Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler için Proje Yarışması

Proje Yarışması
Üniversite Öğrencileri Yarışması

Ortak akıl doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Başkentin geleceğini öğrenci ve genç girişimcilerle tasarlamak için çağrı yaptı.

ABB, üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için “Özgün Proje Yarışması” düzenliyor. Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için düzenlenen yarışmaya; lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile firma sahibi genç girişimciler katılabilecek.

PROJELER İKİ KATEGORİYE AYRILACAK

Kentin sorunlarını çözme amacıyla düzenlenen yarışma; “Serbest Proje” ve “ABB Özel Proje” olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

“Serbest Proje” kategorisinde; “ulaşım ve toplu taşıma, altyapı, temiz su ve kanalizasyon, çevre, yeşil alan, park, spor, dikey tarım, akıllı tarım, üretim fonksiyonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, veri toplama ve veri güvenliği, planlama ve yönetişim, günlük yaşamda dijital alternatiflerle fonksiyonel çözümlerin üretildiği yenilikçi projeler ile sürdürülebilirlik” konu başlıklarındaki projeler değerlendirilecek.

“ABB Özel Proje” kategorisinde yer alan konular ise şöyle:

“Doğal kaynaklardan enerji üreterek belediye kurumlarında enerji tasarrufu, Ankara yer altı haritasının çıkarılması, kanalizasyon/su kayıp-kaçak arıza tespiti, çevre kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, gürültü kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, hava kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, yeşil alan ve spor alan ihtiyaçlarının nüfusa bağlı olarak belirlenmesi, katı atık sınıflandırılması, kaçak atık dökülen yerlerin tespitleri, kaçak kazı yerlerinin tespiti, belediye ve çevresel atıkların işlevsel ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi, otobüslerin yoğunluk saatine göre organize olmasını sağlayan akışkan seyahat planlaması, akıllı ulaşım planlaması, toplu taşımada aktarmasız hat ihtiyaç tespiti, akıllı veri toplama yöntemleri ve bunların ABB platformlarına adaptasyonu, itfaiye istasyonları ve güzergâh optimizasyonu, olası afet durumlarını öngörebilen sistemler, sokak canları ile ihtiyaç ve çözümlemenin lokasyon bazlı değerlendirilmesi.”

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 KASIM 2022

Yarışmanın 1’inci aşamasında proje önerileri alınacak. İlk 10’a giren her projeye 15 bin TL’si hemen, geri kalanı 2’nci aşamada olmak üzere 40 bin TL ve ABB Teknoloji Merkezlerinde çalışma alanı verilecek. Projeler; özgün değer ve katkı, yaygın etki ve hedef kitle, bilimsel yöntem, yapılabilirlik (iş gücü, bütçe, zaman, risk analizi), uygulanabilirlik ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirilecek.

Yarışmanın 2’nci aşamasında ise prototipleme ve pilot uygulama yapılacak. Bu aşamada birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü olarak 75 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 50 bin TL verilecek.

Öğrencilere ve gençlere yeteneklerini profesyonellerden önce sergilemeleri ve kariyer fırsatı oluşturmaları için bir yol olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyenler https://forms.ankara.bel.tr/ozgun-proje-yarismasi adresi üzerinden kayıt olabilecek.