemektedir.

BURSUN ÖDENMESİ
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, Kasım ayından başlayarak her ayın 1’i ile 15’i arasında aylık olarak ilk burs ödemesi yapılır. Bir öğretim döneminde Kasım – Haziran arası (8 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu geç başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır.

VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK
Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkânı olduğu takdirde Trabzon ve Çaykaralılar Derneğine maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir Trabzonlu gence Trabzon ve Çaykaralılar Derneği aracılığı ile burs vermeyi ayrıca Trabzon ve Çaykaralılar Derneğine manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda Trabzon ve Çaykaralılar Derneğinin tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

TRabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu